handdator

Visa fullständig version : Ung Pirat Rättvik Styrelsemöte 16/4-2008


Falathar
2008-04-17, 00:12
§ 1 Mötets öppnande§ 2 Rapportering om vad som hänt sedan uppstartsmöte: Vi har blivit uppmärksamade i Lokala pressen att partiet är startat. Ordföranden har skickat in förfrågning till rättviks kommun ang vad de behöver från oss för att vi ska bli godkände som parti från deras sida, förfrågningen gällde även vilka möjligheter vi kan få bidrag samt hur vi ska gå tillväga för att ställa upp i kommunvalet 2010)§ 3 Omnämning i tidning: En viss Göran Persson har skrivit om uppstartsmötet för UP Rättvik. Artikeln går att läsa här: http://tinyurl.com/4me9ql§4: Ordförande har skickat in en förfrågning: Ordförande för UP rättvik skickade idag ( 16/4-2008 ) in en förfrågan om vad som behövs för att UP Rättvik skall godkännas som politisk förening i kommunen! Här är en snabb beskrivning med hans egna ord: ”jag har även skickat in till rättviks kommun (idag) förfrågningar om vad de behöver för att "godkänna" oss som politiskförening så att vi står med på listorna”§5: Frågor ang. kommunval 2010: Styrelsens medlemmar har fått bolla frågor till ordförande ang. kommunval 2010§6: Vårkampanj: När och var ska vi ha en vårkampanj§7: Ordförande tar upp förslaget om att åka och prata på olika skolor för att ragga medlemmar.§8: Ordförande kom med en fråga ang. sätta upp Piratpartiets Nyhetsbrev på skolor. Mostling skulle snacka med sin polare om S:t mikaelskolan. Azul skulle fixa rättviks gymnasium.§9: Mötets avslutande