handdator

Visa fullständig version : Tillbakatagen Motion: Ändring av principprogrammet - västerländsk demokrati


Henry Rouhivuori
2009-02-05, 11:20
Denna motionen har tagits tillbaka av motionären.Jag anser att demokrati och i synnerhet västerländsk demokrati är ett tänjbara begrepp vilka inkluderar Hitlers maktövertagande, fånglägret Guantanomo och liknande antidemokratiska saker.Jag yrkar på att följande text i principprogrammet ändras...Staten ska respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati....till...Staten ska respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en demokratiskt vald regering.

Winston Smith
2009-02-05, 13:02
Jag förstår tanken med ändringen. Men den svenska regeringen är väl inte demokratiskt vald?

Henry Rouhivuori
2009-02-05, 13:04
Winston Smith (2009-Feb-05)Jag förstår tanken med ändringen. Men den svenska regeringen är väl inte demokratiskt vald?

Jo, erkänn nu att folket faktiskt röstade för en borgerlig regering.

Winston Smith
2009-02-05, 13:12
HR (2009-Feb-05)Jo, erkänn nu att folket faktiskt röstade för en borgerlig regering.

Riksdagen är demokratiskt vald. Riksdagen har valt en statsminister. Statsministern har valt sina statsråd. Kan man verkligen påstå att regeringen är demokratiskt vald? Formuleringen "västerländsk demokrati" känns närmare sanningen.

Henry Rouhivuori
2009-02-05, 13:19
Jag tar tillbaka motionen.