handdator

Visa fullständig version : Redovisning


up_admin
2009-02-12, 00:35
Ekonomisk berättelse för 2007

up_admin
2009-02-19, 13:44
Verksamhetsberättelse för 2007

(Kontakta kansliet om du vill ha ut en digital kopia, filerna kan inte postas här på grund av begränsningar i forumet. Istället är en bildbaserad PDF (jpg) bifogad till den här posten. Filernas storlek är på 37 (.odt) respektive 45 (.pdf) megabyte.)

up_admin
2009-02-19, 13:45
Revisionsberättelse för 2007

up_admin
2009-02-19, 13:45
Verksamhetsplan för 2008