handdator

Visa fullständig version : 2008-12-09: Ledningsgruppsmöte


Mårten Fjällström
2008-12-09, 21:17
WWW v3 Det finns målbilder för våra servrar i termer av teknik och hur de ska kopplas. Det finns migrationsplaner för hur allting ska tas från Windows till Ubuntu. WWW v3 fortskrider.EP-valet De som får valsedlar gratis (vilket vi INTE får) ska ha anmält till alla 290 kommuners valnämnder före DEN 15 JANUARI att de vill ha valsedlar utkörda. Det betyder att den 15 januari har kommunernas valnämnder sina listor på "dessa ska köras ut" färdiga. FÖRE dess måste vi ta kontakt med alla valnämnder och fråga snällt och artigt ifall de kan ta med oss i det ordinarie maskineriet, ifall vi lämnar valsedlar till valnämnden. Distriktsledarna har ansvar för att kommunicera till valkretsledarna och se till att det blir gjort. Mårten har ansvar för att en wikisida kommer upp där arbetet dokumenteras. En del kommuner kommer att avböja. Men för alla som svarar ja, så slipper vi massor av jobb.Inventering av valkretsledare. Arbetet går framåt på de flesta håll, men är inte klart utom stockhom som gått över till kommunledarinventering.Central organisation. Vi vill skapa en struktur på den nationella nivån som gör att medlemmarna kan hitta vem de ska prata med för att engagera sig. Mötet beslöt att skapa grupper med de idag områdesansvariga som gruppansvariga. Den ansvarige får sedan efter eget bevåg organisera och värva fler till sin grupp. Det gäller främst de hyfsat långvariga funktionerna. Poängen är att det här ska finnas publikt, forum och senare nya hemsidan så att nya förstår vem de ska fråga för att engagera sig och för att de etablerade ska veta vem som det ska slussas vidare till. Det är rent exekutiva uppdrag (ansvarig alltså) och de svarar till partiledningen (som det redan är idag). Vi ska trycka på att man inte måste vara med i en grupp för att få göra nåt, tvärtom: man får fråga den gruppansvarige om den har saker som man kan hjälpa till med, men man får fortfarande inte fråga om lov. Mårten sammanställer grupper och gruppansvariga i forumet för senare publicering på hemsidan.Kampanj. Janne har börjat skissa på koncepten tillsammans med Emma. Planen är att få fram material så tidigt som möjligt efter nyår. Intresserade anmäler sig till Janne och bildar därmed kampanjgruppen. Mötet diskuterade hur man kan använda högskolor som fokus i kampanjen och beslöt att återkomma till den diskussionen.Temadagar. Nu har vi kört två temadagar och båda har gett fenomenalt utslag. Det är en metod vi kommer använda mer i framtiden.Nästa möte 29:e december kl 20

Mårten Fjällström
2008-12-10, 21:59
EP-valet De som får valsedlar gratis (vilket vi INTE får) ska ha anmält till alla 290 kommuners valnämnder före DEN 15 JANUARI att de vill ha valsedlar utkörda. Det betyder att den 15 januari har kommunernas valnämnder sina listor på "dessa ska köras ut" färdiga. FÖRE dess måste vi ta kontakt med alla valnämnder och fråga snällt och artigt ifall de kan ta med oss i det ordinarie maskineriet, ifall vi lämnar valsedlar till valnämnden. Distriktsledarna har ansvar för att kommunicera till valkretsledarna och se till att det blir gjort. Mårten har ansvar för att en wikisida kommer upp där arbetet dokumenteras. En del kommuner kommer att avböja. Men för alla som svarar ja, så slipper vi massor av jobb.Wikisida finns nu här (http://wiki.piratpartiet.se/Valsedelsf%C3%B6rfr%C3%A5gningar%20till%20valn%C3%A4mnderna)

Mårten Fjällström
2008-12-10, 22:43
Central organisation. Vi vill skapa en struktur på den nationella nivån som gör att medlemmarna kan hitta vem de ska prata med för att engagera sig. Mötet beslöt att skapa grupper med de idag områdesansvariga som gruppansvariga. Den ansvarige får sedan efter eget bevåg organisera och värva fler till sin grupp. Det gäller främst de hyfsat långvariga funktionerna. Poängen är att det här ska finnas publikt, forum och senare nya hemsidan så att nya förstår vem de ska fråga för att engagera sig och för att de etablerade ska veta vem som det ska slussas vidare till. Det är rent exekutiva uppdrag (ansvarig alltså) och de svarar till partiledningen (som det redan är idag). Vi ska trycka på att man inte måste vara med i en grupp för att få göra nåt, tvärtom: man får fråga den gruppansvarige om den har saker som man kan hjälpa till med, men man får fortfarande inte fråga om lov. Mårten sammanställer grupper och gruppansvariga i forumet för senare publicering på hemsidan.Sammanställning finns nu på här (http://forum.piratpartiet.se/Topic123739-83-1.aspx)