handdator

Visa fullständig version : Alternativt förslag -- samma kandidater


Björn Felten
2008-11-22, 10:05
Även jag vill börja med att tacka valberedningen för förtroendet. Att hitta 20 piratpartister som är beredda att säga upp alla sina nuvarande jobb och andra åtaganden, för att i fem år föra piratpartiets talan i Bryssel, kan inte ha varit lätt. Kudos!Men här några tankar, hoppas att jag kan få lite synpunkter på dem.I riksdagsvalet 2006 utnyttjade knappt 22 procent av väljarna möjligheten att personrösta på någon kandidat från riksdagspartierna, jämfört med 26 procent vid valet 2002. Vid valet 1998, då möjligheten att personrösta infördes, personröstade närmare 30 procent av väljarna.Detta enligt SCB.Vi kan således konstatera att nästan en tredjedel av väljarna till att börja med tyckte att personvalsmöjligheten var en strålande idé, men att entusiasmen därefter dalat betänkligt. Varför då? Tja, den mest närliggande förklaringen torde väl vara att de etablerade partierna gjort sitt bästa för att motverka personröstningen för att på så sätt kunna behålla sin makt att själva bestämma vilka trogna anhängare som skall "belönas" med en livslångt säkrad personlig ekonomi, vilket förefaller att vara den primära motivationen bland dagens politiker.Men vi i piratpartiet har ju faktiskt tvärtom som slutligt mål att göra oss själva överflödiga. När väl vi uppnått våra politiska mål, så har vi inte längre någon anledning att sitta och ta upp plats i vare sig riksdag eller EU-parlament. Fast dithän verkar det förstås lång väg för närvarande...Men eftersom vi brukar envisas med att agera Kärringen mot strömmen så kanske vi skulle satsa helt och hållet på personval. Det vill säga att låta väljarna avgöra ordningen på vår valsedel i stället för att någon "där uppe" pekar med hela handen och säger att "i den här ordningen skall de stå". Och med "någon där uppe" får man väl trots allt inbegripa det hundratal eller två som brukar medverka i våra forumomröstningar?Således kommer här mitt motförslag, med kandidaterna listade i bokstavsordning med avseende på efternamn (standard i de flesta sammanhang). Om det är möjligt -- jag har inte kollat Valia -- så skall det inte ens finnas siffror i början av varje rad. Som synes innebär det, som av en händelse, ingen större skillnad beträffande de första namnen.RFC!

Andersdotter, Amelia

Berglund, C Magnus

Bjärnemalm, Mattias

Dolkow, Snild

Engström, Christian

Falkvinge, Rick

Felten, Björn

Grosse, Sandra

Julén, Johanna

Larsson, Andreas

Lindgren, Jan

Littorin Ferm, Malin

Nipe, Gustav

Nordfeldth, Mikael

Nyström, Daniel

Olsson, Rickard

Söderberg, Ellen

Svensson, Anna

Troberg, Anna

Westrin, Camilla

larsl
2008-11-22, 10:31
Man måste rapportera en ordning av de anmälda kandidaterna till valmyndigheten eftersom den ordningen bestämmer hur de mandat som inte tillfaller personvalda kandidater fördelas. Då känns det bättre att ha en ordning som partiet tycker är strategisk än att låta efternamn eller någon annan slumpmässig faktor avgöra.

Björn Felten
2008-11-23, 21:47
larsl (2008-Nov-22)Man måste rapportera en ordning av de anmälda kandidaterna till valmyndigheten eftersom den ordningen bestämmer hur de mandat som inte tillfaller personvalda kandidater fördelas. Då känns det bättre att ha en ordning som partiet tycker är strategisk än att låta efternamn eller någon annan slumpmässig faktor avgöra.

