handdator

Visa fullständig version : Efter förfrågan Protokoll för konstituerande möte av Ung Pirat norra distriktet


Stefan Flod
2008-09-03, 13:51
Protokoll för konstituerande möte av Ung Pirat norra distriktetMötet hölls via IRC

Session Start: Sat Oct 27 14:07:57 2007

Session Ident: #norrlandNärvarande

Göran Axelsson, Umeå

Lars Johansson, Umeå

Stefan Flod, Umeå

Nils Kadesjö, Umeå

Amir Barazande, Umeå

Truls Nyberg, Luleå

Peter Elmered, Luleå

Camilla Westrin, Umeå

Kid Svedberg, ÖstersundFörslag till dagordningen hade skickats ut med mail innan mötet men postades igen så att alla hade en kopia att följa.

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande, och vice mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av minst två justerare

5. Godkännande av dagordningen

6. Antagande av stadgar

Se de bifogade stadgarna (bilaga 1) för Ung Pirat norra distriktet.

7. Tillsättande av interimistisk distriktstyrelse

Stefan Flod föreslår följande distriktstyrelse.

Ordförande: Stefan Flod

Kassör: Amir Barazande

Sekreterare: Den mötet väljer.

ledamot: Lars Johansson

ledamot: Kid Svedberg

ledamot: Jakob Lindqvist

ledamot: Camilla Westrin

ledamot: Nils Kadesj

ledamot: Truls Nyberg

ledamot: Peter Elmered

8. Tillsättande av revisorer

Stefan Flod föreslår Göran Axelsson

9. Fastställande av firmatecknare

10. Motioner

Motion ett (1): Ung Pirat norra distriktet lägger distriktskassören att

införskaffa ett organisationsnummer åt Ung Pirat norra distriktet.

Motion två (2): Ung Pirat norra distriktet ålägger distriktskassören att

teckna bankkonto samt bankgiro eller motsvarande hos valfri lämplig bank.

Kostnader för detta sätts som skulder till Stefan Flod.

Motion tre (3): Ung Pirat norra distriktet ålägger distriktskassören att

teckna postbox åt distriktets räkning.

11. Diskussion och övriga frågor

I. Styrdokument

Vi bör skriva ett styrdokument för styrelsen. Vi bör diskutera vad ett sådant

skall innehålla. En utgångspunkt är det som står i bilaga 2.

12. Mötet avslutas

1. Mötets öppnandeSefan Flod öppnade mötet och välkomnade alla till startskottet för UP norra

distriktet.2. Val av mötesordförande, och vice mötesordförande

Stefan Flod valdes av deltagarna till mötesordförande och Nils Kadesjö till

vice mötesordförande.3. Val av mötessekreterare

Göran Axelsson valdes till mötets sekreterare.4. Val av minst två justerare

Camilla Westrin och Truls Nyberg valdes till justerare5. Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen6. Antagande av stadgar

Enligt i kallelsen bifogade stadgarna (bilaga 1) för Ung Pirat norra

distriktet.

Mötet godkänner enligt de bifogade Stadgar för Ung Pirat norra distriktet inom

ungdomsförbundet Ung Pirat7. Tillsättande av interimistisk distriktstyrelse

Stefan Flod föreslår följande distriktstyrelse.

Ordförande: Stefan Flod

Kassör: Amir Barazande

Sekreterare: Väljs på mötet

ledamot: Lars Johansson

ledamot: Kid Svedberg

ledamot: Jakob Lindqvist

ledamot: Camilla Westrin

ledamot: Nils Kadesjö

ledamot: Truls Nyberg

ledamot: Peter ElmeredMötet diskuterade vad de olika rollerna i styrelsen innebär och efter ett tag

gick vi till votering.

Mötet antog Stefan Flods förlag på interimstyrelse med ändringen att Peter

Elmered är distriktssekreterare istället för ledamot.8. Tillsättande av revisorer

Stefan upplyste om att vi egentligen ska ha 2 ordinarie med 2 personliga

ersättare. Styrelsen kommer att jobba på att hitta lämpliga kandidater fram

tills årsmötet.

Mötet väljer Göran Axelsson till förste revisor och de andra revisorplatserna

vakantsättes.9. Fastställande av firmatecknare

Enligt stagarna:

18.Styrelsen utser två personer som tecknar distriktets firma, var för sig.

Styrelsen väljer Stefan Flod och Amir Barazande till firmatecknare som tecknar

distriktets firma, var för sig.10. Motioner

Motion ett (1): Ung Pirat norra distriktet ålägger distriktskassören att

införskaffa ett organisationsnummer åt Ung Pirat norra distriktet.

Mötet röstar för att anta motion (1)Motion två (2): Ung Pirat norra distriktet ålägger distriktskassören att

teckna bankkonto samt bankgiro eller motsvarande hos valfri lämplig bank.

Kostnader för detta sätts som skulder till Stefan Flod.

Mötet röstar för att anta motion (2)Motion tre (3): Ung Pirat norra distriktet ålägger distriktskassören att

teckna postbox åt distriktets räkning.

Mötet röstar mot motion (3) och lägger ett motförslag.

Mötet beslutar att problemet med postadress för förbundet överlåtes åt kassör,

ordförande och sekreterare att lösa på bästa sätt.11. Diskussion och övriga frågor

I. Styrdokument

Vi bör skriva ett styrdokument för styrelsen. Vi bör diskutera vad ett sådant

skall innehålla. En utgångspunkt är det som står i bilaga 2.Mötet beslöt att vi skulle diskutera utformningen av styrdokumentet över

webbforumet istället för via IRC. Styrelsen får i uppdrag att jobba vidare på

det.12. Mötet avslutas

Stefan förklarade mötet avslutat och tackade för allas deltagande.

Stefan Flod
2008-09-05, 15:49
29.Till distriktskongressen får varje lokalavdelning sända två ombud.Next to do.

Kadelake
2008-09-05, 16:07
Bra!

Du borde flytta tråden till http://forum.piratpartiet.se/Forum274-1.aspx

Stefan Flod
2008-09-05, 16:23
Fixat