handdator

Visa fullständig version : Styrelsens förslag till budget 2008


Rick Falkvinge
2008-04-22, 21:02
I den tidigare planen var avsikten att vi skulle gå back 120k under 2008. Styrelsen avser att bromsa detta och i stället endast gå back 40k. Med nuvarande cashflow innebär det att vi går in i 2009 med välbehövliga reserver.Styrelsens förslag till budget:INTÄKTERGuldpirat, 250000

UTGIFTERAlmedalen, 30000

DreamHack, 30000

Pride, 20000

ESF, 20000

Vårkampanj, 50000

Int'l konferens 15000

Distriktsbudgetar, 50000 (5 distrikt x 10000)

Oförutsett, 25000

IT-kostnader, 25000

Resor etc, 25000

Totalt utgifter 290000

Ken Rabelius
2008-04-22, 21:16
" -Hjälpa Ung Pirat operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis"Kan man inte avsätta en viss summa som är öronmärkt till detta syfte och som delas ut om det anses ge tillräckligt mycket tillbaka till både up och pp?

Henry Rouhivuori
2008-04-22, 21:21
Då har vi minst 80000 kr på kontot när 2009 börjar, korrekt?

Då kanske vi kan använda 80k+250k=330k under valåret 2009.

Ekonomiskt blir alltså valåret 2009 lika snålt som valåret 2006.

Funderar lite kring om det skall sparas mer till nästa år.

Rick Falkvinge
2008-04-22, 22:45
HR (2008-Apr-22)Funderar lite kring om det skall sparas mer till nästa år.Vi funderade på det också, men de där intäkterna är ju bara de vi känner till just nu. I verksamhetsplanen ingår det att aktivt höja intäktssidan.

Freeman
2008-04-24, 20:59
30k på Dreamhack!?

Pretty please, tell me why! ^^,

Björn Felten
2008-04-26, 00:18
Freeman (2008-Apr-24)30k på Dreamhack!?Pretty please, tell me why! ^^,Svaret på den frågan hittar du här:http://forum.piratpartiet.se/Topic103240-325-1.aspx

tjockiskatten
2008-04-27, 13:18
Rick Falkvinge (2008-Apr-22)I den tidigare planen var avsikten att vi skulle gå back 120k under 2008. Styrelsen avser att bromsa detta och i stället endast gå back 40k. Med nuvarande cashflow innebär det att vi går in i 2009 med välbehövliga reserver.Styrelsens förslag till budget:INTÄKTERGuldpirat, 250000

UTGIFTERAlmedalen, 30000

DreamHack, 30000

Pride, 20000

ESF, 20000

Vårkampanj, 50000

Int'l konferens 15000

Distriktsbudgetar, 50000 (5 distrikt x 10000)

Oförutsett, 25000

IT-kostnader, 25000

Resor etc, 25000

Totalt utgifter 290000

Kollar man i Resultatrapporten för 2007 så var resekostnaderna på drygt 50 000 kr under året. Hur planerar ni minska de kostnaderna till 25 000 kr under 2008?

Rick Falkvinge
2008-04-27, 13:34
tjockiskatten (2008-Apr-27)Kollar man i Resultatrapporten för 2007 så var resekostnaderna på drygt 50 000 kr under året. Hur planerar ni minska de kostnaderna till 25 000 kr under 2008?En bra observation.En del i det är att vi förra året gjorde en fundraisingresa (som nu mynnat ut i fler resor och tal utomlands - väldigt lyckat, gett mycket uppmärksamhet men inga pengar - ännu) som kostade en hel del. En annan är att sommarkonferensen för Europas piratpartier sker i Uppsala i år, så att vi inte behöver resa utomlands för att delta i den. (Den innebär dock sina egna arrangemangskostnader under annat än resor.)Ytterligare en notering är att resorna för Almedalen var inbakade i den posten 2007; för 2008 har Almedalen ett eget konto och egen budget som inkluderar resorna dit.Ungefär vid den punkten har du en förklaring på diffen på 25k.Men ytterst har vi inte lärt oss att budgetera ännu, verksamheten är såpass volatil. Kostnaderna svajar såpass mycket upp och ner varje år att det blir tumgrepp och ungefärliga måttstockar så att man får rätt storheter på det, och mycket bättre än så är svårt att förutse. Det var först för någon månad sedan som vi över huvud taget fick en förutsägbar inkomst...

tjockiskatten
2008-04-27, 13:38
Tack. Det var ett snabbt och väl förklarat svar på min fråga.

Nu känner jag att jag kan ställa mig bakom styrelsens förslag till budget 2008.

