handdator

Visa fullständig version : Fastställande av nominerade kandidater


Björn Felten
2006-04-06, 20:04
Tanken är att här så småningom skall skapas en poll, där alla partiets medlemmar i valkrets 16 kan rösta på de kandidater som skall finnas på våra valsedlar i riksdagsvalet den 17 septemper 2006.Det är dels fråga om vilka 12 som skall finnas på listan, dels i vilken ordning de skall stå. Ni bör alla vid det här laget ha fått ett mail med listan på alla anmälda kandidater. Dessvärre är inte alla verifierade ännu, men det skall förhoppningsvis vara avklarat i god tid före omröstningen.Vid lika röster på två eller flera kandidater emotses tacksamt förslag om hur urvalet skall ske. Bokstavsordning, rank i forat, med lottens hjälp, eller hur?Vid noll röster på någon eller några kandidater likaså. Skall den eller de i så fall helt enkelt utgå, för att ersättas av rikskandidater, eller vad?Pollen är tänkt att starta den 7:e april klockan 1900, så alla eventuella frågetecken bör förhoppningsvis vara uträtade tills dess, annars, för att vi inte skall förlora momentum, får det helt enkelt bli så att någon helt odemokratiskt pekar med hela handen och visar var skåpet skall stå. :)

Albihn
2006-04-06, 20:09
Frågan är också om vi vågar ha pollen här på forumet då det finns en risk att folk ifrån andra valkretsar röstar.

Albihn
2006-04-06, 21:12
Pratade med Balder nyss. Han har pratat med Rick och vi har uppskov tills på måndag efter mötet. Så vi kan lugna ner oss.

Björn Felten
2006-04-06, 22:42
Albihn (2006-Apr-06)Pratade med Balder nyss. Han har pratat med Rick och vi har uppskov tills på måndag efter mötet. Så vi kan lugna ner oss.

Före eller efter vårt årsmöte (i vk 16)? :)Nåväl, det var ju bra att vi fick lite bättre tid på oss att i mer demokratisk ordning räta ut vissa frågetecken.

SeB
2006-04-06, 23:31
Nån idé hur vi löser frågan om röstningen?