Min tanke var naturligtvis att vi skulle gå ut med en bred kampanj där vi uppmanar alla som väljer en PP-valsedel att verkligen utnyttja möjligheten att personkryssa sin kandidat.Om vi misslyckas med den kampanjen, så har du naturligtvis helt rätt -- då tillfaller alla röster utan kryss i tur och ordning de översta kandidaterna på listan. Vilket jag alltså anser är ett demokratiskt svek, men nu är en gång för alla spelreglerna sådana.Om vi däremot skulle lyckas med en sådan kampanj så skulle det väl trots allt vara betydligt mer demokratiskt än att något som "partiet tycker är strategiskt" blir den avgörande faktorn?Det förefaller inte finnas någon undersökning som visar hur antalet personkryss fördelat sig när det gäller första- och andragångsväljare gentemot övriga. Min personliga gissning är att dessa har en högre grad av personröstning, men det är alltså bara en ren gissning. Om vi i piratpartiet å andra sidan kunde åstadkomma att 70-80% av alla valsedlar hade ett kryss, skulle inte det då vara ytterligare ett tecken på hur mycket mer framtidsinriktade vi är?

Henry Rouhivuori
2008-11-23, 22:22
Jag får tyvärr säga att jag inte tror på detta och att som det sägs placeringen på listan är viktig i och med ersättare.Sedan styr placeringen också hur väljarna kryssar; står en kandidat i botten av listan, så får inte den kandidaten så många kryss i och med att väljarna tycker att dessa kandidater inte har en reell chans att bli inkryssade.Jag skulle rösta för valberedningens alternativ även om personvalet vore obligatoriskt och utan spärr.

TeirdeZ
2008-11-23, 23:26
Idén är ju helt klart kul, och skulle den lyckas vore det ju fantastiskt.Däremot finns det en ganska stor risk att den som personkryssar kryssar i översta alternativet på listan helt enkelt för att väljaren ser detta först (man läser ofta listor uppifrån och ned, inte från mitten eller nedifrån). Så jag tror att en "slumpmässig" ordning (i exemplet ovan är det ju visserligen alfabetiskt) i praktiken kommer innebär flest kryss högst upp, och färst kryss längst ned, som konsekvens av läsordning.

Mab
2008-11-23, 23:30
Björn Felten (2008-Nov-22)

Men eftersom vi brukar envisas med att agera Kärringen mot strömmen så kanske vi skulle satsa helt och hållet på personval. Det vill säga att låta väljarna avgöra ordningen på vår valsedel i stället för att någon "där uppe" pekar med hela handen och säger att "i den här ordningen skall de stå". Och med "någon där uppe" får man väl trots allt inbegripa det hundratal eller två som brukar medverka i våra forumomröstningar?Det du föreslår är inte genomförbart. Väljare är individer och kan därför inte anses ha ett kollektivt agerande. Och var enskild medlem har inte någon som helst möjlighet att sätta listan enligt det valsystem som vi har i Sverige idag. Det enda den enskilde medlemmen kan göra är att välja vem som han/hon helst vi se överst på listan. Och den möjligheten ändras inte det minsta av i vilken ordning vi sätter vår lista.Björn Felten (2008-Nov-23)

Om vi däremot skulle lyckas med en sådan kampanj så skulle det väl trots allt vara betydligt mer demokratiskt än att något som "partiet tycker är strategiskt" blir den avgörande faktorn?Varför skulle det vara mer demokratiskt? Att en tillsatt valberedning har gjort en granskning av kandidaterna som partiet sedan fastslår som stöd för väljarna så att de inte tvingas sätta sig in i all information om alla våra kandidater om de inte vill det har jag svårt att se som odemokratiskt. Vad är det jag missar?

Rick Falkvinge
2008-11-23, 23:42
Ett förslag till valsedel är mottaget och ska behandlas.Jag vill påminna om att det med nuvarande personröstningsregler krävs att 5% eller fler av de röstande sätter sitt kryss på en kandidat, för att den kandidatens kryssantal ska beaktas över huvud taget. För de kandidater som inte uppnår detta antal personkryss, så tillsätts ledamöter enligt kandidaternas ordning på valsedeln.Om vi uppnår en fantastisk personröstningsomfattning med 80% (i stället för 22%!) och alla 20 kandidater får 4% av personkryssen vardera, vilket verkar vara den ungefärliga bakomliggande tanken, så tillsätts de alltså allihop strikt efter den ordning som anges på valsedeln.Och för att svara på den andra frågan: en valsedel har alltid en ordning och ordningsnummer. Dem skriver man inte som politisk beställare, dem skriver Valia dit.Uppdaterat: gränsen är 5% för EU, inte 8%

Björn Felten
2008-11-25, 13:05
Mab (2008-Nov-23)Varför skulle det vara mer demokratiskt? Att en tillsatt valberedning har gjort en granskning av kandidaterna som partiet sedan fastslår som stöd för väljarna så att de inte tvingas sätta sig in i all information om alla våra kandidater om de inte vill det har jag svårt att se som odemokratiskt. Vad är det jag missar?

