handdator

Visa fullständig version : 2008-10-06: Ledningsmöte


Rick Falkvinge
2008-10-20, 19:52
Web v3

1) Inga framsteg med www v3.IPRED1-kampanj

Vi har vita fläckar i organisationen här och var i landet. Vi har bra täckning i universitetsstäderna, som är viktigast i vår strategi, men vi behöver börja få upp hundraprocentig täckning inför EU-valet i juni 2009.Rick inventerar organisationen tillsammans med DL. Alla VL (Valkretsledare) bör dessutom vara med i ledningschatten.Det bör finnas distriktschattar för alla distrikt som innefattar alla aktiva i de distrikten, så att det blir ordentligt med överlappning i informationsflödet.IPRED1-kampanjen som sådan har inte gått framåt.ESF

Ledningsmötet berömmer Amelia Andersdotter för hennes organisation av ESF.EU-valsedelslistan

Partiledningen tillsätter en valberedning bestående av Andreas Käiväräinen, Jonathan Reider Lundkvist och Nils Kadesjö med Andreas Käiväräinen som sammankallande.PL beställer minst ett färdigt förslag på EU-lista av denna valberedning, med instruktioner från forumtråden. Arbetet ska ske så öppet som möjligt. Kandidater ska kunna hemlighålla sin kandidatur om de så önskar och inte blir plockade till listan. Leverans av färdig lista eller färdiga listor sker direkt till styrelsen med återrapport till PL när så skett.Nästa möte

Nästa möte är måndag den 20 oktober kl 20.