handdator

Visa fullständig version : Protokoll valkrets 1/2, 2006-03-02


cortex
2006-03-03, 01:44
Protokoll Piratpartiet valkrets 1/2, 2006-03-02<br>
Sekreterare: Joakim Lundborg<br>
<br>
Närvarande: 3-5 st (2 var närvarande under delar av mötet). <br>
5 män<br>
<br>
== Samla pengar ==<br>
Vi behöver samla pengar till partiets varkampanj, vi diskuterade några olika<br>
möjligheter.<br>
<br>
Bidrag/Statsstöd/Stipendier<br>
Finns det troligen gott om, bara vi lyckas hitta dem. Research krävs, och frågan <br>
ställdes om det inte är något för partiet centralt att titta på. Vi kom fram till<br>
att det tidigare har skadat vårt arbete att vi väntat tills styrelsen har gjort<br>
något, och att vi därför aldrig skall vänta med egna initiativ.<br>
<br>
Beslut: Stefan kikar runt på bibliotek och ser vad han kan hitta<br>
<br>
<br>
Fest<br>
En fest är ett bra sätt att få både uppmärksamhet och pengar. De flesta lokaler<br>
har dealen inträde till arrangörer och ölpengar till stället, men det skulle <br>
vara bra att hitta en bättre deal. Ingen närvarande kände dock till något sådant<br>
ställe, det måste alla hjälpa till med. Några ställen som föreslogs var:<br>
<br>
* Kolingsborg (hem för Tech Noir, där många PP entusiaster troligen håller till)<br>
* Dieselverkstaden<br>
* "Bunkern" - en ball bunker man tydligen kan hyra för 5000 spänn.<br>
* Allhuset vid stockholms uni. Joakim har kontakter, kan ev. ordna bokning, men<br>
då måste antagligen samarbete med existerande kårförening till.<br>
<br>
Man behöver också ett dragplåster till festen, dvs band. Här kom några förslag,<br>
men det behövs fler:<br>
<br>
* Totalt jävla mörker har tydligen gjort några låtar om fildening, och är hyfsat<br>
kända<br>
* Chippmusik lockar alltid datanördar<br>
Beslut: Joakim fixar tråd om fest-arr.<br>
<br>
Föredrag<br>
En annan möjlighet till arrangemang är föredrag och seminarier. Vi behöver talare<br>
och ställen. Vi diskuterade om det är troligt att vi skulle kunna bjuda in <br>
partier till seminarium.<br>
<br>
Banner på Piratebay/piratbyrån<br>
Beslut: Leo kollar med styrelsen om vi har frågat detta och/eller frågar TPB/PB<br>
<br>
== Kryssning ==<br>
Joakim informerade om kryssningen, 3 personer anmälde intresse.<br>
<br>
== Hemsida/medlemskommunikation ==<br>
Det har på forumet föreslagits en egen hemsida för valkretsen. <br>
Vi kom fram till att det inte finns så stort behov av en egen hemsida<br>
om vi kan lösa vår kommunikation tillräckligt bra med partiets huvudsida.<br>
Tyvärr är så inte fallet just nu. Vi skulle vilja ha egna nyheter/kalendarium <br>
på förstasidan så att det syns när vi har möten och aktiviteter. <br>
Forumet är dessutom lite knackigt i många delar, och vi skulle gärna vilja byta<br>
till bättre mjukvara, gärna öppen.<br>
<br>
Vi ville också ha vår del på forumet öppen för alla, så att folk ser när det är<br>
möten och sånt.<br>
<br>
En mejllista för distriktet skulle vara bra. Vi diskuterade också det här med att <br>
hålla medlemslistan hemlig för medlemmarna, eftersom Janne blev mycket förlägen <br>
när han gjort så att alla såg vem som var med. Ingen på mötet förstod poängen <br>
med att hålla medlemslistan hemlig för medlemmar, frågan kastas ut på forumet. <br>
<br>
Beslut: Joakim donar lista, och snackar med folk om forum och sånt.<br>
Forumet får förklara varför vi skall vara hemliga.<br>
<br>
<br>
== Vänsterveckan på Stockholms Universitet ==<br>
Joakim berättade att PP troligen kan bli inbjudna att delta i debatt/seminarium<br>
kring upphovsrätten om vi så önskar, under Vänsterveckan, som hålls sista veckan<br>
i april. Det diskuterades om det var lämpligt att PP deltar i ett utpräglat <br>
vänsterarrangemang. Vi kom fram till att det är okej att delta, men det är <br>
olämpligt att arrangera en egen punkt under vänsterveckan.<br>
<br>
Beslut: Joakim jobbar vidare med detta<br>
<br>
=== Nästa möte == <br>
Hålls enligt tidtabellen 18:30 Torsdag 16/3, på Café Gråmunken<br>
T- Gamla stan