handdator

Visa fullständig version : Diskussioner


Richie
2006-03-26, 11:26
Här tar vi alla eventuella diskussioner om nominerade och förfarandet runt nomineringen och valet på årsmötet.Jag kan ju redan nu berätta att rent formellt är det valberedningen som nominerar ett förslag till komplett styrelse som sedan föreläggs medlemmarna på årsmötet för omröstning - ja/nej. Det här är alltså nomineringar till valberedningen, ett slags extra underlag för oss. Anledningarna till det extra steget (att inte medlemmarna nominerar direkt till årsmötet) är dels att det är kutym att ha en valberedning (bl.a. av maktdelningsskäl) och dels att det viktigaste med en styrelse är kanske inte att de enskilda ledamoterna är duktiga på nån sakfråga eller ens populära bland medlemmarna, utan att de arbetar bra ihop och att de kan delegera. Vi kommer ju förmodligen mer och mer att behöva en rent administrativ styrelse ju mer jobb och folk vi får in i organisationen och då blir det i samma takt mer och mer viktigt att styrelsen inte gör allt jobb själv utan hellre, ja, styr - via arbetsgrupper, sätter policy osv. Det blir svårare att säkerställa det om ledamoterna väljs en och en istället för som en enhet. Därmed inte sagt att det här systemet är perfekt heller, som vi märkte för en tid sedan, men jag hoppas och tror att vi alla har lärt oss någonting av det.Här kan vi diskutera bl.a. sånt som styrelsens optimala storlek, om partiledaren ska vara styrelsens ordförande eller fristående, om vi ska ha en liten kärnstyrelse med en stor utökad styrelsedel utanför (en slags verkställande utskott) eller en ungefär som vi har idag. Så stora ändringar som kräver att stadgarna ändras hinner vi ju inte rösta om på det här mötet, men jag tror att diskussionen är nyttig.Valberedningen valdes på förra medlemsmötet och består av Rickard Olsson (Richie), Marie Andersson (infinite_emma) och Gustav Nipe.

Björn Odlund
2006-03-26, 15:15
Richie (2006-Mar-26)rent formellt är det valberedningen som nominerar ett förslag till komplett styrelse som sedan föreläggs medlemmarna på årsmötet för omröstning - ja/nej. Det här är alltså nomineringar till valberedningen, ett slags extra underlag för oss.Kan man tolka detta som att det är ok att ge er i valberedningen förslag på enskilda personer, istället för en komplett lista på styrelse...

Richie
2006-03-26, 16:08
Björn Odlund (2006-Mar-26)Kan man tolka detta som att det är ok att ge er i valberedningen förslag på enskilda personer, istället för en komplett lista på styrelse...

Ja. Man SKA tom tolka det så. Är det inte 110% klart så behöver vi sparka den som skrev texten och ersätta honom med en llama.

Björn Felten
2006-03-26, 16:32
Björn Odlund (2006-Mar-26)Kan man tolka detta som att det är ok att ge er i valberedningen förslag på enskilda personer, istället för en komplett lista på styrelse...

En alldeles utmärkt fråga! Vid det första och senaste medlemsmötet, då vi röstade fram den nuvarande styrelsen, så var detta inte fallet, vilket jag personligen tycker var olyckligt. Jag vill inte sträcka mig så långt, som att påstå att det var orsaken till de problem vi, de facto, har sett, men det var inte bra.Å andra sidan måste vi hela tiden ha i åtanke, att vi, eller rättare sagt de eldsjälar som lyckats skapa Piratpartiet emot alla odds, de första månaderna agerade under extrem tidspress. Att denna handfull av eldsjälar lyckats driva piratskutan så här långt, emot dessa usla odds, borde ge dem Carte Blanche retroaktivt IMHO.Att det nu är OK att nominera enskilda personer, utan att vara tvungen att kompilera en komplett styrelse, tycker jag åter igen bevisar hur lyhörda alla vi i Piratpartiet är för "gräsrötternas" synpunkter. Detta är sannerligen Maximal Demokrati (tm) if you ask me!

