handdator

Visa fullständig version : Valberedningens nominering av revisorer


Kadelake
2009-02-04, 23:11
Valberedningen nominerar Björn Felten (http://forum.piratpartiet.se/UserInfo6264.aspx) (Göteborg) och Anders Andersson (http://forum.piratpartiet.se/UserInfo6768.aspx) (Uppsala) till uppdragen som revisorer.De har under flera år gjort ett utmärkt arbete som partiets revisorer och valberedningen har stort förtroende för deras kompetens.

SM5POR
2009-03-07, 00:22
Ny nominering, ny presentation (det föreslagna omvalet till trots):Jag är 47 år, bosatt i Uppsala och förste forskningsingenjör (sysslar med systemadministration i datordriftgruppen) vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. 1981-1985 läste jag datavetenskap vid samma universitet. Förutom att jag tidigt fått intresse för teknik och naturvetenskap i allmänhet, så har jag på fritiden fördjupat mig i släktforskning, kartografi och juridik, det sistnämnda med särskild inriktning på grundlagarna, yttrandefrihet, immaterialrätt och konsumenträtt. I tjänsten har jag dessutom anledning att vara någorlunda förtrogen med hur den offentliga förvaltningen fungerar.Jag har inte tidigare varit medlem i något politiskt parti. Jag fick kontakt med Piratpartiet i februari 2006 och medverkade i valarbetet det året, men avvaktade till strax efter valet med att formellt bli medlem. Våren 2007 valdes jag första gången till revisor, då liksom året därpå tillsammans med Björn Felten. Jag har även haft uppdrag som revisor för ungdomsförbundet Ung Pirat liksom några av dess avdelningar. Jag har nyligen påtagit mig rollen som vice kommunansvarig för Piratpartiet i Uppsala.Jag är eller har åtminstone varit medlem i ett stort antal ideella föreningar, och i vissa av dem har jag även engagerat mig som förtroendevald, exempelvis Hyresgästföreningen sedan 1993 och Fackförbundet ST sedan 2001.Jag har ingen egen blogg än, men det kanske kommer...

Björn Felten
2009-03-07, 10:00
Ber om ursäkt för att presentationen dröjt, men jag är så van vid att alla vet vem jag är, att jag inte haft en tanke på någon sådan förrän jag såg min kollegas initiativ här. Vi har ju, glädjande nog, fått många nya medlemmar, så en presentation är onekligen på sin plats.Jag är 60 år och betraktar mig som ren naturvetare. Studentexamen (den gamla, riktiga) från reallinjens matematiska gren, Chalmers E (avbrutet efter två år) och GU fil.kand. ma+fy (ej komplett, fortfarande ett par tentor kvar).Har jobbat som elektronikkonstruktör/uppfinnare, programmerare och slutligen som IT-konsult. Har numera trappat ner verksamheten till ett minimum, och betraktar mig, sedan ett antal år tillbaka, som hemmaman med ansvar bland annat för att min fru får (enligt hennes egen uppgift) en gourmetmiddag på bordet varje dag när hon, som huvudsaklig familjeförsörjare, kommer hem från jobbet. Jag älskar alltså matlagning ifall ni missat det.Jag har varit medlem i piratpartiet sedan start (medlemsnummer 72) och har även varit partiets revisor från allra första början -- formellt betyder det alltsedan första årsmötet 2006. Riksdagskandidat för partiet 2006 och MEP-kandidat 2009.Föreningsmässigt så har jag dessutom, bland annat, varit SIF-klubbsordförande, kassör i Fartygsföreningen Gullbergskajen :) , styrelseordförande i två olika aktiebolag och styrelsemedlem i ytterligare två andra.--

Anders Hedberg
2009-10-19, 10:01
Var det inte tal om att vi även behövde ha in en Auktoriserad revisor för att inte missa vissa bidrag nästa år? Eller är jag fel på det...?Apropå revision i ideella föreningar- http://www.dn.se/nyheter/sverige/roda-korset-i-blasvader-1.977224(Ifall postningen är offtopic, får ni gärna flytta den)

Da_Nerd
2009-10-19, 13:07
björn är en klippa med massa tålamod, om ni vill se lite av vad han har syslat med den sista tiden så läs denna tråden...http://forum.piratpartiet.se/Topic131621-362-1.aspx

willenfort
2009-10-20, 10:51
Jag nominerar Rene Malmgren till posten som revisor.Rene har lång erfarenhet av att jobba som revisor i olika organisationer

och är för närvarande revisor i UP Syd och Piratstudenterna Lund.