Piratpartiet har förvisso kommit allra längst av alla partier när det gäller att demokratisera partiarbetet. Men forfarande har vi en släng av katedraltänkande (http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/), även om vi låtit kyrkorådet få sällskap av kören så att säga.Erik på Att dricka liberalt (http://attdrickaliberalt.wordpress.com/2008/11/17/de-proprietara-partiprogrammens-tid-ar-over/#comment-15) uttrycker det väldigt bra i en kommentar:De auktoritetsberoende organisationsformer som fortfarande är grunden för svensk politik och svenska folkrörelser använder inte de kunskaper som finns bland medlemmarna. Om man finge använda alla folkpartimedlemmars kunskaper och engagemang för att identifiera problem och hitta lösningar, tex, skulle vi få en betydligt bättre genomslag för vår politik i verkligheten. Fler problem skulle lösas på ett liberalare sätt.Men istället bygger ledarskapet i politikutformningen, i alla partier, på att toppen i organisationen har mer kunskap än botten, och därmed sannolikt kommer till bättre slutsatser när politiken ska utformas.Så var det kanske i demokratins begynnelse, då hade medlemmarna mycket begränsad tillgång till information och hade sällan studerat. En av de viktigaste funktionerna i partiorganisationen var att uppfostra och undervisa medlemmarna. Folkbildningen från toppen och nedåt var betydligt viktigare än att hämta inspiration och kunskap från hela organisationsstrukturen i politikutformningen. I alla fall är det min bild.Ett modernt politiskt ledarskap borde inte bygga på bilden av att kunskapen är koncentrerad, utan på att den finns brett. Därmed borde hierarkierna i partierna nedmonteras, och plats ges till dem som har egen kunskap och engagemang. Den stora frågan är hur detta kan organiseras.Väljarna i Sverige har i alla tider behandlats som ren valboskap, som bara skall ge sig tillkänna vart fjärde år. Visar man dem lite respekt så skulle IMHO demokratin må mycket bättre. Huruvida min ovan föreslagna modell skulle fungera i praktiken är naturligtvis tämligen tveksamt, men mitt personliga motto är hellre lyss den sträng som brast än aldrig spänna en båge.

Björn Felten
2008-11-25, 14:35
Rick Falkvinge (2008-Nov-23)Om vi uppnår en fantastisk personröstningsomfattning med 80% (i stället för 22%!)

Precis som när det gällde 8% vs. 5%, så missar du även när det gäller personrösternas andel att det skiljer stort mellan EU- och rikdagsval.1999 var andelen personröster 66%. (http://www.val.se/tidigare_val/ep1999/index.html)2004 hade den sjunkt till 59%. (http://www.val.se/tidigare_val/ep2004/index.html)Men då får vi ta i beaktande att valdeltagandet varit smått otroligt låga 38,8% respektive 37,9%. Inför det stundande valet har ungefär en halv miljon väljare bytts ut mot en ny generation. Gamla väljare, fast i urgammalt höger-vänster-, arbetare-kapitalet-tänk utbytta mot en halv miljon internetutbildade väljare som ser vad EU håller på och förorsakar för problem, och som troligen känner igen flera av namnen på valsedlarna (inte bara våra, för övrigt).Vid riksdagsvalet 2006 vann jag 2000:- på att satsa på att den nedåtgående trenden vad gäller valdeltagandet skulle vända, och att vi åter igen skulle komma över 80%. Inför EU-valet 2009 skulle jag inte tveka ett ögonblick att satsa på att valdeltagandet kommer att hamna på över 40%. Troligen en högoddsare, men med viss "inside information" kan man ju våga sig på att satsa även på en högoddsare. :)

Henry Rouhivuori
2008-11-25, 16:50
Björn Felten (2008-Nov-25)Inför EU-valet 2009 skulle jag inte tveka ett ögonblick att satsa på att valdeltagandet kommer att hamna på över 40%.

Det är således ett influx av pirater som höjer valdeltagandet - om inte Junilistans pensionärsväljare struntar i att rösta denna gången. Desto mer utdelning får vi isåfall.

