handdator

Visa fullständig version : Lägesrapport från en av revisorerna


Björn Felten
2009-02-20, 12:55
Mest för att lugna vår kassör, Bo Leuf, så vill jag bara berätta att jag den 11 ds. mottog den samlade bokföringen i form av PDF-dokument och ett ODS-dito. Och efter en första genomskumning av det hela så kan jag bara säga att allt verkar se helt OK ut.Men jag väntar fortfarande på verksamhetsberättelsen från styrelsen, ett dokument som jag behöver köra parallellt med bokföringen för att rätt kunna bilda mig en uppfattning om hur allt gått till under verksamhetsåret. Jag hoppas att styrelsen får lite tid över nu till helgen, när TPB-rättegången gör uppehåll, till att författa sagda berättelse, så att vi revisorer slipper få den droppad i knät fem minuter i tolv, som vanligt.Därefter vidtar det sedvanliga hembesöket hos kassören för att på plats studera de fysiska böckerna; något som lyckligtvis går enkelt att genomföra nu när kassör och en av revisorerna bor inom besöksavstånd från varandra. Stay tuned...

Björn Felten
2009-02-26, 17:05
Tjillevipp.

Da_Nerd
2009-02-26, 17:32
låter ju fint!

Björn Felten
2009-02-26, 19:35
Da_Nerd (2009-Feb-26)låter ju fint!

Visst gör det? Tjillevippandet uppfanns ursprungligen av vår vicepresident, Christian, som ett medel för att föra upp en halvt begraven tråd till ytan.Vi revisorer (eller i alla fall jag -- jag har fortfarande inte hört ett ljud ifrån min kollega Anders) förväntar oss alltså en verksamhetsberättelse från styrelsen, men det enda vi (jag) fått hittills är hänvisning till ett halvdussin rader i ett styrelseprotokoll, vilket definitivt inte är tillfyllest.Och tiden håller på att rinna ut. Om inget händer tämligen snart, så kan jag som revisor inte rekommendera ansvarsfrihet för styrelsen -- med undantag då för kassören, Bo Leuf, som fullgjort sina skyldigheter med bravur.

Rick Falkvinge
2009-03-03, 18:30
Jag vill fråga efter två saker och notera två andra:1) Eftersom en verksamhetsberättelse är ganska odefinierad till sin natur, exakt vad är det du söker för information i en sådan, för att kunna göra ditt (faktiskt viktiga) granskande arbete? På vilket sätt är just revisionsberättelsen viktig i relation till all annan information, som finns i skriftlig form, t.ex. här på forumet?2) Vad anser den andre revisorn? Vi har ju två revisorer.Sedan, noterat:3) Tiden för att publicera revisionsberättelse har nu löpt ut. Enligt våra stadgar ska den vara publicerad minst sju dagar före årsmötet. För att inte i onödan försena arbetet i övrigt, särskilt nu när vi behöver fokusera om mot valrörelsen, så skulle man kunna bordlägga just revisionen och beslutet om ansvarsfrihet till ett senare tillfälle, att kallas till när revisorn anser sig ha fått in nödvändiga handlingar och behandlat dem.4) Jag tror att vi alla har förståelse för den arbetsbelastning vi alla haft, när vi velat dra maximal nytta av den nu avslutade Pirate-Bay-rättegången, för att saker helt enkelt kan missas. Det är inget problem så länge det hanteras korrekt, t.ex. som ovan.

Da_Nerd
2009-03-04, 00:17
Kan man inte skriva en verksamhetsberättelse fortlöpande under året tex. månad för månad så slipper man allt stress mot slutet? kan tom vara intresant att läsa om man lägger upp den här på forumet så alla som bryr sig kan få ta del av den!:D

Jonas Lundqvist
2009-03-04, 21:52
Da_Nerd (2009-Mar-04)Kan man inte skriva en verksamhetsberättelse fortlöpande under året tex. månad för månad så slipper man allt stress mot slutet? kan tom vara intresant att läsa om man lägger upp den här på forumet så alla som bryr sig kan få ta del av den!

:D

Räcker inte nyhetsbrevet för det syftet?

Da_Nerd
2009-03-04, 23:21
inte som verksamhetsberättelse

SM5POR
2009-03-06, 23:24
Jag beklagar min sena ankomst till diskussionstråden. Jag har varit helt borta från forumet en tid och dessutom haft tekniska kommunikationsproblem beträffande e-posten, vilket är en bidragande orsak till att Björn inte har hört av mig under de senaste veckorna.Anledningen till att vi vill ha en verksamhetsberättelse är att den skall sammanfatta vad styrelsen i sak anser sig ha uträttat under verksamhetsåret. Formellt utgör den ett lika viktigt underlag för revisionen som den ekonomiska berättelsen, genom att den i grova drag förklarar varför organisationen har haft utgifter på hundratusentals kronor. Revision handlar inte bara om att kontrollera att siffrorna stämmer, utan även om att se att pengarna har gått till rätt ändamål. I praktiken behöver det knappast vara något längre dokument, men man bör lyfta fram de viktigaste punkterna under året som gått (demonstrationer/manifestationer, särskilda kampanjer, Dreamhack, Almedalen). Det räcker inte att hänvisa till information som finns "någon annanstans" eller tillkommer senare, utan verksamhetsberättelsen måste vara ett vid en viss tidpunkt fastställt dokument (som årsmötet dessutom lägger till handlingarna). Något formkrav på hur verksamhetsberättelsen skrivs finns inte heller; huvudsaken är att man kan läsa och förstå den.Björn och jag kan liksom inte skriva i revisionsberättelsen att "vi har granskat verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse" när sagda verksamhetsberättelse inte ens har förelegat inför revisionen. Vi kan möjligen nöja oss med att säga att vi enbart har granskat den ekonomiska berättelsen, men det känns en smula halvdant då vi har uppfattat vårt uppdrag som större än så. Hur som helst, det är årsmötet som har sista ordet beträffande ansvarsfriheten, så detta bör inte vara något oöverstigligt problem för organisationen att gå vidare.

