handdator

Visa fullständig version : Z - Denna motion ska ej räknas med.


Ken Rabelius
2008-04-13, 20:46
Som en förlägning till (Motion: DRM-förbudet slopas)Skulle jag vilja lägga till följande.jag yrkar: *Piratpartiet antar motion (DRM-förbudet slopas) i sin helhet.och som ett ytterligare tillägg (förutsatt att föregående motion antas)Läggs även till följande* Piratpartiet tar en aktiv ställning för att alla drm skadade produkter ska ha en obligatorisk och tydlig märkning som ger konsumenterna valmöjligheten om de vill eller inte vill köpa drm skadat gods (dvs ännu tydligare än det är idag).

mobboffer
2008-04-13, 22:45
Ken Rabelius (2008-Apr-13)Som en förlägning till (Motion: DRM-förbudet slopas)Skulle jag vilja lägga till följande.jag yrkar: *Piratpartiet antar motion (DRM-förbudet slopas) i sin helhet.och som ett yttelrligare tillägg (förutsatt att föregående motion antas)Läggs även till följande* Piratpartiet tar aktivt ställning för att alla drm skadade produkter ska ha en obligatorisk och tydlig märkning som ger konsumenterna valmöjligheten om de vill eller inte vill köpa drm skadat gods.

Har vi inte redan ett sånt krav? Från principprogrammet:fall där detta inte är praktiskt möjligt, eller ett förbud skulle innebära stora olägenheter för konsumenten, skall produkter som innehåller DRMteknik i vart fall förses med tydliga varningstexter.

Ken Rabelius
2008-04-13, 23:42
Tydligen finns det redan :)Men i det fall vi avsäger oss kravet på ett avskaffande av DRM så bör detta förtydligas.

Rick Falkvinge
2008-04-13, 23:43
Formalia: Detta gäller en ändring av våra principer. För att kunna tas som en motion, så måste motionen antingen ge ett exakt delta på nuvarande principer, det vill säga föreslå en exakt ändring i skrivningarna, eller ge styrelsen i uppdrag att ta fram en sådan för senare omröstning.När det gäller sådant här så avgör detaljerna allting. Då går det inte att hoppa över dem.

Ken Rabelius
2008-04-13, 23:52
Rick Falkvinge (2008-Apr-13)Formalia: Detta gäller en ändring av våra principer. För att kunna tas som en motion, så måste motionen antingen ge ett exakt delta på nuvarande principer, det vill säga föreslå en exakt ändring i skrivningarna, eller ge styrelsen i uppdrag att ta fram en sådan för senare omröstning.När det gäller sådant här så avgör detaljerna allting. Då går det inte att hoppa över dem.Okej. Nu har inte jag nåt bra förslag på hur man skulle kunna formulera detta förslag men om man skulle ge detta som ett uppdrag till styrelsen (nu är jag iofs inte emot ett förbud mot drm, men om detta förslag skulle gå igenom på någe vis så vill jag ha en tydlig markering att all drm-skadat ska vara ordentligt utmärkt).I annat så kan man förbise detta inlägg om ingen kan hjälpa mig att få fram en bra formulering eller tala om hur man skulle kunna ge detta som en uppgift till styrelsen. (måste ju finnas någon mer än jag som inte bara rakt av kan accptera drm-begränsningar?)Formaliteter har aldrig varit min starka sida :)