Mårten Fjällström
2008-11-25, 20:33
Om vi skulle lyckas med en massiv kampanj för att få alla att personkryssa, skulle jag ändå tippa på att fördelningen av personkryssen blir sådan att högst några få kommer över 4% - dvs jag tror att även om vi får många att kryssa är det ett fåtal som samlar majoriteten av kryssen. Det leder till att resten av reservordningen avgörs av listan. Då vill jag hellre ha en genomtänkt än en slumpmässig. Om å andra sidan många personkryssar och det är en spridd fördelning så spelar inte listan någon roll. Summan blir att jag föredrar valberedningens framför den här.Med det sagt vill jag ändå påpeka att personkryssandet spelar roll, speciellt i EP-valet:59% av väljarna personröstade och detta ledde till att 15 av sveriges 19 ledamöter valdes på personröster. 4 av dessa 15 ledamöter kryssades förbi partiernas listordning, dvs de skulle således inte blivit valda om inte personvalssystemet funnits.Eftersom gränsen är 5% av listans röster så blir effekten större ju färre kandidater som väljs per lista. Det är en skum effekt som jag kritiserat tidigare. Men det är en annan diskussion, den viktiga effekten här är att det troliga resultatet är att de vi kan få in troligen kommer att ha mer än 5% kryss.

Björn Felten
2008-11-26, 01:42
Mårten Fjällström (2008-Nov-25)jag tror att även om vi får många att kryssa är det ett fåtal som samlar majoriteten av kryssenNaturligtvis. Den här gången är det 18 svenska ledamöter som skall väljas, vilket betyder att för att ens få ett mandat måste man komma över 5,6%, något som inte KD och nätt och jämt MP lyckades med förra gången. Att vi skulle få tre eller flera mandat (16,7% av rösterna eller mer) skulle ju innebära tidernas politiska sensation. Så hur personkryssen för övriga fördelar sig tror jag nog inte vi behöver bekymra oss om...

Mab
2008-11-26, 02:40
Björn Felten (2008-Nov-25)Piratpartiet har förvisso kommit allra längst av alla partier när det gäller att demokratisera partiarbetet. Men forfarande har vi en släng av katedraltänkande (http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/), även om vi låtit kyrkorådet få sällskap av kören så att säga.Notera att din katedral kontra basar liknelse handlar om vilket system som är mest effektivt i programutveckling, inte vilket som är mest demokratiskt. Låt mig kontra med strukturlöshetens tyranni som är den andra extremen.Björn Felten (2008-Nov-25)

Erik på Att dricka liberalt (http://attdrickaliberalt.wordpress.com/2008/11/17/de-proprietara-partiprogrammens-tid-ar-over/#comment-15) uttrycker det väldigt bra i en kommentar:

[quote]De auktoritetsberoende organisationsformer som fortfarande är grunden för svensk politik och svenska folkrörelser använder inte de kunskaper som finns bland medlemmarna.Notera att citatet handlar att ta tillvara kunskap hos medlemmar, inte hos väljarna. För mig är det en väsentlig skillnad.Björn Felten (2008-Nov-25)

Väljarna i Sverige har i alla tider behandlats som ren valboskap, som bara skall ge sig tillkänna vart fjärde år. Visar man dem lite respekt så skulle IMHO demokratin må mycket bättre. Huruvida min ovan föreslagna modell skulle fungera i praktiken är naturligtvis tämligen tveksamt, men mitt personliga motto är hellre lyss den sträng som brast än aldrig spänna en båge.Hade jag haft ett antal olika verkligheter att experimentera med så hade jag gladeligen slutit upp bakom din devis. Nu har jag bara en, och den anser jag för värdefull för att chansa med.Björn Felten (2008-Nov-26)Naturligtvis. Den här gången är det 18 svenska ledamöter som skall väljas, vilket betyder att för att ens få ett mandat måste man komma över 5,6%, något som inte KD och nätt och jämt MP lyckades med förra gången.Procent som går till de partierna som hamnar under spärren påverkar mandatfördelningen ganska kraftigt. Jag testade att simulera ett röstningsförfarande och testade mig fram tills jag hittade den lägsta gränsen för två mandat. Observera att jag enbart testade mig fram som hastigast, med fler partier och ännu fler decimaler kan man nog komma ännu något lägre.Partier, procentandel och antal mandat:S 33,4% 7 mandat