Björn Felten
2009-03-07, 09:21
Da_Nerd (2009-Mar-04)inte som verksamhetsberättelse

Helt rätt. Det vore som om åklagaren i sin sakframställan daskar 4000 sidor förundersökning på bordet och säger till domaren "Läs här och döm sedan!".Som min kollega påpekar så är det styrelsen egen berättelse, där de med egna ord förklarar för medlemmarna hur de agerat och varför under verksamhetsåret, som vi revisorer efterlyser. Detta då för att vi skall ha lämpliga hållpunkter att utgå ifrån när vi parallellt med denna studerar kassörens berättelse.Och Rick och Anders har helt rätt i att det inte finns någon mall eller liknande att gå efter; det finns ingen rätt eller fel utformning av en verksamhetsberättelse. Däremot ligger naturligtvis själva verksamhetsberättelsen som sådan, och hur välskriven den är, också till grund för revisionen, så den skall inte tas alltför lätt på. Om inte annat så för att den har ett historiskt värde: den ligger även till grund för kommande års revisioner -- bland annat för att kunna se att inte kommande styrelser förändrar föreningens inriktning på ett icke korrekt sätt.Stort ansvar här, för styrelsen alltså.

Björn Felten
2009-03-16, 21:44
*bump*

Björn Felten
2009-03-26, 12:38
*bump*Revisorerna väntar alltså fortfarande på minsta lilla livstecken från styrelsen. :(

Mårten Fjällström
2009-03-26, 22:31
Läser inte revisorerna ledningsrapporterna med nitisk glöd? :)I tisdags (http://forum.piratpartiet.se/Topic137295-81-1.aspx) konstaterades det att:

extra årsmötet

Vi behöver ha fylligare verksamhetsberättelse, så att revisorerna kan revidera ordentligt.Den vi har lyfts till wikin, alla uppmanas att fylla i där de var delaktiga och sedan tar gamla styrelsen och klubbar och kallar när det ser bra ut. Mårten tar ansvar för pucken.Förberedelsen av fortsättningen på årsmötet har idag fått en egen tråd (http://forum.piratpartiet.se/Topic137526-83-1.aspx) med länk till wiki unt so vidare.

Björn Felten
2009-04-20, 10:08
*bump*

agnesson
2009-04-20, 21:20
Jag tycker det här är väldigt svagt av styrelsen. Hur ska det fungera att sitta i riksdagen om inte styrelsen kan ta fram korrekt material till ett årsmöte?

Da_Nerd
2009-04-21, 01:18
bump bump bump, fattar att ni har MYCKET att göra nu men BUMP!

Björn Felten
2009-04-22, 10:25
agnesson (2009-Apr-20)Jag tycker det här är väldigt svagt av styrelsen. Hur ska det fungera att sitta i riksdagen om inte styrelsen kan ta fram korrekt material till ett årsmöte?

Ja, det här är verkligen inte bra. Inför årsmötet skylldes det på TPB-rättegången, men efter årsmötet så var det ju tämligen stilla, så då borde det ha funnits gott om tid att författa den här verksamhetsberättelsen.Ju längre det dröjer desto mer kommer naturligtvis alla att undra vad dröjsmålet beror på. Inte alls bra, som sagt. :(

Da_Nerd
2009-04-22, 12:03
vi borde starta en bumplek i tråden,Vi berättar en historia genom att skriva en mening var,jag börjar på det vanligaste sättet."Det var en gång en ung man"

agnesson
2009-04-22, 15:49
som hette da_nerd och som från och med nu lovade att hålla sig till topic. ;)

Björn Felten
2009-04-22, 15:58
På den gamla hederliga BBS-tiden kallades bumpleken för Den Oändliga Historien. Det kunde bli riktigt läsvärda historier tilll slut. :)

Da_Nerd
2009-04-22, 16:01
Hade varit roligare om historien handlat om vårt eviga väntande...

;)

Mårten Fjällström
2009-04-23, 18:50
Om man tycker att det är högt prioriterat att försäkra sig om att föreningen begränsar möjligheten att stämma förra årets styrelse så finns det ett mycket effektivare sätt än att leka bump-lek. Det är en wiki.Jag ser heller ingen anstormning av folk som vill vara mötesfunktionärer och planera årsmötet del 2.

Björn Felten
2009-04-23, 19:05
Mårten Fjällström (2009-Apr-23)Om man tycker att det är högt prioriterat att försäkra sig om att föreningen begränsar möjligheten att stämma förra årets styrelse så finns det ett mycket effektivare sätt än att leka bump-lek. Det är en wiki.

Hur menar du nu? Skall medlemmarna själva skriva styrelsens verksamhetsberättelse?

Mårten Fjällström
2009-04-23, 19:52
Det är medlemmarna som gör verksamheten, att jag bett vissa medlemmar som jag vet var involverade i viss verksamhet, vilket syns på:ESF - Amelia mejladförhindrar inte andra att skriva på wiki-sidan, beklagar om jag varit otydlig på det. Jag tyckte jag var tydlig nog här: http://forum.piratpartiet.se/Topic137526-83-1.aspx. Att det är styrelsens verksamhetsberättelse behöver inte betyda mer än att styrelsen är det organ som fattar beslut om den innan den går till årsmötet. Styrelsen har ett ansvar för att den blir klar, vilket jag just nu tar genom att här värva fler att skriva i den.Om du känner att det krockar med din roll som revisor så ta inte åt dig av uppmaningen, men alla andra kan göra det :)

Björn Felten
2009-04-24, 12:13
Så du menar alltså att vi i (pp) skall göra en Wanja? Sitta i styrelsen är häftigt, men att fullgöra sina skyldigheter som styrelsemedlem är mindre viktigt?Fattar styrelsen hur detta kan uppfattas om någon gammelmedial sniffare får korn på det? Verksamhetberättelsen är otroligt mycket enklare att författa än bokslutet från kassören. Bokslut och alla övriga rapporter från kassören skickades till revisorerna den 11 februari. Verksamhetsberättelsen väntar vi fortfarande på.Kanske skulle vi dela upp frågan om ansvarsfrihet så att kassören får sin, men att resten blir "pending"?Hur många fler styrelsemedlemmar behöver (pp) för att klara av en så enkel sak som att skriva en verksamhetsberättelse inom anständig tid, för övrigt?

