handdator

Visa fullständig version : Årsmöte Ung pirat Malmö


TeirdeZ
2008-03-23, 01:55
Det här kallelsebrevet gick ut 16 mars, 23:01, till alla medlemmar i Ung pirat Malmö:UNG PIRAT

UTSKICK: SKÅNEVAD ÄR DETTA?

Detta är ett lokalt utskick från Ung Pirat. Du kan ändra vilka utskick du vill ha genom att gå till PirateWeb och ändra dina inställningar.

Ung Pirat Malmö har sitt årsmöte klockan 16.00, söndagen den 30 Mars på Spånehusvägen 57 i Malmö.Kom till mötet och träffa ett gäng pirater!Mötets dagordning följande:

1) mötets öppnande

2) mötets behörighet

3) val av mötets ordförande

4) val av mötets sekreterare

5) val av två personer att justera protokollet

6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

7) ekonomisk berättelse för förra året

8) revisorernas berättelse för förra året

9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse

10) årets verksamhetsplan

11) årets budget

12) val av årets styrelse

13) val av årets revisor

14) val av årets valberedare

15) övriga frågor

16) mötets avslutandeViderebefordrat meddelande från revisorn: "Inga pengar har hanterats i föreningen. Jag tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas. Anders Hedberg, revisor UP Malmö."Om ni vill lägga till någon punkt till dagordningen bör ni skicka dem till mig senast en vecka innan mötet. Om det kommer in några extrapunkter skickar jag ut ett mail om dessa måndagen den 24 Mars.Så, då hoppas jag att vi ses den 30:e!Snild Dolkow Ordförande, Ung Pirat Malmö