Rick Falkvinge
2006-03-26, 20:02
Björn Felten (2006-Mar-26)En alldeles utmärkt fråga! Vid det första och senaste medlemsmötet, då vi röstade fram den nuvarande styrelsen, så var detta inte fallet, vilket jag personligen tycker var olyckligt. Jag vill inte sträcka mig så långt, som att påstå att det var orsaken till de problem vi, de facto, har sett, men det var inte bra.

Här vill jag - i rollen av medlem - protestera. Att man kan tipsa valberedningen om enskilda driftiga personer, är en sak; däremot bör alltid en styrelse väljas som en helhet.

Största anledningen till det är att styrelsen kommer att tvingas att jobba som en helhet.

Björn Odlund
2006-03-26, 20:17
Rick Falkvinge (2006-Mar-26)Att man kan tipsa valberedningen om enskilda driftiga personer, är en sak; däremot bör alltid en styrelse väljas som en helhet.Håller med, det var faktiskt ur det perspektivet som jag ställde frågan. Valberedningen bereder frågan för årsmöte (hörs ju på namnet, en senare fråga är väl hur man bereder en val, någon slags paté? ;) ) Jag vill å ena sidan kunna tipsa valberedningen, men jag vill inte göra dess jobb etc.Om man föreslår en styrelse, anförmodas det, enligt min mening att man åtminstone försökt ta reda på huruvida dessa kan fungera i gruppen. Genom att nominera enskilda kandidater till en styrelse kan (i min värld iaf) uppfylla den vetskapen.

Magnus Adrian
2006-03-26, 20:34
I det här fallet måste jag ta tillfället i akt att föra fram min bestämda åsikt.Det är min personliga åsikt att en styrelse som valts som helhet utan enskilda nomineringar har flera svagheter än styrkor, bl. a. kan det hända att styrelsen blir för likatänkande och får svårt att ta till sig synpunkter utifrån, det kan också uppfattas som en grupp för inbördes beundran om det väljs kompisar och kompisars kompisar...

Vid enksilda nomineringar är det just upp till valberedningen att hitta rätt person för rätt plats i styrelsen, egentligen oavsett om personen ifråga kommer bra överens med någon annan i styrelsen. På detta sätt tycker jag också att man vinner på att enskilda ledamöten kan vara kritiska till styrelsearbetet. Dessutom tror jag det är en styrka i att ha en styrelse med ledamöten som helt enkelt redan nu får börja kompromissa med varandra för att nå framgång.Allt för ofta händer det att valberedningens jobb ges allt för lite uppmärksamhet och då hamnar man till slut i en situation där det i princip blir sittande styrelse som föreslår för valberedningen vilka personer man skulle tycka om att jobba tillsammans med.Mvh

Adrian

Björn Odlund
2006-03-26, 20:51
Alla dessa ev. negativa konsekvenser skall ju valberedningen se till att "bygga bort" genom att lägga fram ett så bra förslag som möjligt :)

Anders Forsman
2006-03-26, 20:55
Rick Falkvinge (2006-Mar-26)Här vill jag - i rollen av medlem - protestera. Att man kan tipsa valberedningen om enskilda driftiga personer, är en sak; däremot bör alltid en styrelse väljas som en helhet.Största anledningen till det är att styrelsen kommer att tvingas att jobba som en helhet.Blev lite tveuddat detta...Jag ser nog att visst - en styrelse ska kunna samarbeta, men den behöver inte väljas som en klump. Det är ju vissa regler och framförallt sunt förnuft som styr helheten.

Björn Odlund
2006-03-26, 21:03
Anders Forsman (2006-Mar-26)en styrelse ska kunna samarbeta, men den behöver inte väljas som en klump.Om den inte väljs som en "klump", hur vet man då att den kan samarbeta? Om inte någon (läs: valberedningen) har undersökt huruvida detta är sant, hur kan vi då veta det?Ps. jag trodde inte heller på begreppet "personkemi" innan jag själv råkade ut för ett fall där denna inte stämde alls Ds.

Björn Felten
2006-03-26, 21:50
Björn Odlund (2006-Mar-26)Om den inte väljs som en "klump", hur vet man då att den kan samarbeta? Om inte någon (läs: valberedningen) har undersökt huruvida detta är sant, hur kan vi då veta det?