Mårten Fjällström
2009-04-24, 20:15
Låt mig bespara kvällstidningsjournalisterna lite arbete: "Extra! Extra! Föreningsstyrelse försenad med verksamhetsberättelse! Inga oegentligheter misstänks!"Vill du ha en berättelse över vad styrelsen gjorde under förra året eller vad föreningen gjorde? Jag uppfattar det senare som vad en verksamhetsberättelse ska vara, och i en förening som agerar enligt principen att tre medlemmar kan agera å föreningens vägnar innebär det en hel del verksamhet som personerna i styrelsen inte är de bäst lämpade att beskriva. Kombinerat med att de flesta i förra styrelsen sliter som tusan för det här valet - som är högt prioriterat - och resultatet blir den tunna verksamhetsberättelse som levererades till årsmötet. Jag tyckte wikifiering av arbetet att beskriva förra årets verksamhet var en vettig lösning, men om du anser att det är fel att involvera fler personer än just de som satt i förra styrelsen i att skriva verksamhetsberättelsen får jag väl ta och editera bort de bitarna ur wikisidan. Det hade det varit trevligt om du nämnt det tidigare, till exempel när jag länkade till den tråden.

SimonRosenqvist
2009-04-24, 20:52
Om nu styrelsen prioriterar arbetet med valet så pass hårt kanske man borde se över sina prioriteringar.Har vi inte en fungerande interndemokrati vill jag inte att vi kommer in. I någon församling. Jag tror och hoppas att detta gäller mer än bara jag själv.EDIT: Jag ska för övrigt ha anmält mig till mötesfunktionär. Om det nu blir ett möte detta året.

Björn Felten
2009-04-25, 04:52
Mårten, låt mig till att börja med påpeka att min kritik på intet sätt är riktad mot dig personligen. Tvärtom skall du ha all heder av att du faktiskt visar det enda livstecknet från den avgående styrelsen. Detta har påpekats för mig i ett vänligt PM från en annan medlem, och det är helt korrekt. Tack Mårten, vi revisorer sitter ju i ett totalt vakuum och får inte minsta lilla besked om eventuell tidsplan för VB.Vad gäller hur verksamhetsberättelsen bör vara utformad, så tycker jag att vi revisorer förklarade det i början av den här tråden. Till exempel här. (http://forum.piratpartiet.se/FindPost133607.aspx)Jo, det är styrelsens verksamhetsberättelse vi vill ha. Det är styrelsens eventuella ansvarsfrihet som skall avgöras, så självklart är det främst styrelsens roll i föreningens verksamhet som skall nedtecknas. Även styrelsens förmåga att konkretisera sitt eget arbete under verksamhetsåret ligger för övrigt till grund för revisorernas bedömning av hur styrelsen har skött sitt förtroendeuppdrag. Titta gärna på föregående års föredömliga VB.

Mab
2009-04-25, 19:07
Instämmer till väldigt stor del i den kritik som Björn Feltén framför. En verksamhetsberättelse ska ligga till grund för revisorernas granskning av styrelsens verksamhet, vilket gör granskningen ganska svår om vbn saknas.När det gäller avgränsning av vad som ska finnas med i verksamhetsberättelsen så är det egentligen ganska enkelt. All verksamhet som bedöms som viktig för folk att känna till som kan spåras tillbaks till beslut av styrelsen (antingen i sin helhet eller genom delegation) ska finnas med i verksamhetsberättelsen. Allt annat ska inte med (utöver möjligen som stämningstext).

Björn Felten
2009-04-26, 14:55
Tack Mattias.En sak bara (som jag bland annat har påpekat för dig flera gånger på din blogg utan synbar reaktion) -- mitt efternamn stavas exakt så som det stavas här i forat, i vårt medlemsregister, på min blogg, på alla andras bloggar där jag kommenterar och, inte minst, på våra valsedlar. Inte så som du envisas med att stava det.

Mårten Fjällström
2009-04-28, 16:54
Jag var ganska trött i fredags och blev lite grinig. Nu är jag piggare och konstruktivare. Jag blev grinig när det för mig kändes som att det fanns större intresse av att diskutera problemets existens än att lösa det.För att börja i rätt ände: jag vill få verksamhetsberättelsen klar så att vi kan göra årsmötet, del 2. Det är bra att Björn ligger på oss, det är revisorns uppgift att se till att styrelsen inte ballar ur.Att den första blev så kort berodde som jag ser det på hur den verksamhetsberättelsen betraktades, nämligen som något som främst ledamöterna i (dåvarande) skulle skriva och därtill främst som ett nödvändigt ont. Därför valde jag alternativet wikifiering för att göra en ny och mer utförlig. Jag satte också ut så många rubriker som jag kom på och försökte hitta personer som kan fylla i med innehåll. Ett problem med att få klar den snabbt är att detaljkunskapen om förra årets verksamhet är vida spridd, ett annat är att nivån på en acceptabel verksamhetsberättelse i den här föreningen inte har hamrats ut speciellt mycket av praxis. Det är alltså oklart hur utförlig berättelse som önskas. Jag ska kolla på förra årets, tack för tipset.Om någon - vem som helst i föreningen, på årsmötet har vi alla en röst - vill hjälpa till med att få klar hela processen snabbare - och det vore uppskattat - kan man:1. Hjälpa till med verksamhetsberättelsen, antingen genom att fylla i något eller ge någon feedback på upplägget. En nackdel med att försöka täcka allt och lite till är att den haft en tendens att växa snabbare än den fyllts i. Så kommentarer om att upplägget verkar tillräckligt - eller inte - vore bra. (Det här kanske ger sig självt när jag kollar förra årets, men feedback är alltid välkommet).2. Hjälpa till att planera årsmöte del 2 så att det blir bättre än del 1 (det fanns rätt mycket kritik). Skriv i den tidigare länkade tråden eller prata med Simon så får kan ni kollektivt styra upp vem som gör vad.Ska ligga på ledamöterna i gamla styrelsen speciellt så att vi får klart det här nu. Men all hjälp uppskattas.

Björn Felten
2009-04-28, 17:13
Mårten Fjällström (2009-Apr-28)Ska ligga på ledamöterna i gamla styrelsen speciellt så att vi får klart det här nu. Men all hjälp uppskattas.

