handdator

Visa fullständig version : Frågor till Anders Hedberg och Gustav Nipe


Daniel Gustafsson
2007-11-15, 11:28
Det verkar mest sannolikt att du Anders får posten som distriktsansvarig och därför måste debatten föras här i offentlighetens ljus.

Du kommer att få ansvarar bland annat för en del pengar, som det varit bråk om tidigare, hur kommer du använda dessa? Kommer alla pengarna gå till Malmö/Lund eller kommer du lägga upp en budget där en del av pengarna skall gå till Skåne och en del till Småland och en del till Blekinge? Budegetringen av dessa medel kommer du redovisa dessa och löpande till oss kommunansvariga hålla oss informerade hur dessa medel används? Detta är ett krav i såfall jag kommer att ha på dig.

Jag har erfarenhet ifrån den skolan där jag jobbar, där har vi en administrativ chef som jobbar med 4 skolor samtidigt, detta kan appliceras i landskap sett. Budgeten till skolorna styrs av behov och äskande av kapital smat beräkningar! Spontatinitet och den som skriker högst skall inte vara det som styr en budget utan ett långsiktigt mål som gaganar partiets utveckling i hela disktriktet! Genom samtal med vår admistartiva chef har jag fått en bra insikt i hur priorteringar etc etc går till då man administerar sådan stora områden, dessutom i kommunal verksamhet gör vi undersökning och behovsanalyser ibland, är du och din kollega Gustav Nipe beredda att sätta er ner och göra seriösa behovsanalsyer och situiationsanalyser av distriketet?

Du har tidigare sagt under tråden om min nominering att du INTE är intresserad av att DRA i Småland och Blekinge, din kollega Gustav Nipehar sagt att man inte heller skall satsa i dessa landskap. Den som är distriktsansvarig ÄR enligt partiledningen ansvarig för att hela distriktet fungerar anser du att du då är lämplig om du inte är beredd att hjälpa dessa landskap och sätta dig in i deras situation? Denna fråga är också indirekt riktad till Gustav Nipe.

Daniel Gustafsson
Sekundär Lead
Piratpartiet Kristianstad

Henry Rouhivuori
2007-11-15, 12:31
Daniel Gustafsson (2007-Nov-15)Det verkar mest sannolikt att du Anders får posten som distriktsansvarig och därför måste debatten föras här i offentlighetens ljus.Du kommer att få ansvarar bland annat för en del pengar, som det varit bråk om tidigare, hur kommer du använda dessa? Kommer alla pengarna gå till Malmö/Lund eller kommer du lägga upp en budget där en del av pengarna skall gå till Skåne och en del till Småland och en del till Blekinge? Budegetringen av dessa medel kommer du redovisa dessa och löpande till oss kommunansvariga hålla oss informerade hur dessa medel används? Detta är ett krav i såfall jag kommer att ha på dig.

Distriktansvarig skall endast hålla kontakten med partiledning och kretsledare.

Det finns kretsledare för att bistå kommunleads.

Jag har erfarenhet ifrån den skolan där jag jobbar, där har vi en administrativ chef som jobbar med 4 skolor samtidigt, detta kan appliceras i landskap sett. Budgeten till skolorna styrs av behov och äskande av kapital smat beräkningar! Spontatinitet och den som skriker högst skall inte vara det som styr en budget utan ett långsiktigt mål som gaganar partiets utveckling i hela disktriktet! Genom samtal med vår admistartiva chef har jag fått en bra insikt i hur priorteringar etc etc går till då man administerar sådan stora områden, dessutom i kommunal verksamhet gör vi undersökning och behovsanalyser ibland, är du och din kollega Gustav Nipe beredda att sätta er ner och göra seriösa behovsanalsyer och situiationsanalyser av distriketet?

Är du hysterisk?

Det kan ju bli några 100k att fördela om året om vi kommer in i riksdagen.

Någon sorts budget borde då den ansvariga kunna prestera.

