handdator

Visa fullständig version : Motion 05: Anställda via Arbetspraktik och OSA


Henry Rouhivuori
2008-04-12, 02:00
För att ge utsatta personer möjlighet att komma tillbaka så anser jag att Piratpartiet vid behov av arbetskraft bör titta på både Arbetspraktik (http://www.ams.se/admin/Documents/faktablad/arbprak_ag.pdf) och OSA (http://www.ams.se/admin/Documents/faktablad/osa.pdf). Att arbeta för ett parti kan för rätt person oavsett livssituation vara den rätta drivkraften till att bryta utanförskapet.Om jag inte missminner mig har partiledningen uttryckt önskemål att anställa personer snarast möjligt, så dessa två möjligheter står till buds för föreningar (partier) med begränsad ekonomi.Jag yrkar därmed att partiet vid behov av arbetskraft bör titta på dessa alternativ till anställning.

STYRELSENS YTTRANDEStyrelsen anser att idén är god, men att det inte är något som ett årsmöte kan besluta om i generella termer. Detta är en operativ diskussion när behov uppstår, och först då måste man väga för- mot nackdelar med alla alternativ på bordet. Naturligtvis är kostnadseffektivitet en viktig parameter i sådana diskussioner.Det är inte heller årsmötet som har arbetsgivaransvar, utan styrelse och eventuellt partiledning.Däremot är det ett väl noterat förslag som bör tittas på seriöst när vi hamnar i den operativa situationen att vi har möjlighet att rekrytera.Styrelsen yrkar

att avslå motionen i sin helhet.

Henry Rouhivuori
2008-04-12, 02:39
När det gäller OSA så innebär det att personen är anställd av kommunen och får lön av kommunen, men arbetar hos föreningen. Föreningen har arbetsledaransvar och det innebär bl.a att lämna in de anställdas tidlappar, något ytterligare merarbete för föreningen torde inte förekomma förutom möten med den aktuella kommunen.

NineK
2008-04-12, 23:47
Arbetspraktik är som vid OSA, deras anställning ligger hos ansvarig kommun. Handledning av sådan arbetspraktik är inget som skall tas med lätthet, då det kräver både tid och planering samt att tas som gratis arbetskraft mer än ofta motverkar dess rehabiliteringssyfte.

Henry Rouhivuori
2008-04-13, 00:31
Den erfarenhet jag har av föreningar och OSA-anställda gäller en handikappförening här i min hemstad. De driver i sina lokaler café och hantverks respektive datorrum.För något år sedan så fungerade en OSA-anställd som arbetsledare för övriga OSA. Personalen var vad jag uppfattade det, självgående. Det fanns alltså vid den tidpunkten uteslutande OSA-anställda på föreningen. Sist så fanns det bara två OSA kvar och ingen arbetsledare. Har dock inte haft kontakt med föreningen sedan ett och ett halvt år.Jag tror att det fungerar även med Piratpartiet och att intresse finns att jobba hos oss.

Rick Falkvinge
2008-04-22, 22:40
Styrelsen har behandlat motionen. Styrelsens yttrande finns infört invid motionärens ursprungliga yrkanden (första posten i den här tråden).

Rick Falkvinge
2008-04-27, 12:54
Det är nu två timmar till votering och tråden stängs därför för ytterligare yrkanden.Propositionsordningen kommer att vara ett enkelt bifall/avslag. Voteringen öppnar 1500 och stänger 1700.