handdator

Visa fullständig version : Nomineringar


Richie
2006-03-26, 11:13
Här tar valberedningen emot förslag på nomineringar till den styrelse som medlemmarna har att ta ställning till på årsmötet.Endast nomineringar i den här tråden tack, ev diskussioner tar vi i tråden bredvid. Det kan vara trevligt om nominerad är tillfrågad innan, för att avlasta valberedningen, men det är formellt inget krav.(EDIT)

Ur stadgarna (https://www.piratpartiet.se/documents/Stadgar%20Piratpartiet%201.0.pdf):

Valbar till partiets styrelse är medlem med betald medlemsavgift. Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande plus maximalt fem ordinarie ledamöter samt maximalt två ersättare. Styrelsens ledamöter väljs på ett eller två år, så att halva styrelsen avgår växelvis varje år. Ordförande väljs på ett år. Årsmötet utser ordförande och kassör. I övrigt konstituerar partistyrelsen sig själv.

Alltså bör det framgå av nominering om den avser ordförande, kassör eller "vanlig" styrelseledamot (default) och i förekommande fall om den nominerade av någon anledning (som inte behöver anges) helst vill sitta av ett eller två år.(EDIT-EDIT)

Tänkte först ta revisorsnomineringarna i en annan tråd, men det lär blandas ihop så det är lika bra att ta dem här också. Kom bara ihåg att det inte får utbryta några diskussioner här utan de tas utan undantag i tråden bredvid.(EDITx3)

Och, på ännu icke förekommen anledning vill jag förekomma diskussionen med att påpeka att det går alldeles utmärkt att nominera sig själv. Jantelagen avskaffade vi redan innan förra mötet.

Mattias Agar
2006-04-04, 00:32
Jag nominerar mig själv :ermm:

Frezie
2006-04-04, 10:45
Kan man det?Jag är också intresserad av att ställa upp

Mattias Agar
2006-04-04, 14:36
Richie (2006-Mar-26)
(EDITx3)
Och, på ännu icke förekommen anledning vill jag förekomma diskussionen med att påpeka att det går alldeles utmärkt att nominera sig själv. Jantelagen avskaffade vi redan innan förra mötet.

:cool: