handdator

Visa fullständig version : Mötesprotokoll: 2008-08-21


Anna Troberg
2008-09-04, 11:53
Piratpartiet (Stockhomsdistriktet med lokalföreningar + Ung Pirat stockholmsdistriktet + lokalavdelningar)Ordinarie medlemsmöte 2008-08-21

Plats: Café Gråmunken, Västerlånggatan 18, 111 29 Stockholm

1. 16/9 – PlaneringDen 16/9 är det dags att välkomna riksdagsledamöterna tillbaka till jobbet och påminna dem om att vi fortfarande inte tycker om FRA-lagen. I Stockholm kommer därför PP att anordna en manifestation där ledamöterna befinner sig under dagen.1. Avslag på ansökan om demonstrationstillstånd på Mynttorget – Tråkigt, men vi kommer att utnyttja vår rätt att som enskilda medborgare visa vårt missnöje med lagen.

2. Flygblad + A4-poster om demonstrationen (Jan fixar original. Anders, Robert, Janne och Daniel kan ev vara med och dela ut.)

3. Utdelning av flygblad den 6 och 13/9. Alla som vill hjälpa till att dela ut flygblad och sätta upp postrar möts klockan 14:00 på plattan utanför Kulturhuset.

4. Banners att sätta på bloggar – Anna frågar om Emma kan fixa.

5. Se till att det kommer upp info på pp:s hemsida om manifestationen.

6. Skicka ut mejl till medlemmarna om flygbladsutdelningen.

7. Blogga om manifestationen.

2. Mötesordning

Från och med nu kommer vi att försöka se till så att medlemsmötena inte blir längre än högst 1,5 timmar, för att folk ska kunna komma hem i tid.3. Inför hösten

Att göra listan inför hösten ligger kvar sedan förra mötet och kommer att tas omhand så snart planering och genomförande av manifestationen den 16/9 är avklarad.