handdator

Visa fullständig version : 2009-02-24 Ledningsgruppsmöte


Kadelake
2009-02-24, 22:10
Dokumentation av partiets interna arbetssätt

Det saknas idag bra, up to date, dokument som beskriver hur partiet är organiserat och arbetar internt. Organisationsutvecklingsgruppen får i uppgift att dokumentera hur partiet idag arbetar. Gruppen söker efter en person (behöver inte vara någon som redan är med) att vara ansvarig och den kommer att utses senare.Funktionärsvolontärer

Det har precis kommit en sida för att förenkla hanteringen av frivilliga. Ansvariga kan delegera ansvaret till lämpliga personer och följa upp.Valmateriell

Flyers har börjat komma ut i kommunerna. 100k små flyers i färg som kan användas till direktreklam beställdes idag :D

Dessutom kommer det snart beställas foldrar (http://opassande.se/bilder/folder_original_eu.pdf) och affischer (http://opassande.se/bilder/affisch_eu_a3.pdf). Trycksaker går ut från tryckeriet till DLs som sedan delar upp det och skickar vidare.Fler av de ”lila höga flaggorna” är beställda. Fast företaget tryckte provexemplaret på fel färg så det blir lite försenat.Valsedelsgrupp

Det efterfrågas en grupp som hanterar frågor kring valsedelsdistributionen.Det kommer att komma ett system för att anmäla sig för att dela ut valsedlar där man kan skriva in sig på varje enskild vallokal i landet. Till skillnad från systemet som användes förra valet kommer det att finnas kartor över vallokalerna.