Småland och Blekinge kanske lägger in en motion att avsätta distriktsledaren om de inte får några pengar?

Ert interna bråk i Skåne kan ju vara intressant, då politiska diskussioner tenderar att vara tråkiga annars.Du har tidigare sagt under tråden om min nominering att du INTE är intresserad av att DRA i Småland och Blekinge, din kollega Gustav Nipehar sagt att man inte heller skall satsa i dessa landskap. Den som är distriktsansvarig ÄR enligt partiledningen ansvarig för att hela distriktet fungerar anser du att du då är lämplig om du inte är beredd att hjälpa dessa landskap och sätta dig in i deras situation? Denna fråga är också indirekt riktad till Gustav Nipe.Daniel Gustafsson

Sekundär Lead

Piratpartiet KristianstadVi i väst har inga problem... rätt person ser ut att vinna omröstningen. :P

Gustav Nipe
2007-11-15, 14:23
Daniel Gustafsson (2007-Nov-15)Det verkar mest sannolikt att du Anders får posten som distriktsansvarig och därför måste debatten föras här i offentlighetens ljus.<br>
<br>
Du kommer att få ansvarar bland annat för en del pengar, som det varit bråk om tidigare, hur kommer du använda dessa? Kommer alla pengarna gå till Malmö/Lund eller kommer du lägga upp en budget där en del av pengarna skall gå till Skåne och en del till Småland och en del till Blekinge? Budegetringen av dessa medel kommer du redovisa dessa och löpande till oss kommunansvariga hålla oss informerade hur dessa medel används? Detta är ett krav i såfall jag kommer att ha på dig.<br>
De ekonomiska resurserna som distriktsledaren har blivit tilldelad från partiledningen är 8000kr, detta är knappast en ofantligsumma pengar.<br>
Södradistriktet är uppdelat i åtta delar (6. Jönköpings län,, 7. Kronobergs län, 8. Kalmar län, 10. Blekinge län, 11. Malmö kommun, 12. Skåne läns västra valkrets, 13. Skåne läns södra valkrets, 14. Skåne läns norra och östra valkrets.). Sprider man ut dessa 8000kr får varje del 1000kr. Jag anser att man inte kommer så långt på 1000kr och bör därför använda de 8000kr i någon form av punktinsats. <br>
<br>
<br>
<br>
Jag har erfarenhet ifrån den skolan där jag jobbar, där har vi en administrativ chef som jobbar med 4 skolor samtidigt, detta kan appliceras i landskap sett. Budgeten till skolorna styrs av behov och äskande av kapital smat beräkningar! Spontatinitet och den som skriker högst skall inte vara det som styr en budget utan ett långsiktigt mål som gaganar partiets utveckling i hela disktriktet! Genom samtal med vår admistartiva chef har jag fått en bra insikt i hur priorteringar etc etc går till då man administerar sådan stora områden, dessutom i kommunal verksamhet gör vi undersökning och behovsanalyser ibland, är du och din kollega Gustav Nipe beredda att sätta er ner och göra seriösa behovsanalsyer och situiationsanalyser av distriketet?<br>
<br>
Klart att det behövs göras en "inventering" av alla kommunansvariga i distriktet. Men distrikansvarige ska vara en kontakt mellan kommun och valkretsansvariga uppåt. Inte jaga folk med blåslampa i baken. Dessutom kan man inte applicera organisatoriskt tänk som kommer ifrån verksamheter där alla inblandade får monetärersättning. Med risk för att upprepa mig, en ideellorganisationen får man på fötter genom inspiration, att det händer något på ett ställe så att någon annan blir villig att ta upp facklan på nästa ställe, därför att personen tycker det är intressant eller roligt. Det hade varit skillnad ifall nu alla kommunledarna skrek efter resurser, i dagens läge är det helt knäpptyst från fler håll. För att få igång dessa stillsamma delar av landet tror inte jag det fungerar med att ringa upp dem och säga, vi vill att ni ska gå ut på gatan och dela ut flygblad. Inte heller hjälper det att man skickar dem 3000kr och säger tryck uppflygblad och aktivera er. Jag engagerade mig för att jag var avundsjuk på att det hände saker runt om i Sverige, men inte i närheten av mig. Vissa kommer med invändningen, alla människor är olika och fungerar inte på samma sätt. Det är ett korrekt påpekande men det behövs ändå en person, lokalt på platsen, som kan dra igång utan att man jagar henne/honom med blåslampa, annars riskerar allt att fallera i vilket fall som helst.<br>
<br>
<br>
Du har tidigare sagt under tråden om min nominering att du INTE är intresserad av att DRA i Småland och Blekinge, din kollega Gustav Nipe har sagt att man inte heller skall satsa i dessa landskap. Den som är distriktsansvarig ÄR enligt partiledningen ansvarig för att hela distriktet fungerar anser du att du då är lämplig om du inte är beredd att hjälpa dessa landskap och sätta dig in i deras situation? Denna fråga är också indirekt riktad till Gustav Nipe.<br>
Distriktansvariga ska inte dra i folk, närmast tillhands är att stötta. Det Anders menar, tror jag, är som jag har skrivit innan att inte jaga folk med blåslampa. Givitvis om X i småland frågar om Anders skulle vilja avsätta en summa pengar i sin budget för att de har en aktivitet som det vill bli sponsrade med så är det självklart att de ska få hjälp. Om jag återknyta till det jag skrev längre upp i postningen, det måste komma ifrån en själv. Ordet <i>hjälpa</i> i en ideell organisation betyder inte samma sak som <i>hjälpa</i> i en professionell (syftar på att man gör det för pengar). <i>Hjälpa</i> i en ideell organisation kan jämföras med att hjälpa en alkoholist att bli av med sitt beroende, första steget är att erkänna att man har problem (varning för klyscha). Man måste vilja bli hjälpt. Därför anser jag att vi ska koncentrera oss nu på där det fungera någorlunda och att jobba med att nå ut med det vi gör, informera om vad som händer så att folk kan bli "avundsjuka". Distriktansvarige ska kommunicera ut vad som händer runt om i distriktet.

