handdator

Visa fullständig version : Tvåfrågeparti?


asdax
2006-03-29, 13:28
Jag tycker piratpartiet borde bli _lite_ brede och sluta vara 100% uteslutet tvåfrågeparti.Jag tycker verkligen inte vi ska blanda in fördelningspolitik för det skulle drastiskt minska vår makt till förhandlingar och tappa fokus på våra verkliga frågor. Dessutom skulle det leda till enorma splittringar inom partiet.Däremot tycker jag det är helt okey att piratpartiet har fler åsikter som rör integritet, konkurans, kopiering och ökat folkligt demokratiskt inflytande m.m. Direkt-demokrati ligger kanske lite väl långt fram i tiden, men man det finns mycket annat man skulle kunna göra för ett mer folkstyrt sverige. bl.a. sänka 4% spärrenEn annan sak jag tycker borde ges mer makt är konkuransmyndigheter. Exempelvis kan jag nämna att fjärvärme nätet här i Uppsala ägs av ett ända företag: Vattenfall, som vägrar släppa in andra aktörer på att distribuera fjärvärme vilket har gjort det enormt dyrt.Piratpartiet skulle kunna stödja kraftigt ökad makt för konkuransmyndigheter för att krossa monopol och oligapol som är enormt skadliga för konsumenterna.Vi ska kort och gott inte blanda in fördelningspolitik. Vi behöver dock inte begränsa oss till två frågor utan kan ta upp allt som rör ett antal punkter.*Kopieringsfrihet - rätten till att fritt kopiera och modifera vad man vill.*Yttrandefrihet - rätten att säga vad man vill*Fri konkurans - avskaffa patent och kraftigt ökade resurser och juridisk makt till konkuransmyndigheter.*Ökad folklig makt - Syftet med piratpartiet var ju att våra politiker allt längre har gått ifrån folket och lyssnar mer på särintressen än sina folkvalda.*Stoppa övervakningenshetsen. - Alla har rätt till ett privatliv och det är inte alls säkert att storebror iform av säpa m.fl använder sina befogenheter rätt. Det har ju tidigare framkommit att dessa typer av statliga organisationer använt sin makt till omfattande åsiktsregistrering!*Infrastruktur och kommunikationer - utbyggnad av bredbandsnät och annat kommunikationsmedel som gör att samhället kan fungera. Jag tycker t.om vi kan gå så långt att jämställa internet infrastruktur med vägar. Företag, privatpersoner, mydigheter,skolor m.fl är ju helt beroende av den för att fungera! Man skulle även kunna göra så dom nedgrävda trådarna som är vår internet infrastruktur blir fri att användas. Om det går att motivera för vägar borde det vell vara samma sak för internet? Hur mycket skulle det inte hjälpa sveriges utveckling om alla hade fri tillgång till internet?---fler frågor som inte rör fördelningspolitik. lägg till här och diskutera vad ny tycker---

SM5POR
2006-03-29, 16:44
asdax (2006-Mar-29)Jag tycker piratpartiet borde bli _lite_ brede och sluta vara 100% uteslutet tvåfrågeparti.

Piratpartiet "är" vad ni själva och andra väljer att kalla det. I riksradion har det redan benämnts som ett trefrågeparti. Andra menar att det är ett enfrågeparti. Politiska sakfrågor låter sig inte nödvändigtvis numreras på samma sätt som taxibilar. Frågorna flyter in i varandra, och att räkna dem är ungefär som att räkna grenarna på ett träd. Stanna till vid nästa träd du ser och räkna grenarna, men hoppa över kvistarna. Rapportera tillbaka vad du kom fram till.Själv tycker jag inte att Piratpartiet är något frågeparti alls; jag tycker det är ett svarsparti. Ni har ställt några frågor och redan givit era svar på dem. Huruvida svaren är korrekta får visa sig på valdagen. :cool:Vi ska kort och gott inte blanda in fördelningspolitik. Vi behöver dock inte begränsa oss till två frågor utan kan ta upp allt som rör ett antal punkter.

