handdator

Visa fullständig version : Motion 06: Information från ledmöter vid styrelsemöte


Jonas Lundqvist
2008-04-16, 14:54
Jag tycker att protokollen från styrelsemöten borde inkludera lite vad ledmöterna gjort för arbete för partiet. T.ex: har någon deltagit på någon debatt? Har någon jobbat på stadgeändringar? Har någon varit på någon mässa? Har någon haft en föreläsning? Har någon arbetat fram en budget? Har någon skrivit debattartiklar? Osv.Ett steg i den riktningen är att varje styrelseledamot vid varje styrelsemöte redogör kort sina förehavanden sedan förra styrelsemötet.Dock behöver man inte redovisa allt in i minsta detalj, bara så att medlemmar kan se i stora drag vad som sker.Om någon ledamot ej närvarar kan den personen meddela via någon av de närvarande, om så önskas.Jag, Jonas Lundqvist, yrkaratt varje närvarande styrelseledamot vid varje styrelsemöte meddelar kort sina förehavanden sedan förra styrelsemöte.att en ej närvarande styrelseledamot kan meddela sina förehavanden via någon av de som närvarar.

STYRELSENS YTTRANDEStyrelsen har en strategisk verksamhet i partiet och arbetar inte operativt - det är partiledningen som leder den operativa verksamheten. Därför skulle det inte finnas någon information att publicera i styrelsemötesprotokollen om operativ verksamhet.Samtidigt är det noterat att motionären önskar mer och fortlöpande information. Detta tar styrelsen på allvar.Styrelsen yrkar årsmötet

att avslå motionärens yrkanden;

att årsmötet uttrycker att det är av yttersta vikt att aktivitet på alla nivåer kommuniceras regelbundet.

Henry Rouhivuori
2008-04-16, 15:07
jonasl (2008-Apr-16)Jag tycker att protokollen från styrelsemöten borde inkludera lite vad ledmöterna gjort för arbete för partiet.

Det tycker inte jag. Ett styrelsemöte är inte ett operativt möte.Ledningsgruppen eller motsvarande som du kanske åsyftar med din motion är ej heller skyldigt att lägga ut protokoll. Jag är dessutom emot att det postas irc-loggar då det ser något amatörmässigt ut. Loggar som är nödvändiga att publiceras, skall istället bifogas till ett något fylligare protokoll än vad tidigare förekommit.

Ken Rabelius
2008-04-16, 16:10
Jag vet inte jag, visst kan det vara bra å veta vad folk har gjort, men det är ju ingen populäritets tävling den som gjort mest. Dessutom kan ett årsmöte dra ut på tiden som det redan är.Jag ställer mig tvekande.

Rick Falkvinge
2008-04-16, 20:10
Jag förstår syftet med motionen, men jag tror att det är bra om vi klargör de olika gruppernas roller. Som HR påpekar - styrelsen i piratpartiet är inte operativ. Den ska inte utföra något arbete, den ska bara sätta riktlinjer för partiledningens arbete. Det är sedan partiledningen (partiledare, distriktsledare) som utför det operativa arbetet.Därför tror jag att motionen faller lite platt i att nå sitt syfte. Jag läser syftet som att kommunicera mer av vad som händer? Då uppnår man inte det genom att ålägga styrelsemedlemmar att prata om det (eftersom styrelsen inte arbetar utan bara beslutar strategiskt), men däremot kan man ålägga partiledningen att kommunicera det regelbundet.Makes sense?

Rick Falkvinge
2008-04-22, 21:39
Styrelsen har behandlat motionen. Styrelsens yttrande finns infört invid motionärens ursprungliga yrkanden (första posten i den här tråden).

Rick Falkvinge
2008-04-27, 11:56
Det är nu två timmar till votering och tråden stängs därför för ytterligare yrkanden.Propositionsordningen kommer att ställa styrelsens yrkanden mot motionärens yrkanden. Voteringen öppnar 1500 och stänger 1700.