handdator

Visa fullständig version : Diskussion inför årsmötet 10/4


Balder Lingegård
2006-04-03, 00:17
Här diskuteras allt som behövs dryftas inför årsmötet. Om det blir alltför vitt spridda diskussioner kommer ett underforum att skapas.

Med vänlig hälsning

Balder Lingegård

Anders Häggström
2006-04-03, 01:01
Jag kom vist aldrig isäng när jag tänkte.. jag hittar alltid intressanta länktips och försvinner iväg i de mest fantastiska läsningarna när klockan passerar 24.Jag har funderat på lite stadge-förslag. Ni får säga vad ni tycker, eller föreslå förbättringar/förändringar.Ett möte ska anslås på forumet i valkrets16 (samt i kommande onlinekalender och ev även maillistan för valkrets16), senast 7 dagar innan mötet. Annars måste mötet flyttas fram.

En röstning ska i första hand genomföras på forumet i valkrets16 (i en forumdel som heter "Omröstningar"), men om deltagarantalet på omröstningen understiger 10st så kan röstningen genomföras på nästakommande irl-möte.

Ett beslut måste ha minst 5 deltagande röster för att kunna klubbas igenom.I övrigt tycker jag inte nuvarande tröjtryck är särskilt enhetliga. http://polyshop.se/piratpartiet/Default.asp

Jag föreslår att de (om det är möjligt) ändras till

logga + "Piratpartiet", eller bara logga

webadress i trycket

svart med vitt tryck

vit med svart tryck, andra färgval?

Mattias Agar
2006-04-03, 20:32
Håller med Hagge om stadgeförslagen.Har kontaktat Rick ang. Piratshoppen och skall diskutera en ev. utveckling av Piratshoppen imorgon.

Frida Franzén
2006-04-06, 15:35
Hej!!Är det några som ens sitter och försöker skriva stadgar för den kommande föreningen, annars är ju sådant intressant att vara med och utveckla.Jag har lite erfarenhet av att vara sekreterare på högskolenivå. Jag var sekreterare i Sjösektionens kårstyrelse i ett år och finner det intressant att få vara med och utveckla.mvh Frida

Albihn
2006-04-06, 16:04
Grymt bra Frida. Skulle inte du kunna skriva ett förslag?

För vi har nog inte ens ett sådant? Då skulle den frågan gå mycket fortare. Kanske t o m bli färdig under mötet. Det är nämligen av den anledningen som vi har lagt in punkten "extra insatt möte".

Mattias Agar
2006-04-06, 18:30
Jag tycker Frida är ett bra förslag. *rösta* ;)

Anders Häggström
2006-04-06, 20:34
Här är förslag på en till stage: Partiets rixstadgar har högre beslutsrätt än de lokala stadgarna. Det som inte behandlas av stadgarna på riksnivå lyder under våra stadgar.

Frida Franzén
2006-04-06, 20:40
Hej!!Tack för förtroendet, jag tänker sitta i helgen och knopa ihop någe förslag på stadgar.Jag kommer ha i åtanke:

- Möten (hur ska det annonseras inför det, när ska det va osv)

- Styrelsen (Antal 5, bestämda positioner, deras arbetsuppgifter)

- Regler för bordlämning

- Medlemmar (medlemsavgift)Kom gärna med förslag, i denna tråd. Helst dock så snart som möjligt då ett förlag ska vara färdigt till årsmötet.Mvh Frida

SeB
2006-04-07, 00:07
För sent inför detta mötet, men är det nån mer än jag som tycker det känns bättre med IRC för en sak som typ årsmöten, blir ett himla reloadande av det stackars forumet...Såg att det har använts IRC på lite olika ställen, nån som vet hur det har gått? Funkade det dåligt och det funkar bättre i forum-form?Sen undrar jag hur det fungerar med omröstningarna i de här forumet, litar vi på att det bara är folk från Göteborg som röstar här. Jag är inne på ev. nödvändighet att försöka bara berättigade rösta... Hänger ni med? Några erfarenheter? Vad tror ni?

Mattias Agar
2006-04-07, 02:05
SeB (2006-Apr-07)

Sen undrar jag hur det fungerar med omröstningarna i de här forumet, litar vi på att det bara är folk från Göteborg som röstar här. Jag är inne på ev. nödvändighet att försöka bara berättigade rösta... Hänger ni med? Några erfarenheter? Vad tror ni?Det är möjligt att i efterhand kolla vem som har röstat och därefter räkna bort röster.

Frida Franzén
2006-04-07, 12:21
Pulandet av stadgarna går smidigt, om jag har tur så hinner jag färdigt med förslaget idag :)Det är roligt att arbeta med det i alla fall.Mvh Fridaps. Finns det någon som har möjlighet att göra PDF:er ?? ds.

Albihn
2006-04-07, 12:26
SeB (2006-Apr-07)För sent inför detta mötet, men är det nån mer än jag som tycker det känns bättre med IRC för en sak som typ årsmöten, blir ett himla reloadande av det stackars forumet...Det har diskuterats en hel del om detta.