Tack för lägesrapporten, Mårten, och kudos för att du kämpar på.Men det är faktiskt inte sekreteraren som skall skriva verksamhetsberättelsen (även om han mycket väl kan skriva rent/ut den), det är styrelseordföranden. Det är ordföranden som har huvudansvaret för styrelsen, och det är han som skall ha den bästa överblicken över styrelsens agerande under verksamhetsåret. Det är således hans ansvar; faktiskt ett av de viktigare han har.Själv hjälper jag gärna till, men som du säkert förstår (jävsituationen) så kan jag inte ge annat än grova riktlinjer -- jag tror att jag redan nu ligger på gränsen för hur mycket hjälp jag kan ge... :w00t:

Anders Hedberg
2009-05-01, 07:48
Fyllde på med uppgifterna om ESF och StoppaIpred så att verksamhetsberättelsen nu är komplett. Det som återstår är lite formatering av texten och borttagande av wiki instruktionerna.http://wiki.piratpartiet.se/verksamhetsber%C3%A4ttelse%202008

Björn Felten
2009-05-01, 11:54
Anders Hedberg (2009-May-01)Fyllde på med uppgifterna om ESF och StoppaIpred så att verksamhetsberättelsen nu är komplett.

Respekt!EDIT (efter genomläsning av wikin): Nu återstår bara att ordföranden fyller i hur de olika verksamheterna har motiverats av styrelsebeslut. Det är alltså styrelsens aktiviteter som skall återspeglas i VB, men det vet jag att vår ordförande är väl medveten om efter alla dessa år då jag har pressat honom på acceptabla VB. :)

Mab
2009-05-02, 13:33
Björn Felten (2009-Apr-26)Tack Mattias.

En sak bara (som jag bland annat har påpekat för dig flera gånger på din blogg utan synbar reaktion) -- mitt efternamn stavas exakt så som det stavas här i forat, i vårt medlemsregister, på min blogg, på alla andras bloggar där jag kommenterar och, inte minst, på våra valsedlar. Inte så som du envisas med att stava det.haha. ja förlåt, jag vet faktiskt inte varför det inte sjunker in.jag ska försöka bättra mig på den punkten.

Björn Felten
2009-05-09, 15:38
*suck* (får ersätta bump)Skärpning nu, please!

Henry Rouhivuori
2009-05-09, 16:07
Björn: efter valet

agnesson
2009-05-09, 22:48
Henry Rouhivuori (2009-May-09)Björn: efter valetKan styrelsen inte ens genomföra ett årsmöte med tillfredsställande verksamhetsberättelse samt att tillsätta nya revisorer samt valberedning, hur ska arbetet då gå nere i Bryssel? Borde jag sluta vara orolig?

Henry Rouhivuori
2009-05-09, 23:13
agnesson (2009-May-09)Henry Rouhivuori (2009-May-09)Björn: efter valetKan styrelsen inte ens genomföra ett årsmöte med tillfredsställande verksamhetsberättelse samt att tillsätta nya revisorer samt valberedning, hur ska arbetet då gå nere i Bryssel? Borde jag sluta vara orolig?

Det gick ju bra för Miljöpartiet att komma in i riksdagen utan partiledare eller var det styrelse.

Björn Felten
2009-05-10, 17:34
Henry Rouhivuori (2009-May-09)Det gick ju bra för Miljöpartiet att komma in i riksdagen utan partiledare eller var det styrelse.

Fast det var ju först på tredje försöket. Vi satsar ju på försök 1,5 ungefär. :)Problemet är ju bara att någon gammelmedial person (på till exempel TV4) kan få fatt i detta klanteri och blåsa upp det till att PP har en styrelse som prioriterar Skype-tjatter framför seriöst styrelsearbete. Det skulle onekligen vara förödande om det skulle komma upp sista veckan innan valdagen den 7 juni -- veckan då en stor del av väljarna bestämmer sig.

Björn Felten
2009-05-12, 16:31
Henry Rouhivuori (2009-May-09)Björn: efter valet

Henry, har du hört detta från någonstans uppifrån, eller är det din egen fundering?I egenskap av revisor så skulle jag ju väldigt gärna vilja se någon mer än vår stackars sekreterare posta här. Men kanske övriga styrelsemedlemmar anser att en gnällande revisor går att ignorera tills vi fått valresultatet den 8 juni?

Henry Rouhivuori
2009-05-12, 19:18
Björn Felten (2009-May-12)Henry Rouhivuori (2009-May-09)Björn: efter valet

Henry, har du hört detta från någonstans uppifrån, eller är det din egen fundering?

Min gissning. Ordföranden och vice är nog upptagna av att bli intervjuade av media.I egenskap av revisor så skulle jag ju väldigt gärna vilja se någon mer än vår stackars sekreterare posta här. Men kanske övriga styrelsemedlemmar anser att en gnällande revisor går att ignorera tills vi fått valresultatet den 8 juni?

Det kommer mer media efter vårt grymma valresultat, så det lär inte bli någon tid över för partitoppen, men styrelsen är större än så, då borde någon i vart fall kunna säga något.

Björn Felten
2009-06-11, 11:03
*buuuuuuuump!!!*(suck!)

Stefan Flod
2009-06-11, 11:57
Läser och har läst denna tråd en herrans massa gånger. :)På PP styrelsemötet som är nu på måndag så har vi just frågan om det extra årsmötet på dagordningen.Själv är jag stolt ordförande för Ung Pirat. Där är det ordning och allt vad årsmöte heter är fixat för länge sedan. Ungdomsförbundet sätter standarden som PP har mycket att leva upp till. :)

Björn Felten
2009-06-11, 12:20
Stefan Flod (2009-Jun-11)Själv är jag stolt ordförande för Ung Pirat. Där är det ordning och allt vad årsmöte heter är fixat för länge sedan. Ungdomsförbundet sätter standarden som PP har mycket att leva upp till. :)

Nu skall du inte retas! Jag VET att ni har betydligt bättre ordning och reda på allting än vad vi i moderpartiet har. :w00t:

Da_Nerd
2009-06-11, 12:27
Jadu Felten då kommer man hem efter 6 veckor med sporadiskt internet och jag inser att allt är som vanligt...Hur går det?

Björn Felten
2009-06-11, 12:31
Da_Nerd (2009-Jun-11)Jadu Felten då kommer man hem efter 6 veckor med sporadiskt internet och jag inser att allt är som vanligt...

Men va sjutton, skall du också börja retas nu? :PHur går det?

Segt som frusen sirap kan det väl närmast beskrivas som. Ingen verkar intresserad av att återvända till vardagsslitet ännu -- bakfyllan efter valsegern sitter tydligen fortfarande i...

Da_Nerd
2009-06-12, 11:18
Björn Felten (2009-Jun-11)Da_Nerd (2009-Jun-11)Hur går det?Segt som frusen sirap kan det väl närmast beskrivas som. Ingen verkar intresserad av att återvända till vardagsslitet ännu -- bakfyllan efter valsegern sitter tydligen fortfarande i...

det är vi iofs värda men jag håller med om att folk borde vakna till liv och ta hand om denna viktiga fråga snart...

