handdator

Visa fullständig version : Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2008


Rick Falkvinge
2008-04-22, 20:48
VERKSAMHETSPLAN 2008Årsmötet uppdrar åt styrelsen att genom Piratpartiets operativa organisation genomföra följande:

- Delta på Almedalen 2008.

- Delta på DreamHack Summer 2008.

- Delta på övriga event som styrelsen anser sig kunna ha råd att genomföra bra. Pride och European Social Forum bör vara bland dessa.

- Genomföra minst en landsomfattande kampanj.

- Samarbeta med övriga Piratpartier för att sprida idéerna inom och utom riket, och etablera Sverige som piratnation både bland piratpartier och i den globala debatten.

- Bygga upp organisationen inför valåret 2009. Säkra initiativ för att återbygga och förstärka funktionärskedjan ner till lokal nivå.

- Genomföra en internationell piratkonferens för Europas piratpartier och andra intressenter.

- Kontinuerligt söka mer och starkare finansiering.

- Hjälpa Ung Pirat operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis

- Förbereda EU-valet 2009.

Björn Felten
2008-04-23, 11:19
Vad är tanken bakom att deltaga i Dreamhack? Jag tycker det låter lite grand som att predika för kören. Kanske kan de 30.000 budgeterade kronorna användas bättre?

Rick Falkvinge
2008-04-23, 15:05
Det låter osannolikt, men när vi varit där har bara ungefär en tredjedel hört talas om oss. Så om man kan predika för en kör där 2/3 väntar på prästen, så är det ganska väl investerat.Jag betraktar det som ett strategiskt event.

Björn Felten
2008-04-23, 17:16
Ja det låter sannerligen synnerligen osannolikt. Särskilt i dessa dagar då till och med faster Agda verkar känna till oss tack vare det stora mediagenomslag vi haft det senaste året.Men du har säkert bättre koll på hur väl deltagarna på Dreamhack känner till piratpartiet än vad jag har...

Rick Falkvinge
2008-04-23, 19:01
Björn Felten (2008-Apr-23)Ja det låter sannerligen synnerligen osannolikt. Särskilt i dessa dagar då till och med faster Agda verkar känna till oss tack vare det stora mediagenomslag vi haft det senaste året.Kidsen läser inte tidningar eller kollar på TV. Det är sååå 1900-tal. Jag vet inte exakt var de hänger mer än sina communities, faktiskt.Men samtidigt ska ju sägas att bland de som kände till oss så var vi hjältar (när jag var på DH 2006). Men det var alldeles för många där som inte kände till oss alls - jag misstänker att DreamHack-teamet från 2007 har en liknande story?

Ken Rabelius
2008-04-23, 22:32
Rick Falkvinge (2008-Apr-23)Björn Felten (2008-Apr-23)Ja det låter sannerligen synnerligen osannolikt. Särskilt i dessa dagar då till och med faster Agda verkar känna till oss tack vare det stora mediagenomslag vi haft det senaste året.Kidsen läser inte tidningar eller kollar på TV. Det är sååå 1900-tal. Jag vet inte exakt var de hänger mer än sina communities, faktiskt.Men samtidigt ska ju sägas att bland de som kände till oss så var vi hjältar (när jag var på DH 2006). Men det var alldeles för många där som inte kände till oss alls - jag misstänker att DreamHack-teamet från 2007 har en liknande story?Själv ser jag sällan på teve, lyssnar sällan på radio och läser ALDRIG tidningen (pappers) om den inte råkar ligga tillgängänlig på nåt bord någonstans :).Istället läser jag nyheter online.

TeirdeZ
2008-04-24, 15:30
Piratpartiet får inte vara en deltagande organisation på ESF 2008. Inga parlamentariska partier. Däremot får Piratpartister gärna komma dit och hjälpa/delta i det som Ung pirat anordnar.Alternativt kan Piratpartiet försöka ordna så att PPI kan vara med.

Rick Falkvinge
2008-04-24, 20:22
Tierdez, det är lite märkligt, eftersom jag vet att mp ska delta?