Är det antalet punkter som är det viktiga, eller det innehållsmässiga sambandet dem emellan? Redan två punkter kan vara så väsensskilda från varandra att man kan hitta väljaropinioner för var och en av de fyra ytterlighetskombinationer som punkterna resulterar i. Ett program som utgår från en allmän idé kan samtidigt innehålla nitton punkter som alla har ett starkt samband med varandra, och som därför torde kunna stödjas i klump av en signifikant väljaropinion. Räkna inte punkter, räkna idéer.Jag tycker dina förslag till punkter i huvudsak ansluter till en gemensam idé, men jag ser några punkter som inte gör det:*Ökad folklig makt - Syftet med piratpartiet var ju att våra politiker allt längre har gått ifrån folket och lyssnar mer på särintressen än sina folkvalda.

Redan ordvalet "ökad" avslöjar den här punkten som just en fördelningspolitisk sådan. Det handlar visserligen inte om att fördela pengar på något annat sätt, utan snarare om att fördela makt. För att det inte skall vara en fördelningspolitisk fråga så måste du sätta fingret på ett konkret missförhållande som du vill ändra på i kvalitativ mening, inte bara säga att du vill ändra på någon kvantitet.Att ersätta en partispärr på 4 procent med en på 2 procent är inte en kvalitativ utan en kvantitativ förändring, en omfördelning av parlamentariskt inflytande från större partier till mindre.*Infrastruktur och kommunikationer - utbyggnad av bredbandsnät och annat kommunikationsmedel som gör att samhället kan fungera. Jag tycker t.om vi kan gå så långt att jämställa internet infrastruktur med vägar. Företag, privatpersoner, mydigheter,skolor m.fl är ju helt beroende av den för att fungera! Man skulle även kunna göra så dom nedgrävda trådarna som är vår internet infrastruktur blir fri att användas. Om det går att motivera för vägar borde det vell vara samma sak för internet? Hur mycket skulle det inte hjälpa sveriges utveckling om alla hade fri tillgång till internet?

Det finns säkert frågor i det ovanstående som är av principiell natur och därför intressanta att diskutera, men om du syftar på hur mycket pengar som det allmänna skall satsa på utbyggnad av infrastruktur (jämfört med vad som överlåts till privata aktörer att satsa), då är det definitivt en fördelningspolitisk fråga, som vi dessutom redan nu kan gissa hur de etablerade partierna ställer sig till. Det är samtidigt en stor fråga, som riskerar att skymma de frågor som Piratpartiet bildades för att driva.Så resonerar åtminstone den här väljaren. :)

Richie
2006-03-30, 07:49
SM5POR (2006-Mar-29)Själv tycker jag inte att Piratpartiet är något frågeparti alls; jag tycker det är ett svarsparti.

*norp* Dagens bästa. :-)Så resonerar åtminstone den här väljaren. :)

Bra resonerat, som vanligt. :-)Men, som du mycket riktigt är inne på, det finns ju beröringspunkter med mycket han säger och våra svar. Frågan med bredband till alla, t.ex. Man kan hävda att vårt bakomliggande syfte med våra svar är att skapa en kulturell allemansrätt där alla kan skapa och ta del av kultur och kunskap på lika villkor. I en sån vision är bredband fur alle en självklar del.Jag håller på att glida över mot en större (och flummigare) vision än "bara" tillåta fildelning, stoppa datalagringsdirektivet och avskaffa patenten utan hellre sträva efter Det Stora Målet och se de här tre svaren som de första stegen på den vägen. Vad som återstår då är ju ren taktik - går man ut med för mycket för fort så kan man skrämma bort de som är rädda för förändring samtidigt som man riskerar att inte fånga upp de som vill ändra samhället i förrgår.

asdax
2006-04-03, 09:34
jag menade mest att man skulle skippa två-frågeparti fundamentalismen och sluta bojkotta alla nya ideer med motiveringen att piratpartiet inte skulle vara ett tvåfrågeparti längre isåfall

Richie
2006-04-03, 12:09
asdax (2006-Apr-03)jag menade mest att man skulle skippa två-frågeparti fundamentalismen och sluta bojkotta alla nya ideer med motiveringen att piratpartiet inte skulle vara ett tvåfrågeparti längre isåfall

Rent formellt är det 'bara' att hitta nån sån fråga, ta upp det för omröstning på årsmötet och om tillräckligt många medlemmar tycker som du så blir det så.Personligen tror jag det blir svårt att hitta nån trovärdig fråga som en majoritet kan ställa sig bakom men du är välkommen att försöka. Dagens tips där är väl att välja ut nån enstaka som redan känns ganska nära våra (en, två eller tre beroende på vem som räknar) kärnfrågor.