handdator

Visa fullständig version : Motion 04: Ta bort fem års exemplet


Gustav Nipe
2008-04-17, 19:50
Dagens upphovsrätt har spelat ut sin roll och jag tycker inte att Piratpartiet ska vara pragmatiska beträffande reducerandet av upphovsrätten.Jag motionerar att Piratpartiet ska ändra formuleringen i principprogrammet:Vi vill att skyddstiden, alltså ensamrätten att framställa kopior av verket för kommersiellt bruk, reduceras avsevärt till att gälla under exempelvis fem år från verkets publicering.Jag yrkar att Piratpartiet gör denna ändringen i sitt principprogram.Vi vill att skyddstiden, alltså ensamrätten att framställa kopior av verket för kommersiellt bruk, avskaffas.STYRELSENS YTTRANDEDenna motion rör våra politiska principer.Som allmän princip vill styrelsen avråda från att ändra våra principer genom detta tillvägagångssätt. När vi har ändrat eller förfinat våra politiska principer har detta alltid skett genom en långtgående konsensusdiskussion där vi inte bara utvärderat vad vi tycker, utan också,- är den här linjen försvarbar?

- vilka vinklar och vilken retorik fungerar för att lägga fram linjen?

- exponerar den oss för några andra svagheter?

- hur lägger den oss taktiskt gentemot andra partier för att nå våra mål?Efter en sådan diskussion då vi nått konsensus har vi tagit en rådgivande omröstning, och senast nådde vi 96% ja på Principer 3.1. Att ändra våra principer genom motionerande på årsmötet ger inget tillfälle att diskutera de taktiska konsekvenserna av en sådan förändring, och bör därför användas bara när det finns en tidigare överväldigande konsensus i frågan. Vid minsta tveksamhet eller kontrovers är det styrelsens uppfattning att principerna inte bör ändras på detta sätt och undvika diskussionerna om taktik, försvar och retorik.Vi kommer alldeles strax som parti att påbörja det större arbete med Principer 4 som vi kom överens om i slutskedet av arbetet med Principer 3.1, och all input till detta arbete är välkommet.Det är vidare en svaghet i dagsläget att det inte är reglerat hur våra principer ändras. Styrelsen upplever det som besvärande att principer kan ändras utan att det ens diskuterats vad det får för taktiska och retoriska effekter. Styrelsen ser fram emot stadgar där detta är klargjort.

Motionens frågeställning diskuterades ingående då vi gick från Principer 2 till Principer 3, och den diskussionen är fortfarande giltig. Det saknas folkligt stöd för att helt avskaffa den kommersiella ensamrätten, något som var uppenbart redan då vi samlade signaturer för partiets registrering. Det är styrelsens ståndpunkt att partiet helt saknar förutsättningar för att vinna parlamentarisk representation med denna ståndpunkt.Styrelsen yrkar årsmötet

att avslå motionen i sin helhet.

Qer
2008-04-17, 20:07
Jösses? Med tanke på att 5 år tydligen anses vara för kort av många, är då inte 0 år lite VÄL extremt? ;)

Henry Rouhivuori
2008-04-17, 20:11
Ja, tänk efter innan ni röstar på denna motion.

Vi har chansen att få muppstämpel på oss för alltid.

Ken Rabelius
2008-04-17, 20:14
Qer (2008-Apr-17)Jösses? Med tanke på att 5 år tydligen anses vara för kort av många, är då inte 0 år lite VÄL extremt? ;)Tänkte samma sak, om pp har svårt att få gehör för sinna ideer nu... hur blir det då inte om man mer eller mindre säger att man vill avskaffa den kommersiella upphovsrätten helt ut! :satisfied:Om samhället hadde den mentaliteten (Man kan skapa för mänsklighetens skull samt att man gör det för sitt eget nöjes skull) men... jag tror det vore ganska svårt att övertyga omvärlden om att detta vore något bra.Själv tror jag inte världen skulle gå under bara för att det inte fanns kommersiell ensamrätt. Men det skulle nog tyvärr påverka partiets övertygelseförmåga.