Björn Felten
2008-04-26, 00:15
Rick Falkvinge (2008-Apr-23) - jag misstänker att DreamHack-teamet från 2007 har en liknande story?Nu kan vi ju, i och för sig, inte basera så stora utgifter enbart på gut feelings hos några enstaka medlemmar. Resultatet av varje sådan expedition framgår ju direkt av medlemsstatistiken. Fick vi en signifikativ tillströmning efteråt så var det väl använda pengar, om inte så var de bortkastade.En sådan analys utgår jag ifrån att styrelsen fortlöpande gör efter varje gång, allt annat vore ju närmast att betrakta som tjänstefel."The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results."-- Rita Mae Brown

Freeman
2008-04-26, 01:29
Att trycka upp exempelvis 5000 st flygblad lär ju gå på ungefär 7500:- (då får nästan alla ett eget flygblad)

Reseersättning för två pers från sthlm till jkpng 3000:- (då kan man nästan lyxa till det med flyg ^^,)

Släng på några tusen till för mat, övernattning, inträde, eget bord (om vi nu får ett sådant?) och lite kampanjmaterial.

I stora drag kan 15k vara ok, men 30k är tokigt mycket och borde ge oss scentid till och med!

Freeman
2008-04-26, 01:34
Men jag vill inte skrika om korvören egentligen...

Kadelake
2008-04-27, 10:19
Freeman (2008-Apr-26)Att trycka upp exempelvis 5000 st flygblad lär ju gå på ungefär 7500:- (då får nästan alla ett eget flygblad)

Reseersättning för två pers från sthlm till jkpng 3000:- (då kan man nästan lyxa till det med flyg ^^,)

Släng på några tusen till för mat, övernattning, inträde, eget bord (om vi nu får ett sådant?) och lite kampanjmaterial.

I stora drag kan 15k vara ok, men 30k är tokigt mycket och borde ge oss scentid till och med!Planen är att DH ska bli den stora årliga PP-träffen. Vi träffas ju lite väl sällan face to face. På så vis fyller DH en dubbel funktion eftersom vi får tillfälle att snacka ihop oss och utbyta erfarenheter. Det är alltid mycket mer motiverande att träffas IRL. :)

Om vi ska betala för resor till 10-20 personer + kampanjmateriel så drar kostnaderna snabbt i väg.

Rick Falkvinge
2008-04-27, 10:58
30k budgeterat för DreamHack är tänkt att täcka platser (18k), profilkläder till våra tjugo deltagande aktivister (runt 8k) och småsaker som skärmställ för våra informationsskärmar (ca 3k).Profilkläderna återanvänds sedan på t.ex. Almedalen för dem som deltar på båda platser.

Björn Felten
2008-04-27, 12:45
Kadelake (2008-Apr-27)Planen är att DH ska bli den stora årliga PP-träffen. Vi träffas ju lite väl sällan face to face. På så vis fyller DH en dubbel funktion eftersom vi får tillfälle att snacka ihop oss och utbyta erfarenheter. Det är alltid mycket mer motiverande att träffas IRL. :)Det är en i och för sig alldeles utmärkt plan, Nils. I en perfekt värld, där exempelvis PP hade fått skattebidrag motsvarande de två mandat som våra röster hade berättigat oss till om vi i Sverige hade haft samma avsaknad av 4%-spärr som exempelvis Nederländernas riksdag eller rent av våra egna kommunfullmäktigen, så hade man kunnat äska anslag från partistyrelsen för dylika, lovvärda projekt.Tyvärr är vår krassa verklighet helt annorlunda. Således är det av största vikt att vi väger varje utgift på guldvåg gentemot förväntat resultat. Och, dessvärre så kan jag inte se att 30k på DH ger mer "bang for the bucks" än exempelvis en subventionerad pizza-kväll i Norrköping eller Luleå.