Björn Felten
2008-04-27, 13:53
Jag föreslår att följande poster:Almedalen, 30000

DreamHack, 30000

Pride, 20000

ESF, 20000... återremitteras till styrelsen, på det att de må kunna förankras i visade, positiva resultat från tidigare deltanden, eller eljest på ett otvetydigt sätt kan motiveras. Det är trots allt en ganska stor del av den totala budgeten vi talar om här.

Rick Falkvinge
2008-04-27, 13:56
Björn, kan du utveckla exakt vad du yrkar på, utan att använda ordet återremittera? Jag läser det som att du vill se ett annat budgetyrkande, och det är lite sent att komma med det fyra minuter innan votering...?

Björn Odlund
2008-04-27, 13:57
Jag är tveksam till att återremittera en budget.Ser det som vettigare om du kommer med ett motförslag i så fall.

Rick Falkvinge
2008-04-27, 13:58
följdfråga till Björn: Var det där ett formellt yrkande så att vi måste ändra propositionsordningen? (I så fall ska jag komma ihåg att låsa alla sådana här ämnen för nya yrkanden i god tid före votering på framtida möten, så att propositionsordningen är solklar)

Björn Felten
2008-04-27, 14:05
Rick Falkvinge (2008-Apr-27)Björn, kan du utveckla exakt vad du yrkar på, utan att använda ordet återremittera? Jag läser det som att du vill se ett annat budgetyrkande, och det är lite sent att komma med det fyra minuter innan votering...?

Ehhh, vad då för fyra minuter...?1700-1800 Behandling av medlemsavgift, verksamhetsplan, budget 2008 (votering)Lessen om jag missuppfattat något i dagordningen, men ja, jag vill att mitt förslag skall behandlas som ett alternativt budgetyrkande.

Rick Falkvinge
2008-04-27, 14:08
Rätt, Björn, det var jag som hade en snabb mental förväxling där - jag hade fått för mig att budgeten låg näst när jag kommenterade.Kan du då komma med ett komplett yrkande, Björn?

Björn Felten
2008-04-27, 14:21
Rick Falkvinge (2008-Apr-27)Kan du då komma med ett komplett yrkande, Björn?

Sure. Låt mig först bara slå fast att jag till 100% stödjer all vår medverkan i olika aktiviteter, och att partiet bestrider kostnaderna. Men jag vill också att det inte skall råda några som helst tvivel om att vi verkligen får valuta för pengarna. Och det är detta som jag anser att styrelsen har varit dåliga på att utvärdera efter alla de aktiviteter vi varit närvarande på. Skärpning!Min alternativa budget, således, som alltså skall ställas mot den av styrelsen föreslagna:En av revisorernas förslag till budget:INTÄKTERGuldpirat, 250.000

UTGIFTER*Anslag till aktiviteter som styrelsen på goda, redovisade grunder bedömt vara väl värda att satsa pengar på: 60.000

Vårkampanj, 50.000

Int'l konferens 15.000

Distriktsbudgetar, 50.000 (5 distrikt x 10.000)

Oförutsett, 25.000

IT-kostnader, 25.000

Resor etc, 25.000Totalt utgifter 250.000

SM5POR
2008-04-27, 14:37
Det är en intressant idé att överlåta åt styrelsen att fördela pengar mellan ospecificerade "aktiviteter" enligt eget gottfinnande, för det ger styrelsen större rörelsefrihet. Jag anser dock att en sådan utgiftspost behöver definieras bättre och utvecklas under en följd av år. När nu styrelsen har presenterat ett mer detaljerat förslag till budget, så förefaller det omotiverat av årsmötet att frångå det. Kravet på uppföljning av alla aktiviteter finns där i alla fall, i form av en verksamhetsberättelse som skall ligga till grund för nästa årsmötes beslut om ansvarsfrihet för 2008 års styrelse.Jag yrkar bifall till styrelsens budgetförslag.

Rick Falkvinge
2008-04-27, 14:40
Ett budgetyrkande är mottaget och ska behandlas.Propositionsordningen är sådan att eftersom vi måste gå vidare med en budget (vi kan inte rösta nej till alla budgetar), så föreslår jag - om ingen opponerar sig - att vi ställer denna budget mot styrelsens i en enkel votering.

Björn Felten
2008-04-27, 14:43
SM5POR (2008-Apr-27)Det är en intressant idé att överlåta åt styrelsen att fördela pengar mellan ospecificerade "aktiviteter" enligt eget gottfinnande, för det ger styrelsen större rörelsefrihet.Inom stipulerade ramar, ja. Men om man, som i det här fallet väljer att begränsa den totala rörelsefriheten från 100k till 60k -- och samtidigt balansera budgeten -- så vill jag snarare kalla det "frihet under ansvar".