handdator

Visa fullständig version : FORMELL KALLELSE TILL ÅRSMÖTE


Rick Falkvinge
2006-03-04, 13:04
VIKTIGT: DATUMET KOMMER ATT ÄNDRAS AV STADGESKÄL. NY KALLELSE KOMMER TYP JÄTTESNART.<hr>

FORMELL KALLELSE TILL PIRATPARTIETS ÅRSMÖTE

Detta är en formell kallelse till årsmöte för Piratpartiet. Den skickas ut utan att du har bett om någon prenumeration per e-mail; den MÅSTE skickas ut enligt partiets stadgar, så så enkelt var det med det. :-)

Partiets årsmöte kommer att hållas på en färjekryssning som utgår från Stockholm den 1 april och återvänder den 2 april. Exakt pris för att vara med på kryssningen är ännu oklart, men vi räknar med att det kommer att understiga 100 kronor.

MEN den här kryssningen kommer att vara mycket mer än ett årsmöte. Den kommer att vara ett första avstamp inför valrörelsen, och bland annat innehålla medie- och argumentationsträning, ett par väldigt positiva överraskningar, och kanske viktigast en möjlighet att lära känna varandra på ett sätt, som vi inte hade gjort om vi suttit i en inhyrd lokal på bänkar, räckt upp våra händer i votering, och sedan åkt hem igen. Vi ska göra en bedrift här och för att göra det behöver vi lära känna varandra informellt.

Så jag vill verkligen uppmuntra alla som kan att komma med på den här båten. Det blir det här evenemanget och kanske ett eller högst två till innan valet där vi försöker samla hela gänget.

Båten avgår från Stockholm under eftermiddagen på lördagen den 1 april och återkommer Stockholm eftermiddag-kväll den 2 april. Exakt tid för båtens avgång och nödvändig incheckning etc meddelas senare; preliminärt lämnar båten kaj klockan 1600, men det kan ändras beroende på hur många vi blir och vilken båt vi väljer. Exakt program meddelas också senare.

Meddela cecilia.beckroth@piratpartiet.se om att du kommer, och det så snart som möjligt!


Enligt partiets stadgar måste dagordningen bifogas kallelsen, så here goes.

(Detta diskuteras mer i detalj i forumet på www.piratpartiet.se (http://www.piratpartiet.se/), detta är bara dagordningen. Om du inte är medlem i forumet så hittar du mycket diskussion där; gå till www.piratpartiet.se (http://www.piratpartiet.se/) och klicka på FORUM högst upp till höger.)


Dagordning för årsmöte

1. Mötets öppnande.
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
5. Frågan om mötet är behörigen utlyst.
6. Fastställande av dagordning.
7. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
8. Ekonomisk berättelse för det föregående året.
9. Revisionsberättelse får det gångna verksamhetsåret.
10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
11. Behandling av motioner.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
13. Val av styrelsen:
a. Val av partiordförande
b. Val av kassör
c. Val av övriga ledamöter i styrelsen
d. Val av ev. suppleanter i styrelsen
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning.
16. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.
17. Stadgeändring.
18. Förfinande av principer. (Har inte diskuterats ännu. Kan komma att utgå.)
19. Övriga förslag från styrelsen.
20. Mötets avslutande.


Hjärtligt välkommen!

Styrelsen genom
Rickard Falkvinge

Dark2
2006-03-05, 09:22
Kan man var aunder 18 för att åka med eller är det 18års gräns?

Cecilia
2006-03-05, 11:16
Jag ska personligen ringa till rederierna och höra vad som gäller när det handlar om konferens resor.cecilia

PeterE
2006-03-05, 13:19
Ingår det någon mat?Det detta låter grymt bra!

Gogs
2006-03-05, 15:41
jag är helt klart sugen på att hänga med... några fler från Västerås som ska med? tänkte om man kunde ordna samåkning upp till hamnen eller om man ska ta buss

Dark2
2006-03-05, 17:02
Kanske blir 804 till enköping därifrån 803 till bålsta och pendeltåget därifrån in till stockholm.

Kalle
2006-03-06, 06:23
Är det någon med kontakter hos SAS eller Conex som kan förhandla fram rabatter för partiet?För oss i "obygden" blir ett deltagande en ekonomisk fråga. Beräknar att mitt ev. deltagande skulle gå på c:a 5.000:- med flyg till Stockholm t.o.r. och övriga kostnader. Tufft!Risken är att endast boende i Stockholmsregionen deltar. Vi behöver ha hela landet representerat för att nå framgång i valet.

Richie
2006-03-06, 07:39
Kalle (2006-Mar-06)Är det någon med kontakter hos SAS eller Conex som kan förhandla fram rabatter för partiet?

Det finns väl fler alternativ? FlyNordic flyger från både Lule och Ume, SAS har ju sina 400-kronorsbiljetter, en Röd Avgång med SJ borde inte bli så blodigt dyrt, särskilt inte om du/ni har studentrabatter och så finns ju dessutom långfärdsbussar?Eller om ni är sju pers i en dieseldriven familjebuss, för en resa på 200 mil tor hamnar ni då på 240 spänn per skalle i direkta bränslepengar.

mackelajt
2006-03-06, 07:46
Vi från Östergötland försöker ju samordna någon resa upp dit. Men för oss går det ju bussar också. Jag hoppas verkligen att ålders frågan löser sig. Vore tråkigt om man var tvungen att vara 23 som det står enligt reglerna på rederiets hemsida.

Emil
2006-03-07, 22:05
Någon från borås/GBG som ska dit, så kan vi samåka