Han har även 10 års erfarenhet av att driva bolag med allt vad det innebär om bokföring och redovisning.

Då jag pratade med Rene om detta så ville han som revisor förstärka revisionen med tydliga

rutiner för inblicken och kontinuerliga rapporter från revisorerna så att Medlemmarna vet vad som händer även mellan medlemsmötena

Anders Hedberg
2009-10-20, 11:37
willenfort (2009-Oct-20)[...]

Då jag pratade med Rene om detta så ville han som revisor förstärka revisionen med tydliga

rutiner för inblicken och kontinuerliga rapporter från revisorerna så att Medlemmarna vet vad som händer även mellan medlemsmötenaVi pratade lite om det här i bussen ner från Parley! till Skåne, och Rene hade en idé om att ha mer regelbundna samtal med ansvariga under året. Som alla som försökt projektleda ett projekt vet är det inte sista veckan som 6 månaders försening plötsligt uppstår, även om det är så det upplevs.Den styrelsen som satt förra året har helt enkelt inte haft koll under året och överraskades tydligen av att de skulle producera några obligatoriska dokument till årsmötet. Vi sitter nu med en situation där vi måste ta ett extramöte bara för att dåvarande styrelse inte skötte delar av sitt jobb.För att det här inte ska upprepa sig vid nästa årsmöte så är en snygg lösning att revisorerna går in och gör avstämningar under året med ansvariga på samma sätt som min revisor ringer och kollar läget någon gång under året. Det blir då en lättare sak för ansvariga att skriva de nödvändiga dokumenten inför årsmötet om underlagen så att säga är färdiga och bara behöver sammanställas.I en organisation där alla jobbar tillsammans åt samma mål har man ofta en förståelse för att någon är sjuk, överarbetad och inte klarar av sitt jobb i tid. Det här leder alltid till projektförseningar som vi sett nu. Det är därför viktigt att det är oberoende revisorer som jobbar på medlemmarnas uppdrag och är skilda från organisationen i övrigt. De kan då också slå larm till medlemmarna om de ser att nödvändiga funktioner slutar fungera och inget görs för att fixa till det.Nuvarande styrelse verkar fungera betydligt bättre än föregående, men jag skulle ändå vilja se mer aktiva revisorer som Rene föreslagit så vi minskar risken för det vi nu ser. Det har inte fungerat bra under förra året och det är då bättre med tätare kontroller än kanske nödvändigt för att styra upp det här. Allt för att vi ska kunna gå in i valrörelsen med en välsmord och fungerande organisation.

Anders Hedberg
2009-10-20, 12:00
Då jag lärt känna Rene som en lättversion av Erik Josefsson :D så tror jag att han skulle kunna tillföra revisorsgruppen lämpliga personliga egenskaper för det uppdraget som jag diskuterade i förra postningen. Med det menar jag att han tar telefonen, mail, skype och bilen om det behövs för att få till ett vad han anser nödvändigt samtal om det är något som kan ifrågasättas.Så +1 på Christoffers förslag.När jag läser stadgarna så inser jag att det får vara max två revisorer, jag vill därför att en av de nuvarande revisorerna blir revisorssuppleant och den andra kvarstår.

§ 16 REVISIONÅrsmötet utser minst en och högst två revisorer och maximalt två revisorsuppleanter.

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna partiets räkenskaper, årsmötes- och

styrelseprotokoll samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när som

helst det begärts samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste

räkenskapsåret, senast tre veckor före årsmötet. Sådana handlingar kan levereras

elektroniskt och styrelsen har rätt att hänvisa revisorerna till elektronisk plats, där de

själva kan hämta handlingarna.

Revisorerna skall i enlighet med god revisionssed granska styrelsens förvaltning och

räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen

överlämna revisionsberättelsen senast två veckor före årsmötet. Sådant överlämnande

kan ske elektroniskt.

RikMatts
2009-10-20, 12:53
Björn Felten lär väl(?) kandidera i nomineringarna till riksdagen. Jag önsketänker att Anders Andersson gör det också. Är det då inte bättre att någon som *inte* tänker kandidera väljs till revisor, vid sidan om den föreslagne René?