handdator

Visa fullständig version : Margot Wallström ”Nytt EU-fördrag – för ett mer demokratiskt och effektivt Europa”


TeirdeZ
2008-01-30, 03:09
Torsdag 7/2 ”Nytt EU-fördrag – för ett mer demokratiskt och effektivt Europa” Margot Wallström, förste vice ordförande i EU-kommissionen Obs! Edens hörsal kl. 13.00-15.00http://www.lask.se/upf/arkiv.asp?id=76Utrikespolitiska föreningen i Lund ger ett föredrag med Margot Wallström om EU-fördraget.Frågan har tidigare varit uppe på Piratpartiets forum: http://forum.piratpartiet.se/Topic81028-289-1.aspx och väckt starka känslor.För mer information kan man läsa om fördraget på bloggen EU Referendum (engelska): http://eureferendum.blogspot.com/2007/08/binary-treaty.htmlFör ytterligare information om kritik mot den europeiska unionen kan man besöka sidan http://www.analyskritik.press.se/utrikes/Europa/EU/EU.htm som inte alls skräder på orden.

Christian Engström
2008-01-30, 11:50
Här är några inlägg som jag skulle vilja att Margot Wallström läste och svarade på. Fast det förstår ju jag också att hon aldrig kommer att göra.Ett bra nej för Europa - hade det varit (http://christianengstrom.wordpress.com/2007/09/27/ett-bra-nej-for-europa-hade-det-varit/)

EU:s demokratiska underskott i praktiken (http://christianengstrom.wordpress.com/2007/10/17/eus-demokratiska-underskott-i-praktiken/)

Democracy by upplyst maktelit - nej tack! (http://christianengstrom.wordpress.com/2007/10/22/democracy-by-upplyst-maktelit-nej-tack/)

Att utse EU:s president (http://christianengstrom.wordpress.com/2007/10/29/att-utse-eus-president/)Möjligen kanske man kunde visa den här bilden för henne istället. Den säger ungefär samma sak som mina inlägg ovan.http://www.metrobloggen.se/UserFiles/18.189/Style/19.795/sidmall3/eu_fascism_sweden.jpg

Qer
2008-01-30, 18:29
*asgarv*Finns den där bilden i högre upplösning? :D

Christian Engström
2008-01-30, 20:03
Qer (2008-Jan-30)Finns den där bilden i högre upplösning? :D

:) Vet inte. Fråga http://www.metrobloggen.se/pk

Gustav Nipe
2008-01-31, 10:52
Jag kommer att dyka upp, ska vässa några frågor också;)

TeirdeZ
2008-02-08, 08:07
Nu har Gustav, Snild och jag varit och tittat på Margot Wallström i Lund.Hon pratade i 45 minuter. Jag sammanfattar i stort sett hela talet.Margot Wallström öppnade med att säga att EU inte egentligen är en EU-politisk fråga. Hon vill öppna debatten om europeiska frågor, och vill att de ska ta mer plats i media och bli föremål för diskussion hos människor. Det nya fördraget är ett nödvändigt steg i Unionen efter medlesökningen. Det gamla systemet, baserat på vetorätt, är inte längre gångbart i en union med 27 medlemmar, utan fördraget syftar istället till att medlemsländerna på ett helt nytt sätt ska kunna uttrycka tendenser i rörelseriktning hos medlemsländerna. Således kommer omröstningarna i Europarådet att bli majoritetsomröstningar. Det här ska öka effektiviteten.Hon påtalar också att fördraget kommer att öka öppenheten, vilket ska förhindra blame game. Ett av de stora problemen med Unionen idag är att många av mötena är slutna, och därför är det inte helt lätt att veta vad som sagts och av vem. Medlemsländerna tenderar att i allt för hög grad (enligt Margot) ta åt sig äran när saker går bra, men skylla hej vilt på tjänstemännen i Bryssel när saker går fel.Europaparlamentet kommer i framtiden också att få rösta om de förslag kommissionen lägger fram. Så gäller också för Europarådet.Margot Wallström pratade mycket om Unionens övergripande mål mot hållbar utveckling. Energipolitik, försvarspolitik och säkerhetspolitik omnämns i samband med hållbar utveckling. Det enda Margot själv säger att EU inte kommer att lagstifta, men hjälpa till och samordna med, är sport och fritid. Hon är positiv till att många amerikanska företag på senare tid har visat sig positiva till den anda av hållbar utveckling som finns i Europa. Det kommer att underlätta en framtida harmonisering av lagstiftningen.Den europeiska presidenten omnämns som chef i Europarådet och i Europakommissionen. Det främsta argumentet för en samordnad chef i båda dessa grupper är att det är svårt för en statsminister, som tidigare innehavit chefskapet i Europarådet enligt det roterande ordförandeskapet, att koordinera de olika viljorna i rådet samtidigt som den bekymrar sig för inrikespolitiken.EU vill föra en mer öppen dialog. De lyssnar nu på olika grupper av medborgare och kommittéer. De vill också förklara sina beslut bättre. Delaktighet, ansvar, insyn och medbestämmande ska bli ledord.Den främsta anledningen till att Frankrike och Nederländerna röstade nej till det förra konstitutionsfördraget var att de var okunniga. De kände att de inte förstod vad det handlade om. Margot Wallström sa att det är mycket begärt att man ska kunna sätta sig in i 400 sidor lagtext. Därför har de nu kortat ned texten, tagit bort det symboliskt konstitutionella och lagt de flesta praktiska detaljer i bilagor.Det bästa som sades under hela fördraget var när Margot sa Svenskarna måste bestämma själva ifall de vill rösta.Min utvärdering:

