handdator

Visa fullständig version : Motion 07: Mot EU:s Prümfördrag


TeirdeZ
2008-04-18, 07:40
Utöver att ta ställning mot Lissabonfördraget, Copyrightdirektivet, Datalagringsdirektivet etc., anser jag att Piratpartiet bör sträva efter att ogilla Prümfördraget. Franco Frattini sa 29 januari iår (http://ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/archive/EuropeanPolice.pdf):"Tillgänglighetsprincip"Medlemsstaterna gjorde en politisk överenskommelse förra året att

inkludera Prümfördraget i EU:s lagstiftning. Det här ger kontrollerad

tillgång till medlemsstaternas databaser om fingeravtryck, DNA och

fordonsregister.I en genomgång (http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeucom/90/90.pdf) i brittiska House of Lords skriver man att "Om informationen finns tillgänglig, måste den lämnas ut; möjligheterna att neka är mycket begränsade." (över huvud taget läsvärd - fast HoL tycker att mängden databaser som ska delas är för få, inte för många)(mina översättningar)Jag yrkar att vi lägger till det här fördraget i raden av fördrag vi regelbundet bespottar och hånar, och att den tas i särskild beaktan inför valkampanjen 2009.

STYRELSENS YTTRANDEStyrelsen saknar sakkunskap om exakt vad Prümfördraget innebär. Detta innebär inte nödvändigtvis att motionen är fel i sak, bara att styrelsen inte kan ta ställning för den. Med hänsyn till att partiet inte satt sig in i fördraget, måste styrelsen yrka avslag på att partiet ska anta en viss hållning.Styrelsen yrkar därför

att avslå motionärens yrkanden,

att årsmötet uttrycker att det är av vikt att partiet sätter sig in i Prümfördraget snarast, då det kan ha viktig strategisk bäring på våra frågor

Rick Falkvinge
2008-04-22, 22:36
Styrelsen har behandlat motionen. Styrelsens yttrande finns infört invid motionärens ursprungliga yrkanden (första posten i den här tråden).

Rick Falkvinge
2008-04-27, 12:59
Det är nu två timmar till votering och tråden stängs därför för ytterligare yrkanden.Propositionsordningen kommer att i en första votering ställa styrelsens yrkanden mot motionärens yrkanden. Denna votering sker 1500-1600.I en andra votering röstar årsmötet bifall eller avslag till det segrande yrkandet. Den andra voteringen sker 1600-1700.