Grejjen är den att alla inte kan IRC osv. Vi vet att alla har och kan hantera en webläsare. Därför är det bäst att ha någon sorts weblösning om vi inte har det IRL.offtopic: Vi har samma grymma musiksmak ;)

Anders Häggström
2006-04-07, 14:40
Jag läste lite på Uppsala valkrets stadgar (https://www.piratpartiet.se/forum/Topic15220-22-1.aspx), och kommer med ett oerhört bra förslag, som dom hade. (information är till för att spridas, så jag kopierar deras idé) :hehe:Jag tycker att stadgarna ska börja på §0 istället för §1

Björn Felten
2006-04-07, 15:01
BSDHagge (2006-Apr-07)Jag tycker att stadgarna ska börja på §0 istället för §1

Men har inte de då upphovsrätt till den idén? :)Annars är det ju en intressant tanke, även om just noll oftast brukar ha en speciell innebörd jämfört med övriga tal.

Björn Felten
2006-04-07, 15:14
BSDHagge (2006-Apr-07)Jag läste lite på Uppsala valkrets stadgar (https://www.piratpartiet.se/forum/Topic15220-22-1.aspx)

Tack för länktipset förresten (det är mycket man missar av det som sker i övriga valkretsar).En tanke som slår mig, är att vi definitivt bör fråga Anders där om han vill vara bussig och gå igenom våra stadgar. Där finns verkligen en guldgruva av kunskaper att ösa ur.

Frida Franzén
2006-04-07, 15:53
Jaa, för er som är intresserade så har de stadgarna varit som en grunpelare för utvecklingen av de förslag jag betts göra till mötet.De är klara, ska de presenteras nu eller senare...?

Albihn
2006-04-07, 16:45
Lägg up dom i en ny tråd. Så kan vi diskutera dom.

SeB
2006-04-07, 16:48
Frida (2006-Apr-07)ps. Finns det någon som har möjlighet att göra PDF:er ?? ds.Jag har det, bara att hojta till!

SeB
2006-04-07, 16:56
Albihn (2006-Apr-07)Det har diskuterats en hel del om detta.

Grejjen är den att alla inte kan IRC osv. Vi vet att alla har och kan hantera en webläsare. Därför är det bäst att ha någon sorts weblösning om vi inte har det IRL.offtopic: Vi har samma grymma musiksmak ;)Visst är det så. Tycker ändå nån form av chat hade varit smidigare, jag tar och funderar lite till på det :)offtopic: Sjyst! Finns du på last.fm?