Björn Felten
2009-09-04, 03:38
*bump*

LIGIZT
2009-09-04, 06:41
Hur ser ekonomin ut i dagens läge Björn F?Antar du är ekonomiansvarig så passar på att fråga ;-)

willenfort
2009-09-04, 09:39
Detta är under all kritik. det har gått snart 6 månader efter årsmötet och det finns ingen verksamhetsberättelse för förra året.Verksamhetsberättelser är inte svåra att skriva och tar inte lång tid ens för en dyslektiker som mig.

(Sen att mina verksamhetsberättelser blir stavningsrättade på årsmöten är en annan sak :) )

Så vad är det som gör att styrelsen inte klarar av detta ?Mitt förtroende för styrelsen sjunker för var dag.FIXA PROBLEMET NU !!!!!!/C

Da_Nerd
2009-09-06, 00:42
Bumpelibump, varit på 8veckors semester och kommer hem till min vanliga gammla tråd, tyst som vanligt...bumpbump

Björn Felten
2009-09-06, 17:32
LIGIZT (2009-Sep-04)Hur ser ekonomin ut i dagens läge Björn F?Inte den blekaste aning. Jag verkar vara den siste som får reda på vad som händer. :(Antar du är ekonomiansvarig så passar på att fråga ;-)Nja. det vill jag inte påstå. Jag är medlemmarnas ombudsman gentemot styrelsen kan man säga.

Björn Felten
2009-09-06, 17:35
willenfort (2009-Sep-04)Detta är under all kritik. det har gått snart 6 månader efter årsmötet och det finns ingen verksamhetsberättelse för förra året.

Det mest skrämmande är att detta gäller VBer för 2008, ett år då det nästan inte hände någonting. Hur skall det då gå med VBer för 2009, det i särklass mest händelserika året i partiets historia?

Mab
2009-09-07, 02:31
Björn Felten (2009-Sep-06)Nja. det vill jag inte påstå. Jag är medlemmarnas ombudsman gentemot styrelsen kan man säga.

Ska man vara riktigt petig så är det mer korrekt att säga att du var medlemmarnas ombud gentemot styrelsen under förra året. I år har vi ju fortfarande inte valt några revisorer och därmed så finns det just nu inget ombud som tillvaratar medlemmarnas intressen.

Anders Hedberg
2009-09-07, 12:10
willenfort (2009-Sep-04)Detta är under all kritik. det har gått snart 6 månader efter årsmötet och det finns ingen verksamhetsberättelse för förra året.Verksamhetsberättelser är inte svåra att skriva och tar inte lång tid ens för en dyslektiker som mig.

Vi måste reda upp det här, kan du tänka dig att skriva den så vi får det här ur världen? Jag kan rätta stavningen... Fixar du det har du min röst till en styrelseplats nästa år.

Så vad är det som gör att styrelsen inte klarar av detta ?

Jag lutar åt fel sammansättning av människor. Att Rick inte gillar pappersarbete vet ju alla, men då behöver det kompletteras med människor i styrelsen som kompenserar för detta. Det handlar mer om att få rätt människor till styrelsen än att skriva regler för det. Sen vill jag se att de människorna gör de här sakerna också, inte bara snackar om det ;-)

FIXA PROBLEMET NU !!!!!!

Som sagt, den som fixar det har min röst till styrelsen nästa år.

mobboffer
2009-09-07, 12:36
Verksamhetsberättelse verkar vara på gång. Se http://forum.piratpartiet.se/Topic171217-81-1.aspx.

Da_Nerd
2009-09-07, 12:48
gött att det händer något...

Björn Felten
2009-09-07, 16:21
Mab (2009-Sep-07)Ska man vara riktigt petig så är det mer korrekt att säga att du var medlemmarnas ombud gentemot styrelsen under förra året.

Fast då får man väl ändå vara mer än lovligt petig? I väntan på att förra årets styrelse fullgör sina skyldigheter sedan mer än ett halvt år tillbaka, så tror jag ändå att jag är det närmaste man kan komma medlemmarnas ombudsman. Vad annars återstår dem?

Stefan Flod
2009-09-07, 19:22
Verksamhetsberättelsen för 2008 är nu antagen av styrelsen. Protokollet ska bara justeras sen läggs det upp på forumet och verksamhetsberättelsen skickas till revisorn. Så säg om 10 minuter. :)

edit: http://forum.piratpartiet.se/Topic171544-81-1.aspx

Mab
2009-09-07, 20:49
Björn Felten (2009-Sep-07)Mab (2009-Sep-07)Ska man vara riktigt petig så är det mer korrekt att säga att du var medlemmarnas ombud gentemot styrelsen under förra året.Fast då får man väl ändå vara mer än lovligt petig? I väntan på att förra årets styrelse fullgör sina skyldigheter sedan mer än ett halvt år tillbaka, så tror jag ändå att jag är det närmaste man kan komma medlemmarnas ombudsman. Vad annars återstår dem?Jag tror att min poäng, som kanske inte gick fram, var att inget återstår dem. Inget. Det finns just nu ingen som har medlemmarnas förtroende att vara vårt ombud gentemot styrelsen. Vi är i princip helt utlämnade på nåder åt deras nycker.Det är hedervärt att du självmant drar på dig vakthundens roll, men det är inte något som är förankrat bland medlemmarna, och du saknar helt de stadgefästa maktmedel som en vald revisor besitter.Tyvärr

Da_Nerd
2009-09-08, 19:59
såja nu är det björn vi väntar på : )

Björn Felten
2009-09-09, 07:59
Stefan Flod (2009-Sep-07)Verksamhetsberättelsen för 2008 är nu antagen av styrelsen. Protokollet ska bara justeras sen läggs det upp på forumet och verksamhetsberättelsen skickas till revisorn. Så säg om 10 minuter. :)edit: http://forum.piratpartiet.se/Topic171544-81-1.aspxTvå dagar senare väntar jag fortfarande.Men menar du att inte en enda av dina, högst berättigade, invändningar (http://forum.piratpartiet.se/FindPost171221.aspx) togs hänsyn till? Det var illa... :((Jag hoppas att länken här ovan fungerar, den är manuellt inskriven. Att Cut&Paste på normalt sätt från inläggsnumret verkar inte fungera numera.)