Björn Odlund
2008-04-27, 12:56
Björn Felten (2008-Apr-27)Tyvärr är vår krassa verklighet helt annorlunda. Således är det av största vikt att vi väger varje utgift på guldvåg gentemot förväntat resultat. Och, dessvärre så kan jag inte se att 30k på DH ger mer "bang for the bucks" än exempelvis en subventionerad pizza-kväll i Norrköping eller Luleå.Du missar i mitt tycke att tillställningen är både intern (aktiva i partiet får träffas) och extern (visa upp partiet på stort event). Den externa delen är dessutom menad inte för en lokal landsända som "Norrköping eller Luleå" (inget ont om de städerna iofs) utan för aktiva partifunktionärer från hela landet (då är dessutom Jönköping en rätt bra plats).

Henry Rouhivuori
2008-04-27, 13:04
Om man som jag bor relativt nära (med lappländska mått nästgårds), så är det en möjlighet att träffa piratpartister även om man inte är funktionär, utan kommer som besökare till mässan.Inriktningen på utställningen tyder dock på en annan målgrupp än personer i min ålder.

Björn Felten
2008-04-27, 13:09
Björn Odlund (2008-Apr-27)Du missar i mitt tycke att tillställningen är både intern (aktiva i partiet får träffas) och extern (visa upp partiet på stort event).Inte alls, Björn! Jag inser till fullo såväl det interna som det externa värdet. Vad jag efterlyser -- kanske i viss mån i egenskap av revisor -- är en ordentlig uppföljning av varje kampanj för att kunna konstatera huruvida det var väl använda medel eller ej. Svaret står ju att finna i medlemsstatistiken, så det är ju inte direkt raketvetenskap att utvärdera resultatet.Detsamma gäller naturligtvis även de övriga eskapaderna, såsom Pride och Almedalen.Än en gång:"The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results."-- Rita Mae Brown

Kadelake
2008-04-27, 13:21
Medlemsstatistiken är ett mått men vi får inte stirra oss blinda på den.Vi måste också jobba för att aktivera och motivera det medlemmar vi redan har, bygga kontakter och få fler att erkänna oss som ett seriöst parti. Och så självklart föra fram och argumentera för våra åsikter.

Björn Felten
2008-04-27, 13:31
Kadelake (2008-Apr-27)Medlemsstatistiken är ett mått men vi får inte stirra oss blinda på den.Det har jag heller inte förordat. Jag har fullt förtroende för styrelsens förmåga att göra en korrekt utvärdering i det avseendet.Vi måste också jobba för att aktivera och motivera det medlemmar vi redan har, bygga kontakter och få fler att erkänna oss som ett seriöst parti. Och så självklart föra fram och argumentera för våra åsikter.Naturligtvis. Därifrån till att slentrianmässigt anslå 30k till en (IMHO) tveksam medverkan i DH är ju steget ganska långt. Trevligt förvisso för det dussin personer som får åtnjuta fria resor och fritt uppehälle(?), men är partiets övriga medlemmar villiga att ställa upp på detta -- är det värt utgiften, eller går det att använda 30k bättre?

SM5POR
2008-04-27, 14:01
Björn Felten (2008-Apr-27)Vad jag efterlyser -- kanske i viss mån i egenskap av revisor -- är en ordentlig uppföljning av varje kampanj för att kunna konstatera huruvida det var väl använda medel eller ej. Svaret står ju att finna i medlemsstatistiken, så det är ju inte direkt raketvetenskap att utvärdera resultatet.

Jag delar Björns uppfattning att alla större utgiftsposter i budgeten skall följas upp med avseende på resultat, men jag betraktar inte medlemsstatistiken som utslagsgivande i detta fall.I 2006 års valrörelse var det många inom partiet som verkade tro på ett närmast linjärt samband mellan ett politiskt partis medlemsantal och antal röster i riksdagsvalet. Det var inte fel att peka på ett sådant möjligt samband, för det fanns inget annat underlag för några prognoser, men det faktiska valutslaget motsade den teorin.Det viktiga för partiet är i slutändan i vilken mån den förda politiken går vår väg. Framgångar i allmänna val och i vår egen medlemsvärvning är olika sätt att nå detta mål, men kan inte var för sig ses som nödvändiga delmål. Om ungdomarna som kommer i kontakt med partiet på Dreamhack dels röstar på oss om två år och dels sprider vårt budskap till sina kamrater, då är det betydligt mer värt än att de höjer våra medlemssiffror just i år. Därför är utvärderingen inte så enkel att göra.