Man kan ju vända på frågan. Vad är det som gör valberedningen till sådana experter på personkemi? Varför skall vi medlemmar stillatigande acceptera deras teorier om vilka personer som i framtiden kan fungera tillsammans?Kan man inte förvänta sig, att den som tillfrågas (av valberedningen) och accepterar att ställa upp i styrelsearbetet, skall klara av att samarbeta under alla omständigheter?Varför öht. ha en valberedning förresten? Vi har ju redan avskaffat Jantelagen i vårt parti (tack och lov för det!), så varför betunga ett par medlemmar med en sådan ganska meningslös syssla?Nä, jag tycker att vi låter medlemmarna rösta på vilka enskilda personer de anser skall sitta i styrelsen, och sedan, när dessa enskilda personer har röstats in, så får styrelsen själv konstituera sig -- hela vägen! inklusive vem som skall bli ordförande, kassör, sekreterare, &c. Revolutionerande tanke, jag vet, men åas är vi ju Piratpartiet, eller hur? :cool:

Anders Forsman
2006-03-26, 23:11
Personkemi är viktigt som attan och det kan spolera mycket i ett samarbete, men spåret Björn är inne på köper jag ;) Lite grann iaf :D

Björn Felten
2006-03-26, 23:30
Anders Forsman (2006-Mar-26)Lite kladd o kludd av mig

Våldsamt OT, men jag försökte skriva i din gästbok, eftersom jag tycker att din blogg är otroligt charmig -- om inte annat så för att du tydligen, likt mig, har hållit fast vid samma tjej i ungefär ett tredjedels sekel :) .Men si det kunde jag inte alls, så här får du din positiva feedback den här vägen i stället.

Anders Forsman
2006-03-27, 08:33
Våldsamt OT del2, du måste nog vara medlem för att kunna skriva alls, men det ska jag poängtera för det verkar ju osmart och tack ;)

OT--

Richie
2006-03-27, 09:04
Björn Felten (2006-Mar-26)[Vad är det som gör valberedningen till sådana experter på personkemi?

Man kan ju utan vidare gå rakt på den saken och säga att Herr Valberedare Rickard Lindeman et consortes, med all önskvärd tydlighet visat sin totala inkompetens att sätta samman en till 100% fungerande styrelse. Till kontot förmildrande omständigheter kan jag egentligen bara anföra att styrelsen i alla fall till 83% visat sig fungera ypperligt och att jag endast träffat en av dem IRL. :-PVarför öht. ha en valberedning förresten?

Det formella svaret: För att det står så i stadgarna. :-PAnnars är det ju en giltig fråga och jag är inte alls säker på att den egentligen behövs. Det finns väl egentligen bara en rimlig anledning, och det är att en valberedning kan (iaf teoretiskt) säkerställa att en styrelse INTE blir sammansatt av idel kompisar. Minst en av den nuvarande styrelsen sitter där till viss del eftersom han visat klar förmåga att säga ifrån och vara obekväm. En annan satt där till viss del för att hon hade visat sig kunna komma med andra infallsvinklar och synsätt som ansågs viktiga just för att inte alla skulle sitta och tycka lika i styrelsen. Inga i den nuvarande styrelsen kände ens varandra tidigare. Det här är förresten också en bidragande anledning till att jag inte sitter i styrelsen, men det är ju alltid en avvägningsfråga. Det kan mycket väl tänkas att två eller flera som känner varandra sen tidigare nomineras till den nya styrelsen, beroende på att valberedningen i så fall anser att några andra hänsyn väger tyngre i det specifika fallet. Om vi t.ex. skulle anse att mitt värde för partiet i styrelsen skulle väga tyngre än risken för att min vänskap med Rick skulle förskjuta makten i styrelsen så skulle jag ju inte tveka (såvida inte det finns andra anledningar också, vilket det finns, så det var kanske ett dåligt valt exempel :-) att avgå ur valberedningen och föreslå valberedningen att nominera mig.Anyway. Av det jag har sett på styrelsemötena så fungerar den i stort sett bra; det blir diskussion om nästan alla frågor, det kommer nya synpunkter som också diskuteras och originalförslagen ändras väldigt ofta pga detta. Därmed INTE sagt att sittande styrelse nödvändigtvis kommer att om-nomineras helt eller delvis, men det känns i alla fall som en liten validering av valberedningens tidigare arbete och av teorin om att en styrelse ska ha lagom mycket inbyggda konflikter, och det inger mig hopp om att vi ska kunna få ihop en styrelse för framtiden också.

