handdator

Visa fullständig version : Nätverksneutralitet - Varför ska vi (inte?) “prioritera eller diskriminera datatrafik”


Freeman
2008-04-09, 16:06
Då var det dags för seminarium igen! Den här gången av Teldok och .SE.

http://www.teldok.org/Välkommen till en eftermiddag i nätverksneutralitetsdebattens tecken. I USA diskuteras aktivt i vilken omfattning bredbandsleverantörer får införa olika former av konkurrensbegränsningar i sina nätverk. Är problemen och möjligheterna desamma i Sverige?I Sverige har debatten hittils handlat mest om konkurrensneutral tillgång till Telias kopparaccessnät. Men den större frågan blir

allt mer aktuell även här: I vilken omfattning bör markknadens aktörer själva få styra innehållet i sina kablar, är det okej att blockera tillgång till konkurrerande tjänster för att främja sina egna?Krävs denna frihet (att tjäna på egna tjänster vad man ‘förlorar’ i marginal på kommunikationen) för att motivera nyinvesteringar i infrastruktur? Vad innebär ‘rättvisa” i detta sammanhang? De närmaste åren kommer en stor rad policybeslut att tas som kommer att definiera hur Internet ser ut i framtiden, hur det svenska kommunikationssamhället kommer fungera.Under en eftermiddag får du chansen att lära dig mer om vad, den bitvis förvirrade, debatten egentligen handlar om.När? - 21 april kl. 14.30-17.30

Var? - KTH - Lindstedtsv. 30, "Sing-sing"

Föranmälan? - Föranmälan krävs till info(snabela)teldok.se

Pris? - Seminariet är kostnadsfritt och sponsras av .SE

Förberedelser? - Inför varje seminarium framställer vi en synopsis, en bakgrundsbeskrivning på några sidor att begrunda inför seminariet.

http://www.teldok.se/seminarier/natverksneutralitet/bakgrundhttp://www.teldok.se/seminarier/natverksneutralitet