Effektivitet är åtråvärt i många sammanhang men knappast i demokrati. Det är bättre att vara ineffektiv, öppen och ta tid på sig i debatten och med att få ut sina åsikter och få folket med sig, än att effektivt klara av saker i strid med folkviljan. Fascism är mycket effektivt. Diktatur är mycket effektivt. Om effektivitet är det övergripande målet med fördraget så önskar jag att de la ned charaden om demokrati.Om Europakommissionen har strävat efter öppenhet och genomskinlighet i sin beslutsfattning, är det ingenting som har gått fram till europeerna. Det är konstigt och tråkigt att Margot Wallström inte har begripit det.Jag ställde frågan om det europeiska nationsbildandet till Margot Wallström. Hon ansåg att det var väl definierat i fördraget vad EU får lagstifta om. Hon har visserligen rätt. EU kommer att få lagstifta om energipolitik, försvarspolitik och säkerhetspolitik och andra saker som kan tolkas som strävandes efter hållbar utveckling. Jag är inte helt säker på att det bara är symboliken som får fransmän och nederländare att rygga tillbaka, och jag är heller inte övertygad om att Europaunionen kommer att fungera som statsmakt i dess nuvarande, tunga byråkratiska utformning.

TeirdeZ
2008-02-08, 08:21
Vänsterpartiets videokampanj (http://www.vansterpartiet.se/content/view/1317/756/) "Fråga folket!"Rent praktiskt går det till så här: ladda upp din videohälsning på Youtube och skicka länken till oss genom formuläret som du når via "Ladda upp film" i menyn i högerspalten. Filmen publiceras efter att vi granskat att den följer reglerna (se nedan). Genom att ladda upp din videohälsning deltar du också i vår tävling där de bästa bidragen kan vinna ära och symboliska (men fina) priser.Regler för videohälsningar:

1. Hälsningens huvudbudskap ska vara kravet på en folkomröstning om EU:s nya grundlag.

2. Filmen får vara max en minut lång.

3. Filmens innehåll får inte stå i strid med gällande lag.

4. Filmen ska inte kränka upphovsrätten.

5. Filmens innehåll ska inte vara pornografiskt, våldsförhärligande, eller på annat sätt kränkande - och utformat så att även en yngre publik kan ta del av det.

6. Genom att ladda upp din film godkänner du att vänsterpartiet vidaredistribuerar den inom ramen för kampanjen Fråga folket! Efter kampanjens avslutande vidarebefordras hälsningarna till regeringskansliet. Därefter kommer vi inte att använda den utan upphovsmannens godkännande.

7. När du lägger upp filmen på Youtube måste titeln innehålla frasen "Fråga folket" så att den blir lätt att hitta senare.

8. Du måste uppge ditt riktiga namn när du deltar i kampanjen. Dina kontaktuppgifter kan du vidarebefordra i ett mejl till emil.lindahl.persson@vansterpartiet.seDen här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den och tala om vilken film du har gjort.