Edit: Jag är ju inte ensam i valberedningen även om det står "jag" på flera ställen här ovan. Det hänger helt enkelt ihop med att jag känner mig ansvarig för valberedningen och det är alltså Emmas, Gustavs och min förtjänst när det går bra och mitt fel om det går åt helvete.

Magnus Adrian
2006-03-27, 09:22
Känns bra att veta vem vi skall skylla på när det går åt skogen då... :D

Richie
2006-03-27, 09:24
Magnus Adrian (2006-Mar-27)Känns bra att veta vem vi skall skylla på när det går åt skogen då... :D

OM det går åt skogen. Det är viktigt för motivationen att använda rätt ord; NÄR det går bra men OM det går som det brukar. ;-)

infinite_emma
2006-03-27, 10:15
Även om några av er har alldeles utmärkta anledningar till att vilja se hela styrelse-förslag, är det till syvende och sist så att man måste SE medlemmar som är villiga att aktivera sig innan man får in dem i en konstellation av något slag. Kravet att valberedningen måste göra en helhetsbedömning så småningom står helt klart. Men vi måste också försöka få fatt i alla därute som inte "syns".Så av den enkla anledningen att folk som borde ha en given plats i en styrelse framöver inte ska drunkna i bruset, och att vi i valberedningen ska undvika missa guldkorn - nominera jättegärna enskilda individer till oss. Har ni aktiva som är profilerade regionalt, men som är sparsmakad på forumet, exempelvis, så missar vi dessa.Ingen av oss kan heller rimligen veta "vem som passar för vem" i slutändan, men vi vill gärna veta vilka som finns, och vad exempelvis de kan tillföra om än rent teoretiskt så här i förkant. (Om anledningen till att ingen nominerats är att ni inte vill göra offentliga uttalanden om någon, skicka gärna PM till Gustav, Richie eller mig, dra iväg några rader om någon specifik person som du tyckt gjort bra ifrån sig och varför den personen kanske skulle vara en tillgång till styrelsen.):)

burlöv-kommun
2006-04-02, 16:22
Kanske inte alla vet. Men valberedningens arbete är det viktigaste men inte det mest uppskattade arbetet i en organisation.

Att Valberedningen startar denna tråd så nära in på årsmötet. tyder ju på att någon "väckt" dom och dom blivit medvetna om att det ligger på deras axlar att det ska komma tillstånd en styrelse efter årsmötet.

Vad jag inte kan förstå..är hur dom endast kan p<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana">resentera</SPAN>sig här i forumet.Och om det nu är enda sättet. så varför så nära inpå årsmötet? Ser svårigheter att kunna hinna skaffa sig erfoderlig kunskap om nomineringar till ny styrelse

Varför inte en presentation i kallelsen till årsmötet?? och att dom önskar uppslag på förslag till ny styrelse. så att valberedningen kan skaffa sig god kunskap om de som valberedningen föreslår.

Att föreslå en grupp personer till ny styrelse och att "dom" skall/måste verka i grupp tyder ju på att de som ställer dessa krav på valberedningen absolut inte vill få in kritiska röster i styrelsen. Utan jag anser att det är valberedningens uppgift att hitta "rätt" personer d.v.s personer med bakgrund som gör att dom kan/vet hur arbete i styrelse skall fungera. Huruvida personkemi spelar in, jo kanske. men det kan inte ställas såsom krav på styrelse. Utan det viktiga är att styrelse arbetet fungerar.