Daniel Gustafsson
2007-11-15, 16:23
Jag anser att man inte kommer så långt på 1000kr och bör därför använda de 8000kr i någon form av punktinsats.

Med andra ord kan det bli som så att pengarna bara används i vissa städer? Med den inställningen vissa tycks ha att det är bara Malmö/Lund som är hett resten skall komma i andra hand? Ponera att ni i Malmö/Lund använder upp hela kapitalet hos er och sedan så blommar det upp i andra städer och dessa snabbt behöver resurser men kan inte få något och dör igen p.g.a. att ni använt upp hela kapitalet, är man beredd att ta detta ansvar??


Det jag anser är en distriktsledares ansvar är att JUST ringa till folk ute i distriktet och ta kontakt med dem och fråga vad som händer och varför det inte händer något. Vad är deras behov, vad är deras önskemål och ideér! Hela vägen ifrån mörka Småland i skogarna till kusterna i Blekinge och Skåne. Om det inte finns kommunansvariga eller för den delen krets eller länsansvariga, så är det ju direkt distriktsledarens ansvar att se till att detta fixas!Läs vad Rick skriver som är en distriktsledares ansvar "En distriktsledare ansvarar inför partistyrelsen för att verksamheten i partiet fungerar i distriktet". Även om det är ett hästjobb så är JAG beredd att ta detta på mig om jag blir vald.

Jag vill ta kontakt och verkligen känna in distriket, stämmningrana där ute, prata med folk höra hur de har det och höra vad de vill göra. Då folk återigen är tillsatta på uppgifter så vill jag ge dem meningsfulla uppgifter smat inspiration till att driva saker och ting vidare och få dem i sin närhet att kommunicera och prata med varandra och göra saker och ting ihop.