John Nilsson
2008-04-17, 22:32
Jag stödjer denna motion till 100%. (Fast formuleringen skulle dock kunna tolkas som att vi vill införa en oändlig skyddstid om vi nu vill avskaffa gränsen...)Att inte ha någon upphovsrätt innebär inte att ingen vill köpa ens tjänster som tonsättare, artist, programmerare eller övrigt yrke som idag associeras med rättighetsförsäljningsmarknaden. Tonsättares tjänster kommer fortsätta att efterfrågas av dem som behöver ha något tonsatt. Artisters tjänster kommer fortsatt efterfrågas av dem som vill ha famträdanden och andra framföranden. Programmerares tjänster kommer fotsatt efterfrågas av dem som vill ha något programmerat.Det enda som möjligtvis försvinner ur ekvationen är dem som idag efterfrågar dessa tjänster för att profitera på att sälja rättigheter. Rättigheter i sig besitter inte något värde, så dessa klarar vi oss utmärkt utan.

Ken Rabelius
2008-04-17, 23:02
John Nilsson (2008-Apr-17)Jag stödjer denna motion till 100%. (Fast formuleringen skulle dock kunna tolkas som att vi vill införa en oändlig skyddstid om vi nu vill avskaffa gränsen...)Att inte ha någon upphovsrätt innebär inte att ingen vill köpa ens tjänster som tonsättare, artist, programmerare eller övrigt yrke som idag associeras med rättighetsförsäljningsmarknaden. Tonsättares tjänster kommer fortsätta att efterfrågas av dem som behöver ha något tonsatt. Artisters tjänster kommer fortsatt efterfrågas av dem som vill ha famträdanden och andra framföranden. Programmerares tjänster kommer fotsatt efterfrågas av dem som vill ha något programmerat.Det enda som möjligtvis försvinner ur ekvationen är dem som idag efterfrågar dessa tjänster för att profitera på att sälja rättigheter. Rättigheter i sig besitter inte något värde, så dessa klarar vi oss utmärkt utan.Jag ser det precis på det sätt som du uttrycker det , Vare sig mer eller mindre :) Och jag är idelogiskt FÖR förslaget.Faran jag ser dock är att piratpartiet kan få det BETYDLIGT svårare i att vinna pluspoäng.Strategin som jag skulle rekommendera är att ta det i småsteg. Babysteps.Dvs. Först har man téx 10 år som mål, seden när omvärlden börjar se att Det GÅR att sänka skyddstiden utan att upphovsmännen ligger längs gartan och får tigga för brödfödan, då sänker man till partiet nuvarande linje 5 år.När det är accepterat då kan man försöka sig på att visa på att det skulle funka helt utan kommersiell upphovsrätt.Det är iaf mina tankebanor.Kort sagt: Jag tror inte vi kan ha FÖR bråttom. Vissa ändrängar måste få ta viss tid och kanske tóm går fortare om man gör de rätt. MEn det är som sagt bara mina funderingar :)

Blod-Svente
2008-04-17, 23:31
Jag stödjer detta.

Har förståelse för motargumenten men är inte övertygad om att ni har rätt. Det är mycket mer renlärigt att förespråka totalt avskaffande. Idag går vi ofta i försvarsställning och säger "vi vill inte alls avskaffa upphovsrätten - vi vill bara reformera den". För någon som inte är så insatt kan detta te sej något märkligt: -Gillar ni upphovsrätt eller inte? En rak och enkel linje kan ofta upplevas som mer tilltalande än en komplicerad kompromiss.

En annan fördel är att man slipper de marginaleffekter som ofrånkomligen blir resultatet av relativt kort skyddstid.

Henry Rouhivuori
2008-04-17, 23:47
Om denna motionen skall bifallas, så bör det stå:Vi vill att skyddstiden, alltså ensamrätten att framställa kopior av verket för kommersiellt bruk, avskaffas.

Jan Lindgren
2008-04-18, 10:45
I mina diskussioner med folk så har jag upptäckt att många har trott att vi vill avskaffa upphovsrätten helt och varit väldigt förfärade över det. När jag sagt att vi inte vill det, utan vill göra fildelning laglig och ha kvar en begränsad skyddstid så har de lugnat ner sig och tyckt att vi har varit mycket vettigare.Jag tror personligen att vi tappar oerhört mycket trovärdighet om vi i dagsläget plockar bort skyddstiden helt. Speciellt iom att det ändå inte är nåt som går att uppnå på kort tid. Den är idag livstid+70 år och att få den till 0 kommer ta tid.Jag är särskilt orolig för att en sån här förändring skulle driva bort artister/kreatörer som idag stödjer oss, men det är så klart svårt att veta.

Blod-Svente
2008-04-19, 10:41
Vi har idag en plats i mångas medvetande. Och får vara med ibland i media. Vi är en spelare som inte räknas bort. Detta är bra. På så vis når vi ut med vårt budskap.