Frida Franzén
2006-04-07, 19:11
Hej alla, här kommer det förslag jag pulat ihop idag!!<br>
<br>
<br>
Piratpartiet (det ska vara en bild här)<br>
Göteborg<br>
Antagna ? Inte gjort ännu<br>
<br>
<br>
Kapitel 1, Föreningen<br>
<br>
§ 1. Namn<br>
Förenings namn är Piratpartiet Göteborg<br>
<br>
§ 2. Säte<br>
Sätet för föreningen är Göteborg<br>
<br>
§ 3. Föreningsform<br>
Föreningen är ideell<br>
<br>
§ 4. Syfte<br>
Syftet med Piratpartiet Göteborg är att engagera människor på lokal nivå med frågor rörande personlig integritet, upphovsrätt, copyright, patent och informationsfrihet.<br>
<br>
§ 5. Grundläggande principer<br>
Föreningen ska vara jämställd genom att inte på bas av kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning diskriminera människans rätt till delaktighet.<br>
<br>
§ 6. Elektronisk kommunikation<br>
Föreningen kommer att hålla möten via elektronisk kommunikation. Möten som årsmöte kan hållas elektroniskt. Efter varje möte där eventuella beslut tagits, eller viktiga punkter diskuterats skall protokoll föras ned på vanligt papper.<br>
<br>
§ 7. Det rikstäckande Piratpartiet har beslutanderätt över den lokala föreningen Piratpartiet Göteborg. Det som inte behandlas av de rikstäckande stadgarna lyder under den lokala föreningens stadgar.<br>
<br>
Kapitel 2, Medlemskap<br>
<br>
§ 8. När man antas som medlem i föreningen godkänner man dess stadgar och är då<br>
skyldig att följa dessa.<br>
<br>
§ 9. Medlemsavgift skall fastställas vid varje årsmöte och kan skiljas från år till år.<br>
<br>
§ 10. Man förblir medlem automatiskt med löpande tid, och är då skyldig att till föreningen<br>
betala den årlig medlemsavgift.<br>
<br>
§ 11. Medlem/medlemmar som allvarligt skadat föreningen, medvetet eller omedvetet, kan<br>
av styrelsen stängas av eller uteslutas.<br>
<br>
§ 12. Moment 1<br>
Avstängningar skall diskuteras på nästkommande styrelsemöten och styrelsen är berättigad att bestämma om avstängningen skall fortgå eller hävas.<br>
<br>
Moment 2<br>
Uteslutning skall diskuteras vid nästkommande årsmöte och det är endast på dessa möten en uteslutning fortgå eller hävas.<br>
<br>
§ 13. Om en medlem vill man ett utträde ur föreningen skall detta ske skriftligen, via mejl<br>
eller vanligt brev till partiets medlemsansvaring, man anses ha lämnat föreningen vid överlämnandet av utträde.<br>
<br>
Kapitel 3, Verksamhetsår, räkenskapsår<br>
<br>
§ 14. Verksamhetsåret för föreningen följer kalenderåret, 1 januari till 31 december.<br>
<br>
§ 15. Räkenskapsåret för föreningen följer kalenderåret, 1 januari till 31 december.<br>
<br>
Kapitel 4, Ordinarie Årsmöten<br>
<br>
§ 16. Årsmöten<br>
Ordinarie årsmöten är föreningens högsta beslutande organ och för att vara berättigad att närvara krävs medlemskap, alla medlemmar är berättigade att närvara.<br>
<br>
§ 17. Årsmöten skall hållas efter varje verksamhetsår slut, dock senast 13 månader efter det föregående årsmöte. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. Utlysande om årsmöte skall ske senast 4 veckor (á 24 dagar) innan årsmötet äger rum.<br>
<br>
§ 18. Minst 20 närvarande krävs för att mötet skall vara beslutsmässigt. Alla frågor som behandlas på årsmötet/årsmötena avgörs med enkel röstövervikt. Nedlagda röster räknas ej.<br>
<br>
§ 19. Dagordning för årsmötet skall i samband med kallelse vara tillgänglig för medlemmar. Eventuella motioner skall vara tillhanda 2 veckor (á 14 dagar) till styrelsen innan årsmötet äger rum. Styrelsen skall i sin tur göra motionerna tillgängliga senast 10 dagar innan årsmötet.<br>
<br>
§ 20. Följande punkter skall behandlas vid varje ordinarie årsmöte<br>
. § 1 Mötets öppnande<br>
. § 2 Val av mötesordförande<br>
. § 3 Val av mötessekreterare<br>
. § 4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare<br>
. § 5 Godkännande av dagordning<br>
. § 6 Utlysande av mötet, samt om mötet är beslutsmässigt godkännes<br>
. § 7 Propositioner och motioner<br>
. § 8 Verksamhetsberättelse och årsredovisning<br>
. § 9 Verksamhetsplan och budget<br>
. § 10 Val av medlemsavgift för kommande år<br>
. § 11 Avgående styrelses ansvarsfrihet<br>
. § 12 Val av ny styrelse <br>
. § 13 Val av revisor/revisorer<br>
. § 14 Val av valberedare<br>
. § 15 Övriga frågor<br>
. § 16 Mötets avslutande<br>
<br>