Jag brinner i lust över att få känna in distriktet, jag är ingen heläkta skåning, jag har mina rötter både i Skåne men också i Småland och på min farmors sida långt bort på 1700-talet i Blekinge i Kristianopeltrakten. Jag är sydsvensk!

Gustav Nipe
2007-11-15, 17:57
Daniel Gustafsson (2007-Nov-15)

Jag anser att man inte kommer så långt på 1000kr och bör därför använda de 8000kr i någon form av punktinsats.Med andra ord kan det bli som så att pengarna bara används i vissa städer? Med den inställningen vissa tycks ha att det är bara Malmö/Lund som är hett resten skall komma i andra hand? Ponera att ni i Malmö/Lund använder upp hela kapitalet hos er och sedan så blommar det upp i andra städer och dessa snabbt behöver resurser men kan inte få något och dör igen p.g.a. att ni använt upp hela kapitalet, är man beredd att ta detta ansvar??

Ja, det kan bli så att pengarna enbart används i vissa städer. Då vi har väldigt begränsat med pengar finner jag det rimligt att inte alla kan använda kapitalet, utan att använda pengarna när man vet att det gör nytta. Man får hela tiden göra en kalkyl var pengarna gör mest nytta. Som en sann god idealist kanske man kan försvara att åka upp till Osby och bussa upp ett gäng pirater dit för att genomföra en aktivitet, men det är inte ekonomiskt försvarbart.Det jag anser är en distriktsledares ansvar är att JUST ringa till folk ute i distriktet och ta kontakt med dem och fråga vad som händer och varför det inte händer något. Vad är deras behov, vad är deras önskemål och ideér! Hela vägen ifrån mörka Småland i skogarna till kusterna i Blekinge och Skåne. Om det inte finns kommunansvariga eller för den delen krets eller länsansvariga, så är det ju direkt distriktsledarens ansvar att se till att detta fixas!

Jo det är detta jag kallade för "inventering" i min förra postning. Men att stirra sig blind ifall det inte fungerar tex i Landskrona är inte effektivt. Anser att det finns två olika strategier, få saker som fungerar ännu bättre eller att få saker som inte att fungera få upp dem ovanför vatten ytan. Det var skillnad när det gällde valsedelutdelning, då vi tvungna att ha täckning över hela landet. Vi kan inte ha aktivitet i varenda by i distriktet. Tycker att vi ska satsa istället på att få några få ställen runt om i distriktet att de fungera, istället för att yra omkring.

Snild Dolkow
2007-11-16, 19:26
Malmö, Lund och andra delar av Skåne har ju visat sig fungera rätt bra. Då känns det vettigt att vårda det vi redan har där. Med det är det inte sagt att allt ska gå dit. Naturligtvis ska pengar delas ut till de delar av organisationen som behöver det, i den mån pengar finns. Samtidigt vill vi inte sprida ut oss för tunt.Det som inte känns vettigt, dock, är att investera pengar i ett område vars aktivitet kan dö ut när som helst. Pengarna borde alltså gå till de områden som bevisat att de fungerar.

Petrah
2007-11-16, 19:55
Med 284 medlemmar i era distrikt tillsammans och med tanke på hur många av dessa som kommer till studiecirklar, möten, läger o.s.v kan man ju ställa sig fråga om Lund och Malmö är så J-A aktiva som ni vill tycka. Med denna fundering betyder det inte att jag avskyr någon person i fråga, jag bara undrar och spekulerar.

Petrah
2007-11-16, 20:02
HR (2007-Nov-15)Är du hysterisk? Det kan ju bli några 100k att fördela om året om vi kommer in i riksdagen. Någon sorts budget borde då den ansvariga kunna prestera. Småland och Blekinge kanske lägger in en motion att avsätta distriktsledaren om de inte får några pengar?Han kanske är hysterisk, men det tycks du också vara om du tror att vårt parti kommer in i riksdagen som det ser ut nu. Man måste arbeta för att ta sig dit.Ert interna bråk i Skåne kan ju vara intressant, då politiska diskussioner tenderar att vara tråkiga annars.Det är alltid roligt att det kan roa någon, mina vänner skrattar också åt oss alla minsann :D