Jag tycker därför vi ska lägga stor vikt vid hur vi tror en viss förändring av partiets linje kommer att bemötas av opinionen. Även om jag rent ideologiskt skulle gilla en viss motion (som denna), så kommer jag ändå rösta emot om jag tror att motionen på allvar försämrar partiets möjligheter att få vara med i debatten.Är denna motionen en sådan motion? Det finns ju massor av undersökningar som visar att majoriteten av befolkningen vill legalisera fildelning, men finns det några undersökningar som säger något om inställningen till den kommersiella sidan av upphovsrätten? Eller är vi hänvisade till att gissa?

Winston Smith
2008-04-19, 17:22
Jag stödjer inte denna motion.Min inställning är att liv+70 år är åt helvete för långt och bör sänkas drastiskt (samt att privatkopiering ska vara fullständigt tillåten).Men att gå så långt som att i ett slag ta bort den ekonomiska rätten i kommersiella sammanhang tycker jag är ett alldeles för stort steg. Jag vill inte komma här och framstå som konservativ men jag tycker inte att det är schyst att förändra spelreglerna så mycket så snabbt om man inte har extremt goda skäl. Jag vill att vi ska röra oss i riktning mot total informationsfrihet men jag ser inte detta som ett tillräckligt skäl att kräva omedelbart avskaffande av den ekonomiska rätten. Det är alltför hänsynslöst.

Qer
2008-04-19, 17:50
Winston Smith (2008-Apr-19)Jag stödjer inte denna motion.Nu håller jag iofs med dig till 100% i det du säger, men det här är ju bara framläggandet av motionen och det måste ju vara ok att göra. Det är vid omröstningen som du ska säga "Nej!", inte nu. ;)

Winston Smith
2008-04-19, 18:14
Qer (2008-Apr-19)Nu håller jag iofs med dig till 100% i det du säger, men det här är ju bara framläggandet av motionen och det måste ju vara ok att göra. Det är vid omröstningen som du ska säga "Nej!", inte nu. ;)

Ja, men jag försöker ju påverka andra medlemmar att rösta nej. Är detta inte rätt ställe att diskutera motionen?

Henry Rouhivuori
2008-04-19, 18:21
Winston Smith (2008-Apr-19)Ja, men jag försöker ju påverka andra medlemmar att rösta nej.

Det skall du ha rätt att göra.Är detta inte rätt ställe att diskutera motionen?

Tror du inte vi får en eller två timmar på oss på själva årsmötet att diskutera motionerna?Jag tror att det blir ett högt tempo pga antalet motioner, stadgeändringar mm.

Winston Smith
2008-04-19, 18:27
HR (2008-Apr-19)Tror du inte vi får en eller två timmar på oss på själva årsmötet att diskutera motionerna?

Kanske det men jag kanske inte hinner delta då. :(

Rick Falkvinge
2008-04-20, 00:12
HR (2008-Apr-19)Tror du inte vi får en eller två timmar på oss på själva årsmötet att diskutera motionerna?Jag tror att det blir ett högt tempo pga antalet motioner, stadgeändringar mm.Just därför tror jag det är bättre att prova en annan modell än förra året, där årsmötet bara består av beslut och diskussionerna har varit under veckan innan.

Ken Rabelius
2008-04-21, 00:35
Rick Falkvinge (2008-Apr-20)HR (2008-Apr-19)Tror du inte vi får en eller två timmar på oss på själva årsmötet att diskutera motionerna?Jag tror att det blir ett högt tempo pga antalet motioner, stadgeändringar mm.Just därför tror jag det är bättre att prova en annan modell än förra året, där årsmötet bara består av beslut och diskussionerna har varit under veckan innan.Låter fin fint. Då kan nan nog dessutom få BÄTTRE diskussioner än en hastig diskussion på säg 15-30 min. Mer kvalite

Rick Falkvinge
2008-04-22, 22:25
Styrelsen har behandlat motionen. Styrelsens yttrande finns infört invid motionärens ursprungliga yrkanden (första posten i den här tråden).

Rick Falkvinge
2008-04-27, 13:08
Det är nu mindre än två timmar till votering och denna tråd är därför stängd för ytterligare yrkanden.Propositionsordningen kommer att först vara enkelt bifall eller avslag på motionerna 3, 4 och 10. Denna votering kommer att ske 1500-1600.Eftersom flera av dessa inte kan bifallas samtidigt då de alla rör upphovsrättens skyddstid, så kommer eventuellt bifallna motioner därefter att ställas mot varandra i ytterligare votering eller voteringar.