§ 21. Protokoll skall anslås senast 2 veckor (á 14 dagar) efter mötets avslutande.<br>
<br>
Kapitel 5, Styrelsen och Revisorer<br>
<br>
§ 22. Styrelsen ska omfatta 5 personer med direkta arbetsuppgifter.<br>
- Ordförande<br>
- Vice Ordförande<br>
- Sekreterare<br>
- Kassör<br>
- Valkretsledare<br>
<br>
§ 23. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. För att kunna väljas in i styrelsen krävs medlemskap i parti föreningen Göteborg. Samma person får inte inneha mer än en post i styrelsen.<br>
<br>
§ 24. Styrelsen finns för att de beslut som tas på möten skall bli genomförda.<br>
<br>
§ 25. Ordförandes huvudsakliga uppgifter<br>
- Ansvarar för föreningens arbete<br>
- Leda föreningens sammanträden<br>
- Föra föreningens talan utåt<br>
- Övervaka att alla beslut som fattats genomförs<br>
- Firmatecknare<br>
<br>
§ 26. Vice Ordförandes huvudsakliga uppgifter<br>
- Ta över ansvaret för föreningen vid eventuellt bortfall av tillsatt Ordförande. Detta sker tills Ordförande återkommit eller ny blivit tillsatt<br>
<br>
§ 27. Sekreterarens huvudsakliga uppgifter<br>
- Renskrivning av mötesprotokoll<br>
- Ansvara för föreningens post<br>
- Sköter arkivering av dokument<br>
<br>
§ 28. Kassörens huvudsakliga uppgifter<br>
- Ansvarar för föreningens ekonomi<br>
- Sköter in- och utbetalningar<br>
- Firmatecknare<br>
- Ständig kontakt med Revisor<br>
<br>
§ 29. Valkretsledarens huvudsakliga uppgifter<br>
- Svara för föreningens medlemsregister och medlemsfrågor<br>
<br>
§ 30. Revisorer<br>
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller flera revisorer och om så önskas även ersättare till dessa. Valbara personer får inte sitta med i föreningens styrelse. Revisorn/revisorerna behöver inte vara medlemmar i föreningen.<br>
<br>
§ 31. Valberedare<br>
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet väja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.<br>
<br>
Kapitel 6, Styrelsemöten<br>
<br>
§ 32. Styrelsemöten skall ske med 4 veckors (á 28 dagar) mellanrum.<br>
<br>
§ 33. För att beslut skall kunna klubbas under mötena krävs det att minst 3 styrelsemedlemmar är närvarande under mötet. Skulle röstningen bli jämn i så tynger ordförandens röst.<br>
<br>
§ 34. Följande punkter skall behandlas vid varje ordinarie Styrelsemöte<br>
- Val av mötesordförande<br>
- Val av mötessekreterare<br>
- Val av justeringsmän<br>
- Godkännande av dagordning<br>
- Godkännande av förra mötesprotokollet<br>
- Övriga frågor<br>
- Nästa möte<br>
- Mötets avslutande<br>
Vid behov läggs andra punkter till<br>
<br>
§ 35. Datum för nästkommande möte bestäms i varje möte.<br>
<br>
§ 36. Utlysande av extra styrelsemöten skall ske med minst 2 veckor (á 14 dagar) innan planerat möte.<br>
<br>
Kapitel 7, Extra inkallat årsmöte<br>
<br>
§ 37. Om styrelsen, revisorn/revisorerna eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det, skall styrelsen inom 14 dagar kalla till extra årsmöte.<br>
<br>
§ 38. Under speciella omständigheter kan enskild medlem kräva årsmöte, medlemmen sköter då själv kallelse och utskick.<br>
<br>
§ 39. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst 21 dagar i förväg. <br>
<br>
§ 40. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlats.<br>
<br>
Kapitel 8, Stadgeändring<br>
<br>
§ 41. Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöten.<br>
<br>
§ 42. De stadgeändringar som ska ske måste delges medlemmarna i kallelse till mötet. För att ändringarna skall vara giltigt måste ändringen antas med minst två tredjedelar av antalet närvarande medlemmar.<br>
<br>
§ 43. Ändring av stadgar om föreningsform (§ 3), syfte (§ 5), stadgeändring (§ 36) och upplösning (§ 39) kräver likalydande beslut på två av varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie.<br>
<br>
Kapitel 9, Upplösning<br>
<br>
§ 44. Förslag om en eventuell upplösning får endast framläggas och behandlas på årsmöten. Dessutom skall det stå i kallelsen att det handlar om upplösning av föreningen.<br>
<br>
§ 45. Upplösningen av föreningen kan enbart utföras om minst två tredjedelar av medlemmarna godkänner förslaget.<br>
<br>
§ 46. Vid upplösning skall föreningens alla skulder betalas. Därefter ska föreningens eventuella tillgångar gå till annan verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta skall ske beslutas på det sista årsmötet.