Anders Hedberg
2007-11-16, 20:45
Daniel Gustafsson (2007-Nov-15)Det verkar mest sannolikt att du Anders får posten som distriktsansvarig och därför måste debatten föras här i offentlighetens ljus.<br>
<br>
<br>
Ok, skrev lite för att jag såg du ledde valet, har inte kollat siffrorna ännu... här är några tankar iallafall. <br>
<br>
<br>
Du kommer att få ansvarar bland annat för en del pengar, som det varit bråk om tidigare, hur kommer du använda dessa? Kommer alla pengarna gå till Malmö/Lund eller kommer du lägga upp en budget där en del av pengarna skall gå till Skåne och en del till Småland och en del till Blekinge? Budegetringen av dessa medel kommer du redovisa dessa och löpande till oss kommunansvariga hålla oss informerade hur dessa medel används? Detta är ett krav i såfall jag kommer att ha på dig.<br>
<br>
<br>
Jag föreslår att vi lägger upp en budget för nästa år (Holgerssonförslag för övrigt).<br>
Några saker vi nog kommer att se under året:<br>
TPB rättegången kommer att dra igång, Malmöfestivalen, plus två eller tre oförutsedda händelser. Vad behövs? vi har banderoller och några flaggor. Flygblad? Klistermärken? <br>
Kanske något läger, lan? <br>
<br>
http://sv.wikipedia.org/wiki/DreamHack <br>
<br>
<br>
Jag har erfarenhet ifrån den skolan där jag jobbar, där har vi en administrativ chef som jobbar med 4 skolor samtidigt, detta kan appliceras i landskap sett. Budgeten till skolorna styrs av behov och äskande av kapital smat beräkningar! Spontatinitet och den som skriker högst skall inte vara det som styr en budget utan ett långsiktigt mål som gaganar partiets utveckling i hela disktriktet! Genom samtal med vår admistartiva chef har jag fått en bra insikt i hur priorteringar etc etc går till då man administerar sådan stora områden, dessutom i kommunal verksamhet gör vi undersökning och behovsanalyser ibland, är du och din kollega Gustav Nipe beredda att sätta er ner och göra seriösa behovsanalsyer och situiationsanalyser av distriketet?<br>
<br>
<br>
Nja, redan ovanstående punkter är mer än 8000 kronor. Tror vi får fixa en tråd på forumet för budget diskussion helt enkelt... framförallt behöver vi dra in mer pengar.<br>
<br>
<br>
Du har tidigare sagt under tråden om min nominering att du INTE är intresserad av att DRA i Småland och Blekinge, din kollega Gustav Nipehar sagt att man inte heller skall satsa i dessa landskap. Den som är distriktsansvarig ÄR enligt partiledningen ansvarig för att hela distriktet fungerar anser du att du då är lämplig om du inte är beredd att hjälpa dessa landskap och sätta dig in i deras situation? Denna fråga är också indirekt riktad till Gustav Nipe.<br>
<br>
<br>
Hmm, jag resonerar ungefär såhär, med 200 medlemmar i Lund lyckas vi dra ihop ungefär 4-8 personer/söndagsmöte just nu. Det behövs en två eldsjälar för att dra igång något, och troligen en ganska stor del människor för att kunna hålla igång något under längre tid eftersom folk kommer och går, över tiden. Ok, finns det typ två personer på en skola någonstans så bör de dra igång någonting. Men inte ens före demonstrationerna har vi kunnat trycka upp informationsblad och affischer så frågan är hur vi kan stödja folk. Rick var ju inne på att åka runt och träffa folk, men även det är rätt dyrt + att rätt mycket folk drar sig för saker utanför datorn. [Edit - jag som exempel, men man får väl bättra sig ;-) ]<br>
<br>
Jag tror vi behöver identifiera de personer som är och kan leda saker ute på skolor och rikta oss mot dem. (Ok, jag har läst för mycket om hur man marknadsför fräcka varumärken på skolgårdar, och hur apor anammar nya smaker beroende på om det är ledarhannen eller de svagaste i flocken som upptäcker godis först) http://www.uppsatser.se/uppsats/865f8f826f/ (om politisk reklam) Ok, lite off-topic men men...<br>
<br>
Iallafall, en idé kan ju vara att de som håller i respektive län, i sin tur kollar runt vad som behövs etc. här tror jag på lite korsbefruktning över hela Sverige, typ vad funkar i västerbotten?<br>
<br>

