handdator

Visa fullständig version : Positiva besked från kommuner om valsedlar i Uppsala län


Mårten Fjällström
2008-12-19, 13:01
Vi satte oss idag på förmiddagen, och ringde runt till valnämnder i kommuner i Uppsala län. Vi fick tre ja, två nej och två vi får försöka igen med efter jul. Också glömde vi att Heby bytt län - men Västmanland har lovat att kolla det åt oss.Det är kommunernas valnämnder som bestämmer formellt, men det mesta hänger på vilket beslut den ansvarige tjänstemannen som bestämmer rekommenderar. Slutsatserna är så här långt är att det egentligen hänger det på om a) de någon gång tidigare sagt nej, i så fall säger de nej. Om det är första gången frågan kommer upp så gör de antingen så att de lutar sig mot paragraferna som säger att de inte måste eller så ger de ja rakt av.För att få tag i rätt tjänsteman så var det effektivaste att ringa växeln, hemsidorna stämde ofta inte.Så här långt lutar det åt halverat valsedelsarbete i maj-juni i det här länet.

Anders Hedberg
2009-01-07, 12:03
Efter att ha hört från några tjänstemän uti i kommunerna att valmyndigheten rekommenderar att inte ta med valsedlar från partier som inte måste delas ut (enligt lag de som fått 1% i tidigare val) så pratade jag lite mer med tjänstemannen i Trelleborg (som alltså följer valnämndens rekommendationer och inte kommer att distribuera våra valsedlar). Han sa att om valnämden rekommenderar något annat så kommer de att följa det istället. De är kommunala tjänstemän helt enkelt.Pratade med Helena Ihrstedt som sa ungefär följande:1. Partier lär ha framfört att om det delas ut i en kommun så måste en annan kommun också göra det. Det kallas normalt Likabehandlingsprincipen ( Lagstadgad princip som innebär att myndigheter skall ”beakta allas likhet inför lagen”. ) Kommunerna har därför hört av sig till valmyndigheten för att fråga... och därav rekommendationen.2. Det är ett himla jobb ute i kommunerna för någon stackare, och tänk om alla partier kräver detta. Sen måste varje vallokal hålla ordning på valsedlarna också.. De vanliga partiernas valsedlar skickas direkt från tryckeriet till kommunerna. Kommunens ansvarige packar om de i lådor, en låda till varje vallokal med valsedlar alltså.3. Ej från Helena, men det kan bli fel i valsedelsutdelningen, och vem är då skyldig?4. Det finns alltså inget i lagen som säger varken bu eller bä i frågan. Mer än att de som fått 1% har rätt till det.5. Det är fler partier i ungefär vår storleksordning som skulle kunna höra av sig till valnämderna direkt...--- Här är texten valmydigheten skickat ut ---Lägga ut övriga partiers valsedlar

Kommunerna (i praktiken röstmottagarna) har enligt vallagen skyldighet att lägga ut valsedlar för partier som fått mer än 1% i något av de två senaste valen till Europaparlamentet: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna,

Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Junilistan, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Moderata samlingspartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Vi har fått information om att vissa partier som inte får sina valsedlar utlagda vänder sig direkt till valnämnden i kommunerna och ber om att röstmottagarna även ska lägga ut deras valsedlar. Detta är sälvklart ett beslut som valnämnden själv fattar. Valmyndigheten vill dock avråda från att gå med på att vissa partier får denna särbehandling. Risken är att man dels kan bli anklagad för att ha gynnat ett visst parti, och dels kan man också bli tvungen att lägga ut fler partiers valsedlar enligt rättviseprincipen ”får en så ska alla få”. Dessutom kan detta bli föremål för överklagande till Valprövningsnämnden efter valet av partier som inte fått denna särbehandling.

Andreas Käiväräinen
2009-01-07, 12:37
http://lurig.se/trash/20081219170626102.pdf Här är den text som valmyndigheten skickat ut...

Henry Rouhivuori
2009-01-07, 13:30
Detta kan leda till kritik av partiet efter valet, men givetvis så överskuggar vårt kanonresultat alla småsaker som detta.

Andreas Käiväräinen
2009-01-07, 21:23
HR: Hur menade du nu?

Henry Rouhivuori
2009-01-07, 21:53
Att vi får kritik för att ha önskat särbehandling, men att det att vi fick 10% i valet är det som syns i media.

Paulsrud
2009-01-07, 23:34
Jag ser de inte som att önska särbehandling. Vi har bara ringt och frågat vänligt om de vill hjälpa oss. Valnämnden har mkt riktigt _möjlighet_ att särbehandla, om de skulle neka alla andra partier som om möjligt frågar samma sak efter att ha sagt ja till oss. Vi kan ju rimligtvis bara utgå ifrån att valnämnden gör välgrundade och riktiga beslut.