Albihn
2006-04-07, 19:41
offtopic: Sjyst! Finns du på last.fm?

Självklart! http://www.last.fm/user/dr_gigg/Men det stämmer inte speciellt bra. Jag tar hem en massa nytt jämt och kan låta winamp stå på även om jag inte är där. Så lastfm har igentligen mer statestik över vilka band jag har mest låtar med.Grymt bra frida! Vi får diskutera dessa vidare tills mötet men nu tycker jag att detta ser grymt bra ut!

SM5POR
2006-04-07, 21:00
Jag har blivit ombedd att kommentera ert förslag. Jag hinner inte studera hela förslaget just nu, men jag hoppas kunna återkomma inom kort. Här är dock en punkt av central betydelse, nämligen relationen till riksorganisationen:Frida (2006-Apr-07)§ 7. Det rikstäckande Piratpartiet har beslutanderätt över den lokala föreningen Piratpartiet Göteborg. Det som inte behandlas av de rikstäckande stadgarna lyder under den lokala föreningens stadgar.

Jag har inte läst riksorganisationens stadgar, men de bör väl ta upp allting som inte är specifikt för enskilda partidistrikt? Finns det då verkligen anledning att för varje distrikt skriva lokala stadgar som täcker in allt mellan himmel och jord, inklusive organisationens ändamål och styrelsens arbetsordning? Räcker det inte med att ange var och när årsmötet skall hållas (vilket lämpligen inte bör sammanfalla med riksorganisationens årsmöte)?Jag baxnar en smula inför längden, 46 paragrafer. Det känns mera som grundlagen för en självständig miniatyrstat (modell San Marino) än stadgar för en lokalförening inom en större organisation.I Hyresgästföreningen är stadgarna antagna centralt (av stämma eller kongress, motsvarande ert riksårsmöte) för organisationen i hela landet, med något olika bestämmelser för olika nivåer. Samma sak inom facket. Jag har ingen inblick i de politiska partiernas organisation, men jag skulle tro att de är uppbyggda på liknande sätt.Som sagt, jag hoppas återkomma. Se mina tidigare synpunkter på uppsalaföreningens stadgar, som Björn hänvisade till i ett tidigare inlägg.

Frida Franzén
2006-04-07, 21:23
Det mest effektiva vore ju att alla små föreningar inom partiet följer samma grundstadgar, men jag har inte sett de som rikspartiet skrivit för jag har inte hittat dom.Men som sagt är ju detta bara ett förslag ingenting är ju klubbat ännu.