Adrian Kristiansson
2007-11-16, 21:40
Daniel Gustafsson (2007-Nov-15)

Med andra ord kan det bli som så att pengarna bara används i vissa städer?

Jag hoppas att de blir så att pengarna bara går till vissa städer/orter.

Visst, de är en fin tanke att de ska fördelas jämt bland alla men jag ser inte riktigt vitsen med att alla ska få en halv affisch var.

Vi behöver göra reklam. Om jag inte har helt fel så betyder reklam något i stil med "Ropa högt om och om igen". En halv affisch är inte att ropa högt. Affischer utspridda över hela distrikt syd får inte effekten "om och om igen". Jag anser att de är bättre att affischera på ställen där de finns mycket folk, tex Malmö eller Kristiansstad.Men nu är de nog inte meningen att pengarna skall gå till att tapetsera en stad utan till andra saker, tex en PA-anläggning som kan flyttas runt så att både Skåne, Blekinge och Småland får ta del av den. De är sådant som jag gärna ser att pengarna går till. Att de sen läggs några slantar mer på affischering i storstäderna än på andra ställen kan nog de flesta acceptera.Daniel Gustafsson (2007-Nov-15) Budegetringen av dessa medel kommer du redovisa dessa och löpande till oss kommunansvariga hålla oss informerade hur dessa medel används? Detta är ett krav i såfall jag kommer att ha på dig.

En redovisning av vad pengarna har gått till tror jag alla ser som en självklarhet.

Björn Salonen
2007-11-17, 12:08
Adrian Kristiansson (2007-Nov-16)Jag hoppas att de blir så att pengarna bara går till vissa städer/orter.
Visst, de är en fin tanke att de ska fördelas jämt bland alla men jag ser inte riktigt vitsen med att alla ska få en halv affisch var.
Vi behöver göra reklam. Om jag inte har helt fel så betyder reklam något i stil med "Ropa högt om och om igen". En halv affisch är inte att ropa högt. Affischer utspridda över hela distrikt syd får inte effekten "om och om igen". Jag anser att de är bättre att affischera på ställen där de finns mycket folk, tex Malmö eller Kristiansstad.

Men nu är de nog inte meningen att pengarna skall gå till att tapetsera en stad utan till andra saker, tex en PA-anläggning som kan flyttas runt så att både Skåne, Blekinge och Småland får ta del av den. De är sådant som jag gärna ser att pengarna går till. Att de sen läggs några slantar mer på affischering i storstäderna än på andra ställen kan nog de flesta acceptera.

Så vi på "vischan" ska inte bry oss om att visa attPiratpartiet finns då? eller vad menar du? Jagtror inteatt den här kräftgångsmentaliteten som har börjat sprida sig gagnar Piratpartiet

Björn Salonen
2007-11-17, 12:08
Adrian Kristiansson (2007-Nov-16)Jag hoppas att de blir så att pengarna bara går till vissa städer/orter.
Visst, de är en fin tanke att de ska fördelas jämt bland alla men jag ser inte riktigt vitsen med att alla ska få en halv affisch var.
Vi behöver göra reklam. Om jag inte har helt fel så betyder reklam något i stil med "Ropa högt om och om igen". En halv affisch är inte att ropa högt. Affischer utspridda över hela distrikt syd får inte effekten "om och om igen". Jag anser att de är bättre att affischera på ställen där de finns mycket folk, tex Malmö eller Kristiansstad.

