handdator

Visa fullständig version : Skjut upp beslutet om Lissabonfördraget


TeirdeZ
2008-11-18, 23:13
http://www.dagensarena.se/text/2008/11/skjut-upp-beslutet-om-lissabonfrdragetI övermorgon röstar riksdagen för Lissabonfördraget. Majoriteten för ja är stor. Men det finns anledning att skjuta upp beslutet, nämligen EG-domstolens antifackliga tolkning av utstationeringsdirektivet. Trycket mot komissionen måste höjas. Torsdag är rätt dag.För en så kallad vilandeförklaring krävs minst 58 röster i riksdagen. Beslutet skjuts då upp i tolv månader. (V) och (Mp) har bestämt sig. För att lyckas krävs även en grupp socialdemokrater. Det känns säkert motbjudande att rösta med den nationella vänstern i en Europafråga. Men nu gäller det att federalister och andra vänner av Europatanken har is i magen och vågar ta strid ända till spetsen.Det går i linje med Skånesossarnas skepticism mot Lissabonfördraget. Å andra sidan är det föga troligt att det kommer att ändra sig det allra minsta bara för att Nicefördraget fortsätter appliceras. Europaparlementet vill också (http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/048-40052-294-10-43-908-20081020IPR40051-20-10-2008-2008-false/default_sv.htm) ändra på Utstationeringsdirektivet, eller i alla fall utreda det, så problemet med Laval och Rüffert har ju en glimt av hopp om lösning kring sig.Vill Piratpartiet yrka på en vilandeförklaring är det bäst att sätta igång kampanjen nu.

TeirdeZ
2008-11-18, 23:54
Jag bloggade om torsdagens omröstning (http://stenskott.wordpress.com/2008/11/19/ratificeringen-av-lissabonfordraget-20-november-2008/).

mobboffer
2008-11-19, 01:51
TeirdeZ (2008-Nov-18)Men det finns anledning att skjuta upp beslutet, nämligen EG-domstolens antifackliga tolkning av utstationeringsdirektivet.

Det här låter ju som en bra sak.

Henry Rouhivuori
2008-11-19, 03:14
Mailat alla socialdemokrater i riksdagen:Lissabonfördraget är inte bra enligt de flesta väljare, om vi hade haft en folkomröstning så hade det blivit blankt nej.Jag som politiskt intresserad, bloggläsande privatperson önskar att partiet jag röstat på i många tidigare val, röstar för en vilandeförklaring.

Mer här:

Länk plus citatUnderskrift

Winston Smith
2008-11-19, 10:45
LO protesterade mot regeringen[...] Hundratals deltagare kurade i duggregnet på Mynttorget. Många med facklor i händerna, andra bar plakat med texter som "Vi slåss för den svenska modellen" eller "Dumpa Lissabon inte lönen" - med hänvisning till EU:s Lissabonfördrag som riksdagen ska rösta om på torsdag.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2062757.svd

Winston Smith
2008-11-19, 21:34
Ung Vänster tycker till:Svenska modellen är hotad! Rädda den svenska modellen!Kommunalarbetaren skriver flera bra artiklar om effekterna av Lissabonfördraget om det ratificeras av den svenska riksdagen den 20 november. Vi är många som har krävt en folkomröstning om fördraget och vi är många som nu när det är två dagar återstår kräver undantag för den svenska kollektivavtalsmodellen som hotas av fördraget. Trycket finns också inom det socialdemokratiska partiet och inom stora delar av LO.[...]Skicka ett mail till socialdemokratiska riksdagsledamöter genom att gå in på Rädda den svenska modellen (http://riksdagsvanstern.org/svenskamodellen/).

http://ungvanster.blogspot.com/2008/11/svenska-modellen-r-hotad-rdda-den.html

Winston Smith
2008-11-20, 02:33
Och Henrik Alexandersson (http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/11/sverige-torsdag-den-20-november-2008.html):Sverige torsdag den 20 november 2008Torsdagen den 20 november 2008 kan historiskt sett komma att bli en lika viktig dag som slaget vid Lützen, Stocholms blodbad, mordet på Gustav III, Dackefejden eller Borggårdskrisen.Torsdag den 20 november 2008 godkänner Sveriges Riksdag det nya EU-fördraget. (Om inget totalt oväntat inträffar.)Makten över lagstiftningen och straffrätten överförs då till EU.EU ges rätt att ta sig befogenheter på vilket område unionen än önskar, oavsett vad som står i lagar, regler och fördrag.Vårt land kan komma att tvingas in i valutaunionen EMU och att införa Euron som valuta.Saker som till exempel IPRED kommer den svenska riksdagen inte längre att kunna besluta om. Och i frågor som EU:s telekompaket och internets frihet kan Sverige komma att köras över även om alla svenskar skulle säga blankt nej.Enligt 10 kapitlet, 5 §, första stycket i regeringsformen strider en ratificering av Lissabonfördraget mot grundlagen. Riksdagen kan enligt denna inte överlåta beslutanderätt som rör principerna för statsskicket.Men det tänker riksdagen göra. Ändå.Remember, remember, the 20:th of November...

Winston Smith
2008-11-20, 02:38
SvD 20 nov 2008 (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2070779.svd) skriver bl.a. följande:Viktigaste nyheterna i Lissbonfördraget[...]1 Beslut i rådet, där medlemsländernas regeringar lagstiftar tillsammans, ska som grundregel fattas med kvalificerad majoritet. För ett beslut krävs en majoritet av länderna som samtidigt måste representera en majoritet av unionens befolkning, så kallad dubbel majoritet. Beslut i skattefrågor och om utrikes- och säkerhetspolitiken kräver fortsättningsvis enhällighet.[...]5 Stadgan om grundläggande fri- och rättigheter blir en del av fördraget och blir därmed juridiskt bindande. Bland rättigheterna finns också fackliga rättigheter, till exempel konflikträtten.6 Den svenska riksdagen och de andra nationella parlamenten får en starkare roll med rätten att bromsa lagstiftning. En tredjedel av parlamentet kan stoppa lagstiftning som bryter mot subsidiaritetsprincipen. Grundregeln är att beslut på överstatlig EU-nivå ska fattas endast när det är nödvändigt för att nå uppsatta mål.[...]

Edit: Observera punkterna 5 och 6, som tycks skydda mot Henrik Alexanderssons värsta farhågor i någon mån.