V 6,65% 1 mandat

MP 11,1% 2 mandatM 20% 4 mandat

Fp 6,65% 1 mandat

C 4% 1 mandat

Kd 3,9% 0 mandat (under spärren)Pp 6,7% 2 mandat

Fi 3,7% 0 mandat (under spärren)

SD 3,9% 0 mandat (under spärren)Värt att notera är att i den här simuleringen räcker 4% för att få ett mandat. Även i ett flertal andra simuleringar där de som landade utanför lade beslag på betydligt mindre av procentenheterna så var 4,0% tillräckligt för ett mandat.Björn Felten (2008-Nov-26)

Att vi skulle få tre eller flera mandat (16,7% av rösterna eller mer) skulle ju innebära tidernas politiska sensation. Så hur personkryssen för övriga fördelar sig tror jag nog inte vi behöver bekymra oss om...Hur listan ordnas avgör reservernas turordning vilket kan spela roll om vi kommer in i riksdagen 2010 och vår parlamentariker då kommer in i riksdagen och väljer det framför ett fortsatt uppdrag i EU. Så mer än den första personen på listan spelar roll. Dessutom visar min simulation ovan att tre mandat kan uppstå redan vid drygt 11 procent. Jag tror inte vi får så mycket, men det är betydligt lägre än 16,7%.

Mab
2008-11-26, 02:47
Mab (2008-Nov-26)

Hur listan ordnas avgör reservernas turordningRent konkret så får vi tre ersättare per perlamentariker vi får in (om vi inte får fyra eller fler parlamentariker). De utses utifrån den lista som blivit efter eventuella förändringar genom personkryss. Så skulle vi få en parlamentariker spelar de fyra första namnen roll, och skulle vi få två spelar de första åtta namnen roll.

Henry Rouhivuori
2008-11-26, 09:53
Björn Felten (2008-Nov-26)Mårten Fjällström (2008-Nov-25)jag tror att även om vi får många att kryssa är det ett fåtal som samlar majoriteten av kryssenNaturligtvis. Den här gången är det 18 svenska ledamöter som skall väljas, vilket betyder att för att ens få ett mandat måste man komma över 5,6%, något som inte KD och nätt och jämt MP lyckades med förra gången. Att vi skulle få tre eller flera mandat (16,7% av rösterna eller mer) skulle ju innebära tidernas politiska sensation. Så hur personkryssen för övriga fördelar sig tror jag nog inte vi behöver bekymra oss om...

Jämkade uddatalsmetoden med multipeln 1,4 ger i fallet med två partier såhär:0,7-1,49 mandat ger 1 mandat

1,5-2,49 mandat ger 2 mandat

2,5-3,49 mandat ger 3 mandat

...Alltså valresultatet avrundas till närmaste hela mandat.

250% / 18 ~14% är minimum för att få tre platser.Fallet med tre eller flera partier så påverkar både hur många procent som hamnar utanför och hur de partier som får mandat fördelar sina röster. 70/18 är lägre än spärren, men ett parti kan ha otur även om det får 4,01%.

CMagnusB
2008-11-27, 22:20
HejNu är det så att min största erfarenhet med att stå på listor kommer från studentpolitiken. Men en övning som ofta genererade förvånade utrop och leenden, var att räkna ut hur många personröster som behövdes för att ge genomslag i ordningen på listan.

Resultatet av denna övning var oftast att vi fick upp valdeltagandet någon procent. Om vi gör klart för alla i partiet att det bara behövs x röster för att ett namn på listan skall passera de som inte får tillräckligt många personröster, så kan det bli att de blir motiverade att göra det lilla extra när det gäller att värva röster till vårt parti och därmed kanske få upp deras vän i toppen av listan. Och därmed så kanske vi fick några extra röster. :)mvh C Magnus Berglund

Stöt
2008-12-05, 16:03
Aven om ditt forslag inte vinner, sa utesluter det inte att vi genomfor den har kampanjen iallafall. Far vi da 70-80% personkryss sa blir det, mer eller mindre, som du vill iallafall.

Det skulle val anda vara det basta av tva varldar?