handdator

Visa fullständig version : avtal via forum


allvetande
2006-03-31, 19:49
Hej, nu är det så att jag undrar ifall det är så,

att om man gör ett avtal via ett forum, liknande detta eller vad som helst. gäller detta enligt lag-boken?ex, vi gör upp via forum att du vill köpa en cykel av mej. båda accepterar och skriver det till varandra, jag ångrar mej efter ett tag och vill inte gå med på avtalet, har den andre rätt att polisanmäla mig då? (gäller igentligen ett php-script)isåfall, någon som kan citera ur lagboken eller ge mej en länk där detta står skrivet?

(UPPSKATTAR SVAR SÅ FORT SOM MÖJLIGT)

Tor Skude
2006-03-31, 20:17
Jag är ingen jurist, men här är mitt svar:Typiskt sett, ja. Men det är ganska svårt att bevisa vem det egentligen är du har ingått avtal med.Avtalslagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19150218.HTM) är skriven 1918 och rätt gammalmodigt formulerad. I den står i varje fall att ingångna avtal ska hållas.

John Nilsson
2006-03-31, 20:20
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19150218.HTM1 § Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret.Så svaret är nog: ja.3 § Göres anbud i brev eller telegram utan att tid för svar däri utsättes, måste antagande svar komma anbudsgivaren till handa inom den tid, som vid anbudets avgivande skäligen kunde av honom beräknas åtgå. Vid beräkningen av nämnda tid äge anbudsgivaren, där ej annat föranledes av omständigheterna, förutsätta, att anbudet framkommer i rätt tid samt att svaret avsändes utan uppskov efter det anbudstagaren åtnjutit skälig betänketid och icke varder under vägen försenat; är anbudet gjort i telegram, äge anbudsgivaren tillika förutsätta att svaret befordras på enahanda sätt eller annorledes kommer honom lika tidigt till handa.Anbud, som göres muntligen utan att anstånd med svaret medgives, måste omedelbart antagas.Forum är ju lite speciella, IRC hade räknats som muntligt, medans e-mail är skriftligt. Ett forum torde då tolkas som skriftligt.Om det är en näringsidkare inblandad så gäller noghttp://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050059.HTMEdit: Njae, den sista gäller nog inte:2 § I lagen avses meddistansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans,

T.E.H.K.D.K
2006-03-31, 20:44
Köp på internet räknas desutom som hemförsäljning, dvs du har ånger vecka.

John Nilsson
2006-03-31, 22:11
T.E.H.K.D.K (2006-Mar-31)Köp på internet räknas desutom som hemförsäljning, dvs du har ånger vecka.Som sagt, det där gäller bara avtal mellan näringsidkare och konsument. F.ö. så är det 14dagars ångerfrist, från det att varan är levererad.

John Nilsson
2006-03-31, 22:11
Edit: dubbelpost

allvetande
2006-04-01, 17:30
John Nilsson (2006-Mar-31)T.E.H.K.D.K (2006-Mar-31)Köp på internet räknas desutom som hemförsäljning, dvs du har ånger vecka.Som sagt, det där gäller bara avtal mellan näringsidkare och konsument. F.ö. så är det 14dagars ångerfrist, från det att varan är levererad.var står det att man har 14 dagars ångersrätt?

John Nilsson
2006-04-01, 18:02
Här:

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050059.HTM)9 § Konsumenten har rätt att frånträda distansavtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 10 § (ångerfrist). Konsumenten har alltid rätt att lämna eller sända meddelandet inom sju arbetsdagar från den dag som anges i 10 §