Da_Nerd
2009-09-09, 12:03
http://forum.piratpartiet.se/Topic171217-81-1.aspxhär är den...

Da_Nerd
2009-09-09, 12:04
Verksamhetsberättelse för piratpartiet 2008Allmänt/sammanfattning av åretPiratpartiet har under 2008 äntligen, efter två års hårt arbete, fått genomslag för integritetsfrågorna. Det hände i samband med FRA-debatten under sommaren. I övrigt har arbetet mestadels varit fokuserat på det kommande EU-valet under 2009.Finansiering har äntligen, efter två års hårt arbete, löst sig i och med programmet "Guldpirat" där vi helt enkelt uppmuntrar frivilliga att ge ett belopp varje månad.FRA-lagenUnder året 2008 har Piratpartiet aktivit arbetat mot införandet av FRA-lagen. Det började med en kampanj under våren med affischer, flygbladsutdelning och en demonstration. När vårkampanjen officiellt var slut fortsatte arbetet online (bland annat med livebloggning under riksdagsdebatten) och på dagen då omröstningen skedde deltogs det i en spontan folksamling utanför riksdagen. Under sommaren fortsattes arbetet med bland annat demonstrationer runt om i landet och när riksdagen officiellt öppnade ordnades demonstrationer.IPRED-lagenEn facebook-grupp och en wikisida, www.stoppaipred.nu, sattes upp och klistermärken med texten stoppaipred.nu trycktes. Kampanjen gav eko i rikspress men tyvärr röstades förslaget igenom och lagen började gälla 1:a april 2009.Internationell konferensInternationell konferens hölls i Uppsala i 27-29 juni. Förutom Piratpartiet (Sverige) var där representanter för Piraattipuolue, Piratenpartij, Piratenpartei (både tyska och österrikiska), Piratpartiet (danska). Konferensen producerade European Pirate Parties Declaration of a basic platform for the European Parliamentary Election of 2009 eller Uppsala Declaration. I samband med konferensen hölls en demonstration på fredagen i samarbete med lokala föreningar i Ung Pirat, LUF, Gröna Studenter och SUF. Med Ung Pirat hölls också en demonstration på fredagen då dokumentet presenterades. Sammantaget var konferensen produktiv och gav positiv uppmärksamhet i media.AlmedalenPartiet deltog under Almedalsveckan med 8 personer, och ordnade även ett seminarium.DreamhackVi deltog på Dreamhack Summer 2008 med 20 vanliga bordsplatser. 300 medlemmar värvades. Partiledningen träffades, men kunde inte ha vettiga möten i miljön som är på Dreamhack. Kostnad ca 17000 kr. En längre text finns här - http://wiki.piratpartiet.se/LardomarFranStoraArrangemangVi deltog även på Dreamhack Winter 2008 med 10 platser, vikta för specialvalda värvare. 600 medlemmar värvades. Kostnad ca 12000 kr. En längre text finns här http://forum.piratpartiet.se/Topic123252-131-1.aspx,PrideVi deltog i EuroPride 2008 som anordnades i Stockholm. Vårt deltagande bestod av ett ganska stort tält i Pride Park.ESFUng Pirat anordnade bokbord och föreläsningar. Delegater från Pirate Party International bjöds in och deltog. Piratpartiet sponsrade med inträde för några som jobbade under forumet.Föreläsningarnar hölls av Christian Engström, Piratpartiet och Reinier Bakels, Piratenpartij Nederland, under titeln "Intellectual Property in Europe and the need for Political Activism".IT-utvecklingPartiets serverpark flyttades äntligen från Ricks balkong och Richies garage till en riktig serverhall, Bahnhofs Pionen.Vi rekryterade även under året flera nya utvecklare och systemadministratörer.ButikenEn webshop har byggts där vårt material, såsom klistermärken och tröjor kan beställas. En vidareutveckling av webshoppen sker kontinurligt.GuldpiratGuldpirat lanseras i januari som ett program för att finansiera partiet genom månatliga donationer. Första månaderna ligger de totala donationerna på 20kkr/månad, en uppgång sker i samband med FRA men framförallt sker en stadig stegring under hösten för att i december nå första målnivån på 50kkr/månad.OrganisationStyrelsen beslöt att för verksamhetsåret utse Rick Falkvinge att organisera och leda partiet.Under hösten inleddes arbete med att inventera och byta ut inaktiva funktionärer på valkrets-, kommun- och stadsdelsnivå.I slutet av året organiserades det övergripande, nationella arbetet i arbetsgrupper presenterade på hemsidan.EuropaparlamentsvaletUnder hösten togs metod för fastställande av en lista med kandidater till Europaparlamentet fram. Den exakta listan valdes på ett medlemsmöte för partiets medlemmar 6-7 december.

Henry Rouhivuori
2009-09-09, 12:06
Da_Nerd (2009-Sep-09)http://forum.piratpartiet.se/Topic171217-81-1.aspx

här är den...

Det är mycket möjligt att en del av innehållet på länken inrymmer det Björn väntar på, men det är styrelsen som skall skicka verksamhetsberättelsen till revisorerna.Hoppas det blev tydligt.

Da_Nerd
2009-09-09, 12:13
det är den som blev genomröstad, tyvär...

Henry Rouhivuori
2009-09-09, 12:37
Da_Nerd (2009-Sep-09)det är den som blev genomröstad, tyvär...

Jo den är inge vidare -- men styrelsen skall skicka (maila?) den till Björn för att det skall räknas.

Björn Felten
2009-09-09, 13:02
Henry Rouhivuori (2009-Sep-09)Da_Nerd (2009-Sep-09)det är den som blev genomröstad, tyvär...Jo den är inge vidare -- men styrelsen skall skicka (maila?) den till Björn för att det skall räknas.

Det kan måhända verka som mer än lovligt petigt och formellt, men just så är det. Visst kan man hänvisa (i andra och tredje hand) till olika foruminlägg, men vi revisorer måste få den korrekta VBer tillhanda direkt, annars är det svårt för oss att avgöra vad vi skall gå efter.Men att inte Stefans invändningar respekterades det allra minsta (tydligen?) ligger ju verkligen 2008 års styrelse till last. Detta kommer inte att bli den lätta revision det borde ha blivit med tanke på att nästan inget anmärkningsvärt hände under 2008.

Da_Nerd
2009-09-10, 04:11
tänkte bara att du kanske inte sätt den och att du ville tjuvstarta lite så att revisionen blir klar innan 2050...