Anders Häggström
2006-04-07, 22:16
Agar:Det har diskuterats en hel del om detta.Grejjen är den att alla inte kan IRC osv. Vi vet att alla har och kan hantera en webläsare.Därför är det bäst att ha någon sorts weblösning om vi inte har det IRL.<br>
IRC är inte svårt. Jag har förkonfigurerat en JavaIRC-klient och lagt med en detaljerad beskrivning för att få igång det lätt. Jag har dock inte postat det eftersom idén med att ha irc-möten rann ut i sanden.<br>
Om det finns intresse, så kan jag posta det.<br>
<br>
<br>
Här kommer lite förslag till förbättringar av Fridas arbete med stadgarna:<br>
Riktigt bra gjort av dej Frida!<br>
<br>
§ 5. Grundläggande principerFöreningen ska vara jämställd genom att inte på bas av kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning diskriminera människans rätt till delaktighet.<br>
Jag läste på Uppsalas diskution, och dom kom med en väldigt smart idé angående denna punkt. Nämligen att den kan själpa mer än den hjälper, eftersom det kan anses vara okej att diskriminera på alla plan som inte paragrafen tar upp (om man ska lusläsa paragrafen).<br>
<br>
<br>
§ 6. Elektronisk kommunikationFöreningen kommer att hålla möten via elektronisk kommunikation. Möten som årsmöte kan hållas elektroniskt. Efter varje möte där eventuella beslut tagits, eller viktiga punkter diskuterats skall protokoll föras ned på vanligt papper.<br>
Man bör även skriva med nått i stil med "Elektronisk kommunikarion oh dokumentation används för att samtliga medlemmar ska kunna ta del av, och påverka, beslut och annan information innom föreningen / partiet." för att påvisa varför man vill använda elektronisk kommunikation. Nämligen att så många som möjligt, på ett så enkelt sätt som möjligt, ska kunna ta del av informationen.<br>
Varför dokumentera på papper i slutändan? Bättre att posta protokollen i forumet. PP borde föregå med gott exempel att en modern förening klarar sej i ett papperslöst samhälle. Dessutom finns det en fysisk broms i att ha papper. Vart ska dom förvaras, hur får man tag på papprena på ett enkelt sätt, mm? Det dock en säkerhet som väger för och emot, men jag anser att den är ungefär lika för de elektronsika och papper. Hur gör vi ifall servern krachar? Hur gör vi om papprena brinner upp? Det behövs backup av papper om man har dom, och det behövs backup av servern om vi använder den, och servern ska ändå ha en väldigt bra backup och därmed tycker jag det är bättre att använda forumet för att lagra protokoll.<br>
<br>
<br>
§ 7. Det rikstäckande Piratpartiet har beslutanderätt över den lokala föreningen Piratpartiet Göteborg. Det som inte behandlas av de rikstäckande stadgarna lyder under den lokala föreningens stadgar.<br>
En annan formulering av samma sak: "Det rikstäckande Piratpartiet har beslutanderätt över den lokala föreningen Piratpartiet Göteborg. Stadgarna i det rikstäckande Piratpartiet gäller i första hand och den lokala föreningen "Piratpartiet Göteborg"s stadgar gäller i andra hand."<br>
Vi bör ta reda på innehållet i de rikstäckande stadgarna innan vi slutligen formulerar denna paragraf, så vi vet vad som tas upp av riks-stadgarna. Tex så ska inte riks-stadgarna reglera våra två första paragrafer.<br>
<br>
<br>
§ 11. Medlem/medlemmar som allvarligt skadat föreningen, medvetet eller omedvetet, kan av styrelsen stängas av eller uteslutas.<br>
Varför av styrelsen? En omröstning som hela föreningen kan vara med om är bättre. Tex en poll på forumet. PP ska väll försöka använda den nya tekniken på ett så bra sätt som möjligt? Tex genom att personer i föreningen på ett lättare sätt (än traditionella föreningar) ska kunna känna sej delaktig i beslutstaganden och i arbetsgrupper.<br>
<br>
<br>
§ 13. Om en medlem vill man ett utträde ur föreningen skall detta ske skriftligen, via mejl eller vanligt brev till partiets medlemsansvaring, man anses ha lämnat föreningen vid överlämnandet av utträde.<br>
Sker inte detta på riksnivå? (enligt riks-stadgarna)<br>
Om det ska vara reglerat i de lokala stadgarna så bör det även stå med att man inte får den resterande delen av årsavgiften tillbaka.<br>
Ska det finnas en lokal medlemsansvarig, eller är den posten på riksnivå?<br>
<br>
<br>
§ 19. Dagordning för årsmötet skall i samband med kallelse vara tillgänglig för medlemmar. Eventuella motioner skall vara tillhanda 2 veckor (á 14 dagar) till styrelsen innan årsmötet äger rum. Styrelsen skall i sin tur göra motionerna tillgängliga senast 10 dagar innan årsmötet.<br>
Återigen, varför styrelsen? Bättre i forumet där alla kan ta del av informationen och påverka informationen. Jag tycker föreningen så långt som möjligt ska tillåta och uppmuntra till aktivitet och beslutande bland medlemarna. Forumet är vår gemensamma (och naturliga) samlingspunkt.<br>
<br>
<br>
§ 20. Följande punkter skall behandlas vid varje ordinarie årsmöte<br>
"- § 4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare", går detta att skriva om så att det bättre passa de elektroniska omröstningssystemen (där inga rösträknare behövs, dock behövs någon slags kontroll så att mjukvaran inte manipuleras)<br>
<br>
<br>
§ 22. Styrelsen ska omfatta 5 personer med direkta arbetsuppgifter.<br>
Ordförande = Valkretsledare?<br>
Kanske en "Arbetsgruppansvarig" borde finnas i styrelsen?<br>
<br>
<br>
§ 24. Styrelsen finns för att de beslut som tas på möten skall bli genomförda.<br>
Arbetsgrupperna gör arbeten som beslutas, går det att formulera bättre?<br>
Vad gör styrelsen egentligen? Dom beslutar inte så mycket (eftersom det lämpligen görs via forumet) och dom arbetar inte med partiets sysslor direkt eftersom det görs i arbetsgrupper.<br>
<br>
<br>
§ 27. Sekreterarens huvudsakliga uppgifter- Renskrivning av mötesprotokoll- Ansvara för föreningens post- Sköter arkivering av dokument<br>
Arkivering av dokument görs av servern och sql-databasen, om man försöker att bibehålla alla möten och diskutioner (samt protokoll) elektroniskt.<br>
<br>
<br>
§ 29. Valkretsledarens huvudsakliga uppgifter<br>
Denna person är även den som har den huvudsakliga kontakten med rikspartiet.<br>
<br>
<br>
§ 33. För att beslut skall kunna klubbas under mötena krävs det att minst 3 styrelsemedlemmar är närvarande under mötet. Skulle röstningen bli jämn i så tynger ordförandens röst.<br>
Beslut ska inte klubbas på mötena (undantaget väldigt små beslut). Beslut ska ske elektroniskt för att medemar i så stor utsträckning som möjligt ska känna sej delaktiga i beslutsprocessen, och kunna påverka föreningen.<br>
Mötet ska, om det inte sker elektroniskt på forumet, planera och samordna elektroniska omröstningar och elektroniska möten.<br>
<br>
<br>
§ 37. Om styrelsen, revisorn/revisorerna eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det, skall styrelsen inom 14 dagar kalla till extra årsmöte.<br>
"skriftligen"? bör förtydligas att det ska ske via forumet.<br>
<br>
<br>
§ 38. Under speciella omständigheter kan enskild medlem kräva årsmöte, medlemmen sköter då själv kallelse och utskick.<br>
Vad anses som "speciella omständigheter"? Förtydligas?<br>
<br>
<br>
§ 39. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst 21 dagar i förväg.<br>
Rättning: "§ 39. För att mötet ska vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst 21 dagar i förväg."<br>
<br>
<br>
§ 40. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlats.<br>
Gäller samma mall som för ordinarie årsmöte (§ 20), eller ska det finnas en speciell mall för extrainkallade årsmöten?<br>
<br>
<br>
§ 41. Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöten.<br>
Förtydligande: "§ 41. Stadgar i "Piratpartiet Göteborg" kan bara ändras på årsmöten."<br>
<br>
<br>
§ 42. De stadgeändringar som ska ske måste delges medlemmarna i kallelse till mötet. För att ändringarna skall vara giltigt måste ändringen antas med minst två tredjedelar av antalet närvarande medlemmar.<br>
Rättning: "... För att ändringar skall vara giltiga måste ..."<br>
<br>
<br>
§ 43. Ändring av stadgar om föreningsform (§ 3), syfte (§ 5), stadgeändring (§ 36) och upplösning (§ 39) kräver likalydande beslut på två av varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie.<br>
Bättre kan var att skriva något i stil med "§ 43. Ändring av stadgar i kapitel 1, kapitel 8 och kapitel 9 kräver ...".<br>
<br>
<br>
Nya stadgeförslag:<br>
§40,1. Ett extrainkallat årsmöte får inte hållas tidigare än 2 månader efter ordinarie årsmöte.<br>
§40,2. Ett extrainkallat årsmöte får inte hållas tidigare än 5 månader efter annat extrainkallat årsmöte.<br>
>> §47. Föreningen upplöses direkt efter behandlat extrainsatt årsmöte, om det rikstäckande Piratpartiet upplöses korrekt.<br>

