handdator

Visa fullständig version : 2008-09-24: Ledningsmöte


Rick Falkvinge
2008-10-06, 12:09
Web v3

1) Inga framsteg med www v3.

2) Funktionärssidan som efterfrågats i typ ett halvår finns uppe prototypt på https://pirateweb.net/Pages/v4/ListKeyPeople.aspx. Där syns också vart PirateWeb är på väg interfacemässigt.16 september: vad lärde vi oss?

Vi lyckades så bra vi kunde lyckats den dagen. I Stockholm lärde vi oss dessutom att en demonstration utan tillstånd i många fall kan vara effektivare än en demonstration med tillstånd.Vi lärde oss dessutom att vi inte ska tveka för mycket eller tjafsa för mycket internt. Kommer vi dithän är det bättre att ta en omröstning och sedan köra så det ryker.Vi ser ingen anledning till vare sig kursomläggning eller vankelmod.När det gäller FRA-frågan är den så stor att vi omöjligt kan vara enda aktören, men vi är en dominerande aktör, och det är så bra vi kan lyckas.IPRED1

Däremot kan vi bli den enda synliga aktören på IPRED1, och den passar oss som hand i handske. Höstkampanjen kommer att fokusera på den.Vi behöver också få upp den operativa organisationen för höstkampanjen.Nästa möte

Nästa möte är måndag den 6 oktober kl 20.

larsl
2008-10-06, 13:23
Vad är anledningen till att de fem senaste mötesprotokollen har lagts upp veckor i efterhand?