Medlem i Valkrets 13

infinite_emma
2006-04-02, 19:48
Utan jag anser att det är valberedningens uppgift att hitta "rätt" personer d.v.s personer med bakgrund som gör att dom kan/vet hur arbete i styrelse skall fungera.Precis. Och för att vi ska hitta folk - måste vi veta att dom finns. Därav denna tråd. Jag är helt ointresserad av att driva något som bara blir gruppen av inbördes beundran, utan vill utan tvekan få till en dynamisk och bra grupp av människor.Att Valberedningen startar denna tråd så nära in på årsmötet. tyder ju på att någon "väckt" dom och dom blivit medvetna om att det ligger på deras axlar att det ska komma tillstånd en styrelse efter årsmötet.Någon är det kanske inte fråga om så mycket, att ju längre tiden går, ju fler människor som är engagerade, och det faktum är vi är exklusivt online - gör att vi har en omöjlig uppgift att få en rättvis överblick över medlemmarna.Ge oss namn - vilka har vi inte pratat med? Vilka kan vara värdefulla, på ett eller annat sätt, för organisationen? Det är upp till alla att detta funkar bra. Det är noll (0) nomineringar i tråden. Jag har personligen uppenbarligen mer eller mindre endast pejl på de som jag kommit i kontakt med här på forumet, och de som befinner sig i mitt valdistrikt. Det går inte att säga att vi snackat med alla som kan vara kandidater till olika poster, om vi inte vet att dom finns.

burlöv-kommun
2006-04-03, 13:45
Hmm..undvikande av att svara på frågan...

VARFÖR förväntar sig valberedningen att "medlemarna" skall söka på forumet??

VARFÖR inte aktiv gå ut via mail till ALLA medlemarna??

/Kjell Olofsson

medlem i valkrets 13

infinite_emma
2006-04-03, 14:25
Det är en konstruktiv och bra idé - tack för det. (Att skicka ut brev till alla, menar jag.)Sen verkar det som du missförstått - det är inte fråga om att någon "söker" en position, utan att man nominerar folk som av någon anledning hamnat under "radarn", och att dessa sedemera blir röstade för eller emot av medlemmarna. Att det sker på forumet är självklart - det är ju ändå här vi samlas regelmässigt på riksplan, och också här vi ska ha årsmötet. Förstår inte riktigt varför det skulle vara ett mysterium? Förklara gärna lite närmare vad det är jag missar.Jag är av födsel och ohejdad vana rak och frågar du så svarar jag, och blir faktiskt lite ledsen att du verkar insinuera att jag ingår i något slags lurendrejeri och "undviker att svara". Jag upplever det som att jag svarade efter bästa förmåga, och om den brister får man gärna vara konstruktiv (á la mail-utskick) men droppa gärna insinuationer om min karaktär. (Det kanske inte är din intention, att skrämma folk eller så, men jag plockar upp den stämningen - ber om ursäkt om jag missförstått.)Du, jag och samtliga medlemmar har ett eget ansvar att förändra och föreslå vad som ska göras, samt delta i röstningsprocesser - det går inte på något annat sätt.

Richie
2006-04-03, 15:19
burlöv-kommun (2006-Apr-02)Att Valberedningen startar denna tråd så nära in på årsmötet. tyder ju på att någon "väckt" dom och dom blivit medvetna om att det ligger på deras axlar att det ska komma tillstånd en styrelse efter årsmötet.

Eller på att vi tycker att det vore trevligt att engagera medlemmarna lite mer. Det funkade ju tydligen på dig. :-)Varför inte en presentation i kallelsen till årsmötet??

Val av ny styrelse fanns med i kallelsen till årsmötet och kommer med igen i Ricks måndagsbrev idag.så att valberedningen kan skaffa sig god kunskap om de som valberedningen föreslår.

Valberedningen kan faktiskt skaffa sig både kandidater och kunskap om dessa ändå. Det är ju vårt jobb.Att föreslå en grupp personer till ny styrelse och att "dom" skall/måste verka i grupp tyder ju på att de som ställer dessa krav på valberedningen absolut inte vill få in kritiska röster i styrelsen.

Eller på att valberedningen känner ett visst ansvar för att det inte ska bli bråk i styrelsen utan att styrelsearbetet ska fungera. Det finns ingen som har ställt några såna krav på valberedningen förutom medlemmarna, indirekt.Utan det viktiga är att styrelse arbetet fungerar.

Just det. Och det gör det inte om inte styrelsens ledamoter kan fungera ihop. Hur styrelsearbete fungerar går att läsa sig till, gå studiecirklar eller fråga nån mer kompentent om det skulle behövas. Personkemi kan man inte lära sig efter hand på samma sätt. Har du nånsin varit med om en styrelse där ena halvan inte pratar med den andra kan du inte påstå att den styrelsen fungerar ens för riktigt små värden på "fungera".