SM5POR
2006-04-07, 23:43
Frida (2006-Apr-07)Det mest effektiva vore ju att alla små föreningar inom partiet följer samma grundstadgar, men jag har inte sett de som rikspartiet skrivit för jag har inte hittat dom.

De återfinns länkade under "Bli medlem!":https://www.piratpartiet.se/documents/Stadgar%20Piratpartiet%201.0.pdfJag tycker längden är lagom i förhållande till ändamålet. Dock säger riksstadgarna ingenting om andra organisationsnivåer. Rubriken till § 1 talar om "organisationsform", men någon sådan ser jag inte förklarad i texten.Om ni vill skapa nya organisationsnivåer, så bör Piratpartiet anta nya stadgar som förklarar nivåernas inbördes ställning. I avvaktan på att nya stadgar antas, så kan ni formellt sett bara bilda nya självständiga föreningar, som senare kan besluta att uppgå i Piratpartiet (så gjorde vi i Hyresgästföreningen, men det var en process som tog flera decennier medan de regionala föreningarna först blev självständiga medlemmar i ett lösare konstituerat förbund, vilket till slut ombildades till en juridisk person, en enhetlig riksorganisation med gemensamma stadgar (https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2004/01/article/article20040114_102056123/HGFstadgar0410.pdf); se dess kapitel 7 för den nivå i organisationen som bäst motsvarar vad jag tror att ni siktar på).Därför bör ni inte ägna alltför mycket möda åt att i varje distrikt utforma lokala stadgar som kanske är överspelade om ett år. Titta på vad er riksorganisation har i dag, hänvisa till dess stadgar i så stor utsträckning som möjligt, och lägg till det som är absolut nödvändigt för att ni skall erhålla en egen existens. Gör det förhållandevis lätt att ändra stadgarna från början, eller skriv helt enkelt in att den lokala föreningen med ett majoritetsbeslut i lämpligt forum och samtycke från Piratpartiet kan uppgå i detsamma. Det eventuella uppgåendet behöver inte innebära att ni förlorar era lokala årsmöten och styrelser, utan ni kan i praktiken fortsätta som förut.I det läget blir det dock krångligt om Piratpartiet riks har en uppsättning medlemmar boende i Göteborg, och Piratpartiet Göteborg en annan, beroende på att olika styrelser har fattat olika beslut om uteslutning... Låt förslagsvis föreningens medlemmar definieras som de av partiets medlemmar som bor i föreningsområdet.Det är särskilt detaljregleringen av styrelsens konstituering och arbetsformer som jag finner onödig. Ju fler regler, desto svårare blir det för er att anpassa arbetet efter omständigheterna. En fast dagordning är motiverad för årsmöten där hundratals eller kanske tusentals medlemmar har rösträtt men få närvarar, inte för styrelsemöten där ni är fem personer. Skriv ned vad som krävs för att styrelsen skall fatta beslut. Låt årsmötet välja ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare. I övrigt kan styrelsen få konstituera sig själv; det brukar styrelser vara bra på.Men som sagt är ju detta bara ett förslag ingenting är ju klubbat ännu.

Förslag är alltid bra, då har man något konkret att diskutera kring. Det gör att förslaget inte är bortkastat ens om man bestämmer sig för att skriva om det från grunden. Det är inte själva skrivandet som är det viktiga, utan tankearbetet man lägger ned på detsamma.Fast jag kanske har missuppfattat syftet med hela den här övningen?

Björn Felten
2006-04-08, 07:10
Oj, det var mycket.Om jag till att börja med skall kommentera antalet paragrafer, så är min spontana reaktion, att det verkar lite mycket med så många paragrafer. Men så börjar jag fundera på hur exempelvis vår nuvarande preskriptionslag gjort sig själv verkningslös genom att på ett ställe felaktigt syfta till "andra stycket" i stället för en specifik paragraf, så... vid närmare eftertanke är det nog inte helt fel att göra så här. Om inte annat så har vi fått vår speciella ploj, utan att behöva plagiera Uppsalas noll-paragraf. :)Men sedan finns det en del uppenbara felaktigheter, varav jag så här i en hast bara vill peka på några, till att börja med:§5 skall utgå helt och hållet. Den punkten täcks redan av såväl vår grundlag som av FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Finns ingen anledning att ha med den på vår nivå.Punkten "Övriga frågor" får inte förekomma på ett årsmöte. Alla frågor skall ha inkommit som motioner i god tid (två veckor är bra men tio dagar borde räcka) före årsmötet. Annars är det bäddat för kupper likt den som skedde i Sjukvårdspartiet i Jämtland.Sedan kan man fråga sig om fyra veckors framförhållning verkligen är nödvändigt. Åtminstone tre veckor borde räcka.§38 utgår. Att en enda person skall kunna kalla till extra årsmöte är verkligen för starkt. Det är inte för mycket begärt att vederbörande får se till att få med sig det som stipuleras i §37 för att åstadkomma något sådant.Detta var de mest iögonenfallande felen -- i mina ögon alltså. Var förvissad om att jag återkommer med mer. :cool:

Frida Franzén
2006-04-08, 10:57
Det är ju bra att det kommenteras, det är ju därför de ligger här :)Som sagt, det var ju fösta gången jag skrev någe sånt här så man kan ju inte räkna med att det blev bra på en gång heller.Men det var kul i alla fall

Björn Felten
2006-04-08, 14:24
Frida (2006-Apr-08)man kan ju inte räkna med att det blev bra på en gång heller.