Christian Engström
2009-01-07, 23:44
Helena Ihrstedt2. Det är ett himla jobb ute i kommunerna för någon stackare, och tänk om alla partier kräver detta.

Jag tycker det vore fullständigt rimligt om alla partier begärde det, och om det också fanns regler som sa att de skulle få ja.Vi pratar trots allt bara om partier som har betalt (ur egen ficka) för att trycka upp så många valsedlar så att det räcker för att distribuera i hela landet. Varken Kalle-Anka-partiet eller Unika Partiet eller liknande skulle ju komma ifråga, utan bara partier som faktiskt satsar på att driva valkampanj i hela landet.Nu i EU-valet torde det väl bara vara pp, sd och fi, och kanske nån till, som skulle vara aktuella. Tre valsedlar till när de redan hanterar åtta låter inte som någon oöverstiglig uppgift av praktiska skäl. (Och kommer vi alla över 1% blir de i alla fall tvingade att göra det nästa val.)Att inte valmyndigheten ser till att alla partier som ställer upp seriöst behandlas lika är (i mitt tycke) en skam för ett land som Sverige. Det finns jättefattiga u-länder som klarar av att likabehandla 50 partier eller mer. Då borde våra myndigheter kunna klara av ett dussin.

Christian Engström
2009-01-07, 23:46
Glömde att skriva:För vår del har vi diskuterat (men inte bestämt ännu) att låta trycka 5 miljoner valsedlar. Det kostar i så fall runt 150.000, om de har samma priser på valsedlarna som 2006.Det är alltså inte gratis att ställa upp i val.

Henry Rouhivuori
2009-01-08, 00:28
Christian Engström (2009-Jan-08)För vår del har vi diskuterat (men inte bestämt ännu) att låta trycka 5 miljoner valsedlar.

Det är bra antal valsedlar. Räkna med en större åtgång då detta valet tycks bli något speciellt.

CMagnusB
2009-01-12, 13:05
HejEftersom jag fick ett positivt besked från den första handläggaren, så kom naturligtvis nästa problem. Om handläggaren inte har en idé hur många valsedlar kommunen vill ha, så gick ju frågan till mig. Så om jag vet hur många röstberättigade en kommun har, hur räknar jag ut rätt mämnd valsedlar. Har någon en uppfattning?mvh MagnusEDIT

PS Jag pratade med en partiarbetare i (s) också frågade om de hade en tumregel och de skickar ut en valsedel per väljare till vallokalerna. Detta gäller i det röda värmland där de t o m kan få 56% av rösterna.

Henry Rouhivuori
2009-01-12, 14:19
CMagnusB (2009-Jan-12)Eftersom jag fick ett positivt besked från den första handläggaren, så kom naturligtvis nästa problem. Om handläggaren inte har en idé hur många valsedlar kommunen vill ha, så gick ju frågan till mig. Så om jag vet hur många röstberättigade en kommun har, hur räknar jag ut rätt mämnd valsedlar. Har någon en uppfattning?

7M röstberättigade totalt.Så lokalt:

röstberättigade * nM valsedlar / 7MExempel: Svenljunga (för mig att dela ut) 7850 * 5 / 7 = 5607Jag räknar med 1000 för förtid och 2000 för de fyra vallokalerna jag besökte 2006.

3000 räcker gott när jag delar ut, ifall jag gör det i år.

Henry Rouhivuori
2009-01-12, 14:22
CMagnusB (2009-Jan-12)PS Jag pratade med en partiarbetare i (s) också frågade om de hade en tumregel och de skickar ut en valsedel per väljare till vallokalerna. Detta gäller i det röda värmland där de t o m kan få 56% av rösterna.

Jaja, det kan vi också göra när vi får 21 miljoner valsedlar gratis.

Anders Grandt
2009-03-02, 20:56
Hur många röstade i förra EU-valet?

5 miljoner låter mycket, men det får ju som sagt inte ta slut på något ställe.

Henry Rouhivuori
2009-03-02, 21:10
Anders Grandt (2009-Mar-02)Hur många röstade i förra EU-valet?

2584464

Drakvakt
2009-03-04, 16:43
Om valdeltagandet i förra EU-valet var 2.5M, varför pratar man då om att trycka upp 5M röstsedlar? Borde inte 2M räcka gott och väl med stor marginal?

Henry Rouhivuori
2009-03-04, 17:30
Drakvakt (2009-Mar-04)Om valdeltagandet i förra EU-valet var 2.5M, varför pratar man då om att trycka upp 5M röstsedlar? Borde inte 2M räcka gott och väl med stor marginal?

Dom andra partierna får 20 miljoner valsedlar gratis. Junilistan och Sverigedemokraterna plus riksdagspartierna.