Björn Felten
2009-09-23, 15:16
*bump*Och nej, vi revisorer accepterar, som sagt, inte en länk till något foruminlägg, vi kräver en ordentlig verksamhetsberättelse. Dessutom vill vi ha en slutgiltig, ekonomisk berättelse -- för närvarande har bara en av oss revisorer en högst preliminär dito från början av februari.Skärpning nu, 2008 års styrelse!

Rick Falkvinge
2009-09-23, 22:05
Björn Felten (2009-Sep-06) Inte den blekaste aning. Jag verkar vara den siste som får reda på vad som händer. :(En stor del av arbetet under året har gått ut på att göra ekonomin transparentare, bl.a. för revisorerna. Jag tror du kommer att gilla vad du ser, när säcken är ihopknuten (i PW).Det blir på formatet:- Transaktion #204 Bankkonto => IT-kostnader 5,250 kronor 2009-07-01

-- Bankkonto -5,250

-- IT-kostnader +5,250

-- Detta är utbetalning #31.

--- Utbetalning #31 skapades 2009-06-20 av Mårten Fjällström (#987).

--- Utbetalning #31 är faktura #14.

---- Faktura #14 inkom 2009-06-13 (se _inscannad_bild_)

---- Konterad på IT-kostnader

---- Attesterad av Rickard Olsson (#1077) kl 12:11 2009-06-15Allt är klart utom revisionsvyn.

Da_Nerd
2009-09-24, 04:13
Rick Falkvinge (2009-Sep-23)Björn Felten (2009-Sep-06) Inte den blekaste aning. Jag verkar vara den siste som får reda på vad som händer. :(En stor del av arbetet under året har gått ut på att göra ekonomin transparentare, bl.a. för revisorerna. Jag tror du kommer att gilla vad du ser, när säcken är ihopknuten (i PW).Det blir på formatet:- Transaktion #204 Bankkonto => IT-kostnader 5,250 kronor 2009-07-01-- Bankkonto -5,250-- IT-kostnader +5,250-- Detta är utbetalning #31.--- Utbetalning #31 skapades 2009-06-20 av Mårten Fjällström (#987).--- Utbetalning #31 är faktura #14.---- Faktura #14 inkom 2009-06-13 (se _inscannad_bild_)---- Konterad på IT-kostnader---- Attesterad av Rickard Olsson (#1077) kl 12:11 2009-06-15Allt är klart utom revisionsvyn.

va?jag fattar inget, hoppas felten gör det.

Björn Felten
2009-09-28, 12:22
Jag har nu mottagit en verksamhetsberättelse, men tyvärr kan åtminstone inte jag (jag väntar fortfarande på Anders utlåtande) inte godkänna den.Det viktigaste felet i den är att den förefaller att fokusera på partiets verksamhet. Men det är styrelsens verksamhet vi vill läsa om i verksamhetsberättelsen!Om partiet ex.vis blivit inbjuden någonstans efter att styrelsen aktivt medverkat till detta, då skall det finnas med i VBer -- om vi "oförskyllt" blivit inbjudna, då har det inte i VBer att göra!Tidigare år har jag, och sedermera vi (när jag inte längre var ensam revisor utan vi blev två), gett styrelsen ganska stort "slack" när det gäller VBer. Men numera är vi ett etablerat parti, och då måste all formalia vara oklanderlig. Tyvärr drabbar det måhända 2008 års styrelse orättvist hårt, men det är inte mycket att göra åt detta, om vi skall klara av omställningen från ett parti med 5-6 tusen medlemmar till ett dito med 50-60 tusen.

Da_Nerd
2009-09-28, 17:40
tack för uppdateringen....

Henry Rouhivuori
2009-09-28, 17:47
Björn Felten (2009-Sep-28)Det viktigaste felet i den är att den förefaller att fokusera på partiets verksamhet. Men det är styrelsens verksamhet vi vill läsa om i verksamhetsberättelsen!

Hur är det egentligen. En verksamhetsberättelse avser väl föreningens verksamhet och inte vad som beslutats vid styrelsemötena?

Stefan Flod
2009-09-28, 20:39
Henry Rouhivuori (2009-Sep-28)Björn Felten (2009-Sep-28)Det viktigaste felet i den är att den förefaller att fokusera på partiets verksamhet. Men det är styrelsens verksamhet vi vill läsa om i verksamhetsberättelsen!Hur är det egentligen. En verksamhetsberättelse avser väl föreningens verksamhet och inte vad som beslutats vid styrelsemötena?Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Verksamhetsber%C3%A4ttelseVerksamhetsberättelse, skriftlig beskrivning av vilken verksamhet en organisation haft under en mandatperiod. Den ska tillsammans med bokslut granskas vid revision mot verksamhetsplanen för den gångna perioden.ellerEn styrelses skriftliga redogörelse för verksamheten under en viss period.

Björn Felten
2009-09-29, 00:03
Henry Rouhivuori (2009-Sep-28)

Hur är det egentligen. En verksamhetsberättelse avser väl föreningens verksamhet och inte vad som beslutats vid styrelsemötena?

Det bestämmer i och för sig styrelsen. Men det är inte föreningen som revisionen gäller, utan styrelsens arbete, och eftersom VBer ligger till grund för revisionen, så kan det ju vara lämpligt att ägna så mycket av den som möjligt åt att just berätta vad styrelsen har ägnat sig åt.

Mårten Fjällström
2009-09-29, 11:45
Det här stämmer inte överens med den verksamhetsberättelse-praxis jag är van vid. Jag är van vid att det är just verksamheten som beskrivs, att den jämförs med de instruktioner årsmötet utfärdat i sin verksamhetsplan och övriga beslut och på basis av den berättelsen - och revisorernas granskning av densamma för att kontrollera att styrelsen inte ljuger om vad som hänt - kan årsmötet bedöma om styrelsen hållt sig till de instruktioner den fick. Beviset på vad man gjort ligger då inte i vilka beslut som fattades av styrelsen utan vilken verksamhet som åstadkoms.Vi har inte några beslut på hur styrelsen ska arbeta (ingen stadgereglering på hur många möten som ska hållas etc) och verksamhetsplanen för 2008 specificerar att styrelsen ska utföra verksamheten "genom Piratpartiets operativa organisation". Vad är det revisorna önskar att styrelsen för 2008 lägger till i verksamhetsberättelsen? Hur många möten man haft? Vid vilka tidpunkter mötena skett? Vilka beslut som fattats? (Det här är inte sarkasm utan seriösa frågor, jag kommer hamna som ansvarig för det och måste veta vad som ska läggas till för att kunna lägga till något, annars blir det bara gissningar.)(Som referens var verksamhetsplanen för 2008:VERKSAMHETSPLAN 2008Årsmötet uppdrar åt styrelsen att genom Piratpartiets operativa organisation genomföra följande:

- Delta på Almedalen 2008.