Ställ nu inte ditt ljus under skäppan, Frida. Jag tycker det ser jättebra ut. Naturligtvis är det bara en arbetshypotes än så länge, och vi hinner nog fila en hel del på ditt förslag. Och om alla hjälps åt, så skall vi väl kunna ro den skeppsjollen i hamn också. Arrr!

Frida Franzén
2006-04-08, 15:20
Jaa, precis Björn!!Vi måste ro detta i hand :DVilket jag tror vi gör också.

SM5POR
2006-04-09, 23:41
Frida Franzén (2006-Apr-08)Det är ju bra att det kommenteras, det är ju därför de ligger här :)

Inte enbart för kommentarernas skull hoppas jag; det är väl meningen att kommentarerna skall kunna leda till förändringar av förslaget innan det antas, eller åtminstone till svar på frågor?Som sagt, jag föreslår att §§ 22-29 samt 32-36 utgår och ersätts med en paragraf som reglerar styrelsens sammansättning och beslutsförhet. Se Hyresgästföreningens stadgar (länk ovan) för exempel på formuleringar. Ju kortare desto enklare, och därmed oftast bättre.Eftersom den av mig uppfattade planen med den här föreningen är att vara en provisorisk lokalorganisation i avvaktan på att Piratpartiet antar nya stadgar som medger flera organisationsled, så föreslår jag vidare att avsnittet om medlemmar helt utgår. Röstberättigade respektive valbara på göteborgsföreningens årsmöte är i stället de partimedlemmar som är folkbokförda inom Göteborgs kommun.§§ 1-3 kan slås samman till en paragraf, för läsbarhetens skull.Eftersom lokalorganisationens syfte är avsett att sammanfalla med Piratpartiets, så föreslår jag att § 4 ersätts med en hänvisning till Piratpartiets stadgar.§ 5 kan utgå (samma motivering som Björn redan lämnat ovan).§ 6 kan också utgå. Det är en missuppfattning att traditionella föreningsstadgar endast medger årsmöten som hålls i en och samma fysiska lokal, eller protokoll skrivna på papper. Myndigheter kräver dock ibland protokollsutdrag på papper; sådana måste föreningen i så fall tillhandahålla ändå, oavsett vad som står i stadgarna. Det står ingenting i vanliga stadgar om huruvida styrelsesammanträden skall äga rum inomhus eller utomhus, till sjöss eller på land, i ett sammanträdesrum eller per telefon.§ 7 innebär, med den nu föreslagna ordalydelsen, att Piratpartiets stadgar äger företräde framför de lokala stadgarna närhelst de skiljer sig åt. Det betyder exempelvis att de lokala stadgarna inte kan föreskriva vilka som kan bli medlemmar eller vilka ärenden som skall tas upp på årsmöte. Jag tror inte att det var detta som var avsikten med förslaget. Stryk.Huruvida ett årsmöte är beslutsmässigt bör avgöras av huruvida det är stadgeenligt utlyst, inte av antalet medlemmar som hörsammat möteskallelsen. Om man vill ha ett minimiantal närvarande, så bör det formuleras i procent av antalet medlemmar, så att inte föreningen blir sittande med 19 medlemmar som aldrig kan få till ett beslutsmässigt årsmöte. Enklast är att inte ha någon nedre gräns alls.Styrelsen bör yttra sig över varje inlämnad motion, och därvid föreslå årsmötet att antingen anta eller förkasta motionen, alternativt anse den besvarad.§ 21 ser trevlig ut. Vad händer om protokollet inte har anslagits inom två veckor efter årsmötet (t.ex. därför att justeringsmännen har emigrerat till Sydamerika); blir årsmötesbesluten ogiltiga då? Stryk.§§ 37-40 (om extra årsmöte) bör flyttas upp tillsammans med bestämmelserna om ordinarie årsmöten. Att endast en medlem kan kalla till extra årsmöte är klart olämpligt. Att någon annan än styrelsen kallar till årsmöte förutsätter extraordinära omständigheter, såsom att styrelsen genom flertalet ledamöters avgång eller oanträffbarhet har upphört att fungera. Förslagsvis skall minst en tiondel av de röstberättigade förenas om att kalla till extra årsmöte (och då blir möjligheten i § 37 för en tredjedel av medlemmarna att kalla till samma möte överflödig). Några anvisningar om vem som sköter utskick behöver inte stå i stadgarna; det får anses uppenbart att en ej fungerande styrelse inte kan åta sig den saken.

Tony Thollin
2006-04-10, 19:08
Jag håller med Anders Andersson i mycket, särskilt det där om att inte ha någon nedre gräns för antalte medlemma som måste närvara. Jag har suttit i en lokal studentbostadsförening som hade just en sådan paragraf, vilket innebar att vi inte kunde hålla ett beslutande årsmöte utan fick skjuta upp det gång på gång. Bättre att det står att det skall vara stadgeenligt utlyst osv.Tony Thollin

Krister Svanlund
2006-04-10, 19:14
Har jag missuppfattat vart mötet ska hållas eller nått??