handdator

Visa fullständig version : Redovisning och verksamhetsberättelse


Rick Falkvinge
2006-03-23, 18:04
Alla,

undertecknad presenterar redovisningen för tiden fram till skrivande stund. Ser fram emot revisorns utlåtande på densamma.

Bifogat finns all redovisning och alla kvitton.

Jag vill samtidigt passa på att meddela att Cecilia haravgått från sin post helt klanderfritt; siffrorna och kvittona som partiet tog emot idag stämmer på öret.

Rick

Rick Falkvinge
2006-03-23, 22:00
Verksamhetsberättelse och budgetplan plus verksamhetsplan inför årsmötet bifogas, efter klubbning på kvällens styrelsemöte.

Björn Felten
2006-03-24, 20:21
Egentligen skulle det nu ha presenterats redovisning för verksamhetsåret 2005, men det skulle ju vara ganska meningslöst, så därför blir det en delredovisning för den korta tid partiet existerat i stället.Och här följer då revisionsberättelsen.

Christian Engström
2006-03-24, 20:51
Björn Felten (2006-Mar-24)REVISIONSBERÄTTELSE FÖR PIRATPARTIET JANUARI - MARS 2006Jag har, å Piratpartiets medlemmars vägnar, granskat verksamhetsberättelse, räkenskaper samt styrelsens förvaltning för del av räkenskapsåret 2006, närmare bestämt för tiden januari - mars. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.Granskningen har inte givit upphov till några som helst anmärkningar, varför jag tillstyrkeratt resultaträkning och balansräkning för aktuell del av räkenskapsåret godkännes, samtatt styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för aktuell del av räkenskapsåret.Säve den 24mars 2006Björn Felten, av Piratpartiets medlemmar vald revisor

För den som inte ids klicka på attachments.

Siljelind
2006-03-31, 08:10
Ansvarsfrihet bör väll ändå beslutas av årsmötet och inte av revisorn?

Christian Engström
2006-03-31, 10:16
Siljelind (2006-Mar-31)Ansvarsfrihet bör väll ändå beslutas av årsmötet och inte av revisorn?

Javisst, det är förstås årsmötet som beslutar. Men det är revisorns jobb att lämna en rekommendation till årsmötet, som i det här fallet när han tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

2006-04-09, 11:30
Suverän verksamhetsberättelse!