handdator

Visa fullständig version : Kontaktuppgifter i förnyelsemailet


agnesson
2008-12-10, 23:07
Jag vill att kontaktuppgifter skickas med i det förnyelsemail som skickas ut för att påminna en medlem att förnya sitt medlemskap. På så sätt kommer vi få de med felaktiga addressuppgifter/mobilnummer att påminnas om att de ska uppdatera i pw. Det är jätteviktigt att vi har de rätta kontaktuppgifterna till våra medlemmar i Ung Pirat.