handdator

Visa fullständig version : Motion 02: arvodering av kassör


Björn Felten
2008-04-07, 16:19
I nästan alla föreningar så är man fullständigt medveten om att just kassören har en särställning. Han/hon är de facto den ende/enda som utför ett "riktigt" jobb, ett jobb som man inte kan hoppa över bara för att man inte har tid e.dyl.Således vill jag föreslå att piratpartiets kassör framledes (och även retroaktivt) tilldelas ett arvode om 999:- per år. Detta arvode täcker inte tillnärmelsevis nedlagt arbete (säger jag som varande en av partiets revisorer, med god insikt i det hela) men ger ändå en indikation om hur väl vi uppskattar detta synnerligen otacksamma jobb.Om styrelsen tycker att formalia kräver att jag skickar denna motion på annat sätt, så kan jag omposta den till valfritt forum/via valfri kanal inom cirka fem dygn.EDIT: Efter Mabs påpekande har jag undersökt frågan om arbetsgivaransvar närmare. Vad gäller ideella föreningar, till skillnad från organisation som driver näringsverksamhet, så är lagen så pass oklar, att jag behöver mer tid på mig att undersöka hur det faktiskt förhåller sig. Jag har därför ändrat det föreslagna beloppet till ett som garanterat är säkert, och får återkomma vid nästa årsmöte med mitt ursprungliga förslag.STYRELSENS YTTRANDEStyrelsen anser att ett yttrande om denna motion skulle kunna vara jävigt, och avstår från att lämna ett yrkande till årsmötet.

Leo
2008-04-07, 18:53
Hur ser Bo Leuf, Göteborg, kassör, på det här?

Rick Falkvinge
2008-04-11, 23:11
Jag ser inte att motionen behöver formuleras på något annat sätt rent formellt (läs: motionen är mottagen och ska behandlas), men däremot undrar jag vad som gäller apropå arbetsgivaravgifter, arbetsgivaransvar etc. Någon som vet?När du skriver "framledes och retroaktivt", Björn, kan du förtydliga vilka som skulle omfattas av förslaget och för vilken tid i den retroaktiva delen? Vi har haft tre kassörer hittills: Cecilia Beckroth (interimsstyrelsen), Fredrike Lantz (2006 årsmöte till november) och Bo Leuf (därefter).Det kan till och med finnas anledning att bryta ut det till separata att-satser, så att det kan beslutas var för sig.

Rick Falkvinge
2008-04-11, 23:12
Jag tar mig friheten att ändra rubriken på tråden från "Motion" till "Motion: arvodering av kassör" så att det ska bli lättare att få överblick i motionsunderforumet.

Henry Rouhivuori
2008-04-11, 23:25
Vill påminna om att Piratpartiet har polisanmält Cecilia Beckroth och att hon blev utesluten ur partiet 2006.Hur jag personligen kommer att rösta angående motionen om CB ingår i den, vet jag redan nu.

Henry Rouhivuori
2008-04-11, 23:45
Rick Falkvinge (2008-Apr-11)Jag ser inte att motionen behöver formuleras på något annat sätt rent formellt (läs: motionen är mottagen och ska behandlas), men däremot undrar jag vad som gäller apropå arbetsgivaravgifter, arbetsgivaransvar etc. Någon som vet?Dessa länkar hjälper till:http://www.avdragslexikon.se/avdrag/STYRELSEARVODE/http://www.friametoder.se/starta/starta_styrelsearbete.htmhttp://www.brfonline.se/100_86_Arvode_till_styrelsen_och_ovriga_fortroendevalda.htmPartier kanske har andra regler.

Björn Felten
2008-04-15, 15:35
Rick Falkvinge (2008-Apr-11)När du skriver "framledes och retroaktivt", Björn, kan du förtydliga vilka som skulle omfattas av förslaget och för vilken tid i den retroaktiva delen?Tanken var nog närmast att enbart de kassörer som verkligen har utfört ett helt års kassörsarbete skulle inkluderas i förslaget. Det begränsar, som jag förstår det, antalet arvoderbara perioder väsentligt.

Mab
2008-04-19, 15:34
Björn Felten (2008-Apr-07)I nästan alla föreningar så är man fullständigt medveten om att just kassören har en särställning. Han/hon är de facto den ende/enda som utför ett "riktigt" jobb, ett jobb som man inte kan hoppa över bara för att man inte har tid e.dyl.Således vill jag föreslå att piratpartiets kassör framledes (och även retroaktivt) tilldelas ett arvode om 5.000:- per år. Detta arvode täcker inte tillnärmelsevis nedlagt arbete (säger jag som varande en av partiets revisorer, med god insikt i det hela) men ger ändå en indikation om hur väl vi uppskattar detta synnerligen otacksamma jobb.Att nästan alla föreningar värdesätter sin kassörs arbetsinsats stämmer säkerligen väldigt väl. Det innebär dock inte att nästan alla föreningar arvoderar sina kassörer.Att arvodera kassören, oavsett belopp, innebär att vi de facto säger att det arbetet är mer värt än andra uppdrag i styrelsen vilket jag inte vet om jag instämmer i.Dessutom innebär det att vi måste registrera oss som arbetsgivare och börja betala in skatt och sociala avgifter för arvodet eftersom arvode för uppdrag beskattas på samma sätt som övrig lön.

Björn Felten
2008-04-20, 10:06
Kassören är måhända inte mer värd men hans arbete är, som sagt, betydligt närmare en normal anställning än övrigas, i så motto att det inte går att hoppa eller slarvas över. Det måste göras och det måste göras på ett exakt korrekt sätt.Vad gäller arbetsgivaravgifter så utgår de, så vitt jag minns, inte för belopp understigande 10.000:- per år, och om kassören dessutom innehar F-skattebevis så behöver man inte ens rapportera till skattemyndigheten. Annars är det fråga om en enkel rapport, en sådan som vi alla förväntas skicka in om vi exempelvis anlitar en barnvakt utan F-skattebevis och därvidlag betalar mer än 999:-.

Rick Falkvinge
2008-04-20, 14:19
Motionären har ändrat sina yrkanden och det är noterat.(Detta var också anledningen till att motionen tillfälligt försvann från forumet eftersom nya postningar inte längre tillåts. Forumet anser att även ändrade postningar då ska modereras.)

Rick Falkvinge
2008-04-22, 22:28
Styrelsen har behandlat motionen. Styrelsens yttrande finns infört invid motionärens ursprungliga yrkanden (första posten i den här tråden).

Ken Rabelius
2008-04-22, 23:48
Ekonomiskt sett skulle det finnas ekonomi till detta? Jag menar inte att låta sniken... men

Om partiets kassa skulle påverkas allt för negativt av detta kanske kassören skulle ställa upp på att fortsätta som innan för partietsbästa?Man kan ju alltid visa att uppskattar arbetet på något annat sätt. Téx en mindre present eller, ett tacktal ...(Man får använda fantasin) :)

Henry Rouhivuori
2008-04-22, 23:56
Summan är en flugskit i sammanhanget och bästa av allt så blir inte övriga styrelseledamöter avundsjuka då summan sänktes.Jag röstar ja så fort denna dyker upp på årsmötet.

Rick Falkvinge
2008-04-27, 12:53
Det är nu två timmar till votering och tråden stängs därför för ytterligare yrkanden.Propositionsordningen kommer att vara ett enkelt bifall/avslag. Voteringen öppnar 1500 och stänger 1700.