Men nu är de nog inte meningen att pengarna skall gå till att tapetsera en stad utan till andra saker, tex en PA-anläggning som kan flyttas runt så att både Skåne, Blekinge och Småland får ta del av den. De är sådant som jag gärna ser att pengarna går till. Att de sen läggs några slantar mer på affischering i storstäderna än på andra ställen kan nog de flesta acceptera.


Så vi på "vischan" ska inte bry oss om att visa attPiratpartiet finns då? eller vad menar du? Jagtror inteatt den här kräftgångsmentaliteten som har börjat sprida sig gagnar Piratpartiet

TeirdeZ
2007-11-17, 12:19
Björn Salonen (2007-Nov-17)Så vi på "vischan" ska inte bry oss om att visa attPiratpartiet finns då? eller vad menar du? Jagtror inteatt den här kräftgångsmentaliteten som har börjat sprida sig gagnar Piratpartiet

Optimalt skulle alla få en massa affischer hela tiden att sätta upp, och de skulle dessutom vara i fyrfärg. Problemet är att pengarna inte finns, i alla fall inte i distriktet. Med 8000 kronor kan man göra en del saker, men inte överallt. Det skulle till exempel inte räcka till mer än 20000 flygblad i svartvitt på Malmö högskola (40 öre per kopia), vilket bara är 4000 flygblad för varje län i södra distriktet - och det är en hel årsbudget!Jag ser det inte som kräftgångsmentalitet så mycket som en allvarlig brist på resurser. Efterfrågan är större än tillgången. Det var ett problem även när miljöpartiet och kristdemokraterna startade upp. Speciellt de tidigare drevs nog mest på rent eldsjäleri.

Adrian Kristiansson
2007-11-17, 14:16
Björn Salonen (2007-Nov-17)

Så vi på "vischan" ska inte bry oss om att visa att Piratpartiet finns då? eller vad menar du? Jo de hoppas jag att ni bryr er om. Men vi har inte obegränsat med pengar. Bor själv ute på vischan och skulle kunna sätta upp affischer på träden här men de skulle troligen inte ses av mer än någon enstaka svampplockare. Håller du inte med om att de är bättre att affischera där de finns mycket folk?

John Nilsson
2007-11-17, 14:50
Adrian Kristiansson (2007-Nov-17)Björn Salonen (2007-Nov-17)

Så vi på "vischan" ska inte bry oss om att visa att Piratpartiet finns då? eller vad menar du? Jo de hoppas jag att ni bryr er om. Men vi har inte obegränsat med pengar. Bor själv ute på vischan och skulle kunna sätta upp affischer på träden här men de skulle troligen inte ses av mer än någon enstaka svampplockare. Håller du inte med om att de är bättre att affischera där de finns mycket folk?

Å andra sidan så kan nog var och en skriva ut ett hundratal flygblad själva. Behöver ju inte spendera organisationens begrensade resurser på saker som vi har råda att köpa in själva.

Björn Salonen
2007-11-17, 15:11
Det jag menar med kräftgångsmentalitet är att det hela tiden pratas om att man inte ska bry sig om att göra något/satsa där det inte redan finns någon aktivitet.

Som nybliven kontaktperson för Skåne väster undrar jag då: är det någon mening med att jag försöker ragga folk till förtroendeuppdrag i kommuner där det fattas? är det någon mening att jag försöker engagera de medlemmar som redan finns att dra igång aktiviteter?

Det är inte pengarna i budgeten jag är intresserad av, flygblad o liknande kan jag skriva ut själv. Det jag är ute efter är viktigare en alla pengar i världen nämligen engagemang.