Rick Falkvinge
2008-04-27, 14:05
SM5POR (2008-Apr-27)Jag delar Björns uppfattning att alla större utgiftsposter i budgeten skall följas upp med avseende på resultat, men jag betraktar inte medlemsstatistiken som utslagsgivande i detta fall.I 2006 års valrörelse var det många inom partiet som verkade tro på ett närmast linjärt samband mellan ett politiskt partis medlemsantal och antal röster i riksdagsvalet. Det var inte fel att peka på ett sådant möjligt samband, för det fanns inget annat underlag för några prognoser, men det faktiska valutslaget motsade den teorin.Det viktiga för partiet är i slutändan i vilken mån den förda politiken går vår väg. Framgångar i allmänna val och i vår egen medlemsvärvning är olika sätt att nå detta mål, men kan inte var för sig ses som nödvändiga delmål. Om ungdomarna som kommer i kontakt med partiet på Dreamhack dels röstar på oss om två år och dels sprider vårt budskap till sina kamrater, då är det betydligt mer värt än att de höjer våra medlemssiffror just i år. Därför är utvärderingen inte så enkel att göra.Jag delar helt denna analys.Därför är det väldigt svårt att kvantifiera exakt vad ett besök på ett ställe ger, där vi märker att vi får mycket gehör -- mer än att vi får mycket gehör. Exakt vad det ger är svårt att peka på, just på plats och ställe, mer än att vi sprider idéerna och därför bidrar till våra slutmål. Däremot vet vi direkt då vi är på ett ställe och det är bortkastad tid och pengar.Jag väntar fortfarande på ett formellt yrkande från Björn. I eventuell avsaknad av ett sådant går årsmötet vidare 1410.

Björn Felten
2008-04-27, 14:34
SM5POR (2008-Apr-27)men jag betraktar inte medlemsstatistiken som utslagsgivande i detta fall.Instämmer till 100%. Men dessvärre (eftersom vi inte har råd att beställa egna opinionsundersökningar), så är det det enda instrument vi har till vårt förfogande -- hur trubbigt detta än må vara.En lite puckel i statistiken säger en hel del, om statististiken emellertid är lika spikrak som tidigare, så måste man väl ändå anse att det vi gjort inte har haft något större inflytande på den allmänna opinionen?

SM5POR
2008-04-27, 14:55
Björn Felten (2008-Apr-27)En lite puckel i statistiken säger en hel del, om statististiken emellertid är lika spikrak som tidigare, så måste man väl ändå anse att det vi gjort inte har haft något större inflytande på den allmänna opinionen?

Jag kommer att tänka på en scen i filmen Kinasyndromet, där ingenjören på kärnkraftverket har öppnat ventilerna för att släppa ut överflödigt kylvatten, och väntar på att nivåmätaren skall gå ned till normal nivå. Den rör sig inte ur fläcken, så efter en stund går han fram och knackar på mätaren.Då lossnar plötsligt den mekaniska visaren från maxläget, och avslöjar att reaktorhärden i själva verket är nära att torrläggas, med överhängande risk för härdsmälta. På med kylvattnet igen!Sens moral: Förutsätt inte att det enda mätinstrument du råkar ha ger någon information av betydelse.

Rick Falkvinge
2008-04-27, 15:00
Björn Felten (2008-Apr-27)En lite puckel i statistiken säger en hel del, om statististiken emellertid är lika spikrak som tidigare, så måste man väl ändå anse att det vi gjort inte har haft något större inflytande på den allmänna opinionen?Samtidigt vet du inte på vilket sätt du påverkar. Almedalen är ett sådant exempel.Signalen vi ger där är dels till politiska journalister att vi både finns kvar, växer och är seriösa, och dels till andra politiker att våra idéer är att räkna med. Dessutom lär sig våra aktivister fantastiskt mycket, både om att debattera i praktiken och hur de politiska nätverken fungerar.Ändå värvar vi förmodligen inte en enda medlem på hela den veckan.