- Delta på DreamHack Summer 2008.

- Delta på övriga event som styrelsen anser sig kunna ha råd att genomföra bra. Pride och European Social Forum bör vara bland dessa.

- Genomföra minst en landsomfattande kampanj.

- Samarbeta med övriga Piratpartier för att sprida idéerna inom och utom riket, och etablera Sverige som piratnation både bland piratpartier och i den globala debatten.

- Bygga upp organisationen inför valåret 2009. Säkra initiativ för att återbygga och förstärka funktionärskedjan ner till lokal nivå.

- Genomföra en internationell piratkonferens för Europas piratpartier och andra intressenter.

- Kontinuerligt söka mer och starkare finansiering.

- Hjälpa Ung Pirat operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis

- Förbereda EU-valet 2009.

Björn Felten
2009-09-29, 13:44
Mårten Fjällström (2009-Sep-29)Vad är det revisorna önskar att styrelsen för 2008 lägger till i verksamhetsberättelsen? Hur många möten man haft? Vid vilka tidpunkter mötena skett? Vilka beslut som fattats?

... samt, inte minst, vilka som suttit i styrelsen, vilka roller/uppgifter/befattningar de haft och hur och när dessa r/u/b har beslutats om. Jo tack, det hade varit tacknämligt, och hade lett oss en god väg framåt.

Björn Felten
2009-10-07, 16:31
*bump* (för femtioelfte gången)Fortfarande har ingen verksamhetsberättelse, och icke heller någon slutlig ekonomisk berättelse, synts till på revisorernas skrivbord. Är det meningen att vi skall få dem fem i tolv inför det (tydligen -- ingen information om detta heller) stundande, extra, årsmötet?

Da_Nerd
2009-10-09, 02:39
seriöst? detta är en skam!

RUTROS
2009-10-09, 07:36
Förlåt om jag missuppfattat något. Min erfarenhet är främst från publika aktiebolag. Där är det i alla fall klart att det är valberedningens uppgift att granska styrelsens interna arbete respektive enskilda ledamöters närvaro etc. Har aldrig hört någon revisor ta upp detta.Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret.Ekonomisk granskning

Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning. Det vill säga att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Revisorerna måste fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten. Revisorerna ska också kontrollera styrelsens rutiner. Kanske finns det regler för hur mycket pengar en person eller grupp får använda utan att tillfråga styrelsen? Har styrelsen kontroll över att dessa regler följs av kommittéer och utskott? Revisorerna måste kontrollera att verifikationerna som finns överensstämmer med de varor eller tjänster som är köpta av föreningen.Förvaltningsrevision

Vidare är revisorerna ansvariga för förvaltningsrevision. De ska läsa protokoll från styrelsemötena och granska vilka diskussioner som förts och vilka beslut som har fattats. De beslut som styrelsen har tagit får inte stå i strid mot föreningens stadgar. Revisorerna ska se till att styrelsen inte har verkat utanför sitt mandat, dvs. tagit beslut i frågor som de inte har rätt att besluta om. Det är också revisorernas uppdrag att se till att de beslut som är tagna genomförs. En av de främsta uppgifterna som revisorerna har, är att se till att styrelsen genomför de beslut som årsmötet och medlemmarna har fattat.

Stefan Flod
2009-10-09, 15:53
Jag och Mårten Fjällström har suttit hela dagen på kansliet och gjort om stora delar av verksamhetsberättelsen. Vi har skickat en förhandsvisning till revisorerna och styrelsen för 2008 kommer inom en väldigt snar framtid anta den nya verksamhetsberättelsen.

Björn Felten
2009-10-09, 18:22
Stefan Flod (2009-Oct-09)Jag och Mårten Fjällström har suttit hela dagen på kansliet och gjort om stora delar av verksamhetsberättelsen. Vi har skickat en förhandsvisning till revisorerna och styrelsen för 2008 kommer inom en väldigt snar framtid anta den nya verksamhetsberättelsen.

Efter att ha tagit del av förhandsvisningen kan jag bara säga: STARKT JOBBAT BÅDA TVÅ!Betydligt trevligare respons i alla fall, än de "ta och kamma dig" (från Rick) och "sluta tjafsa och börja revidera" (från Christian), som jag tidigare fått.

Björn Felten
2009-10-12, 17:04
*bump*Jag har en känsla av att vi revisorer inte kommer att ha fått möjlighet att fullgöra vårt arbete, ifall det extra medlemsmötet kommer att hållas inom några dagar från nu.Att jag inte ens fått kallelse till detta möte är ju inte direkt någon förmildrande omständighet. :(Det skulle vara väldigt intressant att få reda på hur 2008 års styrelse har tänkt i det här läget. "Vi skiter i ansvarsfriheten för nu har vi kommit in i EU-parlamentet" eller vad?

Henry Rouhivuori
2009-10-12, 17:11
Björn Felten (2009-Oct-12)Att jag inte ens fått kallelse till detta möte är ju inte direkt någon förmildrande omständighet. :(

Jag fick ett mail!Message-Id: 20090930161855.D200422856F@mail.piratpartiet.seReceived: from mail.piratpartiet.se (mail.piratpartiet.se [79.136.113.37])

by HOSTNAME (Postfix) with ESMTP id 6C2FF1967

for EMAIL; Wed, 30 Sep 2009 18:17:43 +0200 (CEST)Anonymiserat lite, vill ej ha erbjudande om förlängd dolme.

Da_Nerd
2009-10-14, 14:04
är det lönt att hålla mötet om ni inte är klara?

Björn Felten
2009-10-14, 16:48
Da_Nerd (2009-Oct-14)är det lönt att hålla mötet om ni inte är klara?

Bra fråga.Tydligen har styrelsen bedömt att så är fallet.Men helt klart är att inte allt som borde ha avklarats på mötet kommer att kunna genomföras.

Da_Nerd
2009-10-17, 18:30
bump...