handdator

Visa fullständig version : Piratpartiet: Årsmöte/konstituerande möte


Balder Lingegård
2006-04-04, 16:06
Hej allihopa!

Det blev en del problem med informationsgången gällande det tänkta mötet idag

(060401) så därför gör vi ett nytt försök. Observera att detta är ett årsmöte

tillika konstituerande möte vilket innebär att stadgar och dylikt kommer att

fastställas. Det är oerhört viktigt att så många som möjligt deltar.- En tråd (https://www.piratpartiet.se/forum/Topic15466-35-1.aspx) finns för

diskussion inför årsmötet.

- Mötet hålls måndagen den 10:e april kl 20.00

- Mötet hålls på forumet i till valkretsforumet.

- En ny tråd för varje sak på dagordningen i subforumet, när en sak har

klubbats igenom låses den tråden och en ny tråd öppnas med nästa punkt i

dagordningen.

- Efter mötet sammanställs all information för att ha ett dokument med all

relevant information i.Med vänlig hälsning

Balder Lingegård

Preliminär dagordning:1. Allmän informationa) Veckomöten

b) Knappförsäljning

c) Rapporter:

Eventgruppen, Media, Tidningsartiklar, Argumentationsutbildning2. Organisation

a) Stadgar

b) Val av ordförande, kassör, sekreterare samt tillsättandet av en lokal

styrelse på 5 personer

c) Nomineringar till valsedlar och omröstning

d) Extra insatt möte angående stadgar och styrelse3. Övriga frågor

a) Förslag på aktiviteter

b) Ordet är fritt