Adrian Kristiansson
2007-11-17, 16:42
Björn Salonen (2007-Nov-17)Det jag menar med kräftgångsmentalitet är att det hela tiden pratas om att man inte ska bry sig om att göra något/satsa där det inte redan finns någon aktivitet.Som nybliven kontaktperson för Skåne väster undrar jag då: är det någon mening med att jag försöker ragga folk till förtroendeuppdrag i kommuner där det fattas? är det någon mening att jag försöker engagera de medlemmar som redan finns att dra igång aktiviteter?Det är inte pengarna i budgeten jag är intresserad av, flygblad o liknande kan jag skriva ut själv. Det jag är ute efter är viktigare en alla pengar i världen nämligen engagemang.Du har rätt inställning Björn. Om de är lönt att jaga kontaktperson avgör du själ men tror du att de skulle kunna ge något så får du mer än gärna göra så.

De vore underbart om du kunde få igång ett engagemang och jag hoppas att hela region syd är villiga att hjälpa till, förstår bara inte vad de här har med pengarna att göra.John Nilsson (2007-Nov-17)[quote][b]

Å andra sidan så kan nog var och en skriva ut ett hundratal flygblad själva. Behöver ju inte spendera organisationens begränsade resurser på saker som vi har råda att köpa in själva. Nu vet jag inte vad de kostar att skriva ut ett hundratal flygblad men har man en månadsinkomst på 1050 och redan betalar tågbiljetter, demonstrationstillstånd osv kan de kanske bli svårt.EDIT: Om de nu rör sig om så små summor som 40öre per ark så ska de nog de flesta kunna fixa det i alla fall.

Petrah
2007-11-18, 18:21
Björn Salonen (2007-Nov-17)Det är inte pengarna i budgeten jag är intresserad av, flygblad o liknande kan jag skriva ut själv. Det jag är ute efter är viktigare en alla pengar i världen nämligen engagemang.Heja Björn, och som vanligt håller jag med dig. Och detta gör jag inte i rädsla för att Björn är stor och stark, mer för att jag verkligen tycker så.Tufft lämpligt citat: En vibration är en rörelse som inte vet åt vilket håll den ska gå .....

Anders Hedberg
2007-11-18, 21:38
Flygblad - dyrt men behövs när man ska göra aktiviteter på stan typ för att engagera medlemmarna där. Har alltid varit ett problem. Har kollat upp och man kan alltså få tryckta A6/A7 på båda sidorna (ungefär 10x5 cm) rätt billigt.Affischer A3 - svartvita sägs kosta 40 öre på malmö högskola. Det bör man kunna tapetsera en skola med inför en kampanj.Högtalaranläggning - har faktiskt inte varit ett problem. De flesta har en polare som har en gittarförstärkare och sångmic eller så lånar man från ungdomsförbunden som har det. Senast ung vänster i Malmö (?).

Snild Dolkow
2007-11-19, 10:10
Anders Hedberg (2007-Nov-18)Affischer A3 - svartvita sägs kosta 40 öre på malmö högskola. Det bör man kunna tapetsera en skola med inför en kampanj.

http://www.mah.se/templates/Page____3835.aspxOm man orkar klippa/skära en massa kan man alltså tillverka dubbelsidiga svartvita A5-flyers för 20 öre styck(80 öre per dubbelsidigt A3, delat på 4..). Det var mycket praktiskt under valrörelsen.

RikMatts
2007-11-19, 11:33
Det skulle vara bra om det fanns färdiga A4 utan alltför mycket text som vem som helst kunde ladda ner från http://www.piratpartiet.se och skriva ut.Nu måste man klippa och klistra själv.

Anders Hedberg
2007-11-19, 17:33
RikMatts (2007-Nov-19)Det skulle vara bra om det fanns färdiga A4 utan alltför mycket text som vem som helst kunde ladda ner från http://www.piratpartiet.se och skriva ut.Nu måste man klippa och klistra själv.Jo, instämmer, vi bör ha lite sådana saker färdiga eller så folk kan ladda upp/ner saker. Är du intresserad att dra i någon av bitarna (det finns massor av folk som kan hjälpa till, men blir lätt lite rörigt och rinner ut i sanden om ingen är samlande)?Typ - kolla med PP servrarna hur man kan fixa en ftp sajt eller http eller länka eller ... eller typ ta fram några förslag på A4.