Björn Felten
2008-04-27, 15:10
Rick Falkvinge (2008-Apr-27)Samtidigt vet du inte på vilket sätt du påverkar.Helt rätt. Det är därför alla andra partier har särskilda analysgrupper, som försöker göra just de där utvärderingarna. Kanske något för PP att ta efter? Att emellertid upprepa samma misstag år efter år (om det nu visar sig vara misstag efter en seriös analys) ger ju inga pluspoäng. Men fortfarande har vi ju ingen aning om hur det ligger till -- eller hur?

Rick Falkvinge
2008-04-27, 15:59
Björn Felten (2008-Apr-27)Helt rätt. Det är därför alla andra partier har särskilda analysgrupper, som försöker göra just de där utvärderingarna. Kanske något för PP att ta efter? Att emellertid upprepa samma misstag år efter år (om det nu visar sig vara misstag efter en seriös analys) ger ju inga pluspoäng. Men fortfarande har vi ju ingen aning om hur det ligger till -- eller hur?Jag delar delvis din uppfattning. Jag håller med om att man alltid bör söka att bli kostnadseffektivare.Samtidigt är det av yttersta vikt att man är noggrann med hur man mäter en sådan sak, för alla verksamheter optimerar sig för att förbättra sina egna mätetal. Därför ska man lägga mycket mer energi på att hitta rätt mätetal, än på att göra utvärderingen enligt dem.Jag är helt för att man hela tiden är självrannsakande. Men om det blir ett självändamål, så kan det lätt slå över och skada organisationen. Exemplen därvid är legio.Jag håller däremot inte alls med dig om att vi inte skulle ha någon aning om hur det ligger till. Man får väldigt snabbt en uppfattning på ett ställe ifall det är gynnsam jord för våra idéer. Nu har vi inte hittat något sätt att kvantifiera sådana miljöer, men magkänslan infinner sig nästan direkt.

Björn Felten
2008-04-27, 16:44
Rick Falkvinge (2008-Apr-27)Jag håller däremot inte alls med dig om att vi inte skulle ha någon aning om hur det ligger till. Man får väldigt snabbt en uppfattning på ett ställe ifall det är gynnsam jord för våra idéer. Nu har vi inte hittat något sätt att kvantifiera sådana miljöer, men magkänslan infinner sig nästan direkt.Vad jag försöker säga är att just den där "magkänslan" inte är tillräcklig för att motivera ytterligare tiotusentals kronor i utgifter för förnyade eskapader. Särskilt då om vi haft samma eskapader i flera år. Styrelsen måste helt enkelt presentera åtminstone en rimlig motivering innan årsmötet ger ett carte blanche för dessa budgeterade kostnader, inte bara ett lakoniskt "nu satsar vi 30,000:- på ditten och 30,000:- på datten -- precis som vi gjort ända sedan 2006".

Freeman
2008-04-27, 17:04
För mig spelar det inte så stor roll vad resultatet av närvaro vid Dreamhack blir, när vi inte ens vet vad det är vi betalar för och framför allt varför.

Varför betalar vi för 25 st bordplatser när vi kan få 45 st eventpass? Det finns massor att göra på Dreamhack utan datorn.

Vilka är det som får sitta på dessa platser? Where do I sign up? ;)

Kommer vi ens att ha ett eget informationsbås/-bord, eller är Dreamhack AB fortfarande väldigt anti piracy?

T-shirts med PP-tryck duger gott och väl, 1500:- för 25 st, varför slösa 8k?

Som jag ser det är t.ex. nationell annonsering mycket viktigare än Dreamhack. Jag ser inget fel på att vara sparsamma.