handdator

Visa fullständig version : Nomineringsförslag på utökad styrelse


Anders Hedberg
2009-02-25, 20:09
Från informationen om nomineringar -Medlemmars nomineringar till styrelse och andra förtroendegrupper ska vara postade senast en vecka innan årsmötet, allltså före kl 1000 lördag den 28 februari.Endast hela och kompletta styrelseförslag accepteras som nomineringar till styrelsen. Motsvarande för valberedning, revisionsgrupp, etc.Från motion 8 -Styrelsen väljs på årsmötet och ska bestå av en ordförande, mellan åtta och tolv ordinarie ledamöter, och upp till fyra rangordnade suppleanter.Motion 8 ser ut att ha dragits tillbaka. Denna nominering gäller i det fall det beslutas om en större styrelse på något sätt.Valberedningens förslag innehåller 6 ordinarie och 9 suppleanter. Följande förslag fyller upp de resterande platserna med erkänt duktigt folk och uppfyller de formella kraven.---Styrelse om motionen/er om utökad styrelse går igenom• Ordförande – Rick Falkvinge – Två år• Ledamot – Stefan Flod – Vald sedan förra årsmötet på två år• Ledamot – Christian Engström – Vald sedan förra årsmötet på två år• Ledamot – Sofia Dahlgren – Tre år• Ledamot – Mårten Fjällström – Tre år• Ledamot – Mikael Nilsson – Två år• Ledamot – Rickard Olsson – Tre år• Ledamot – Anna Svensson – Tre år• Ledamot – Klara Tovhult – Två år• Ledamot – Anna Troberg – Två år• Suppleant – Björn Odlund – Vald sedan förra årsmötet på två år---• Ledamot - Daniel Gustafsson - Ett år. (Edit - stod Tre år )• Ledamot - Christoffer Willenfort - Ett år• Suppleant - Rene Malmgren - Ett år• Suppleant - Patrik Hammar - Ett år• Suppleant - Jan-Olov Viklund - Ett årÅterkommer med motiveringar och presentationer av personerna. Har du frågor, kontakta mig gärna på anders.hedberg@piratpartiet.seMotivering -Jag har jobbat på tre startups, nystartade bolag runt en affärsidé startade av entusiastiska och entusiasmerande personer. Av dessa finns idag ett kvar. I det bolaget har funnits personer i ledningen som betonat ordning och reda. Papper ska in, de ska skickas vissa dagar etc. Det är dessa personliga egenskaper som kompletterat den övriga ledningens framåtanda och risktagande. En bra mix av personliga egenskaper är nödvändiga i en ledningsgrupp för att nå en långsiktig framgång.I denna utökade styrelsegrupp finns personer med vana att driva saker, vana att jobba både inom föreningar, politiskt och inom företag. Framförallt ser jag att de kompletterar styrelseförslaget med de personliga egenskaper som vi behöver för att växa stabilt. Det i sin tur ger oss en rejält mycket större chans att ta oss in i riksdagen.[Edit - ändrat stavfel][Edit - lagt till tider, motivering och kommentar om motion 8. Rick ville nedan ha tider på personernas mandat - 1 år på de jag inte känt så länge. 3 år på Daniel som varit aktiv sedan 2006 på olika poster inom partiet och visat prov på att både arrangera demonstrationer, kunna samarbeta med andra partiet, skriva insändare, strukturera upp arbetet mm.]

[Edit mandattiden på Daniel ändrad till 1 år för att passa bättre ihop med stadgarna... ]

Daniel Gustafsson
2009-03-02, 23:33
Kort presentation av mig själv.Jag jobbar som IT-tekniker vid Kristianstads kommun vid Barn och Utbildningsförvaltningen, jag jobbar där med säkerhet (Antivirus, uppdateringsfrågor, patchar) och hjälpmedelsfrågor (Interaktiva tavlor, handikapphjälpmedel, AV-utrustning)Amatörmusiker: Spelar trombon i Kristianstad Stadsmusikkår där jag även är med i styrelsen och är sekreterare, spelar också i Christianstad Symfonikerna. Spelar även gitarr (akustisk och el), elbas, piano/synth, och lite trummor.I partiet: Är idag vice distriktsledare under Anders Hedberg, och delar ansvaret över Nordöstra Skånes valkrets med Knutte Söderberg och Leo Erlandsson. Kristianstads kommun är också på gång nu med regelbundna möten.Övrigt: Sitter också med som suppleant i FN-förening i Kristianstad, kan en del digital bildredigering/design gjort lite affischer i Indesign, kan en del webbdesign också.

willenfort
2009-03-03, 08:48
ännu en kort presentationChristoffer WillenfortJag jobbar som konsult för Fujitsu Services i Malmö, där jag mest arbetar med testledning och testautomation.bor i Rydebäck strax söder om HelsigborgI partiet: Är idag sammordnare för Skånes västra valkrets och är även indragen i organisationsgruppen.

Politiskt sett är jag socialliberal och avhoppad Folkpartist från Lund sär jag arbetade som Valledare under valet 2006 och satt i tekniska nämden under 2006 och 2007 tills jag fick nog av FP's ledning och slutade.På den lilla fritid jag har rollspelar jag och läser för mycket böcker./ChristofferE-post: Christoffer.willenfort@piratpartiet.seMobil: 0733 35 66 03Skype: Willenfortblog: http://blue-green-mess.blogspot.com/

Hammer
2009-03-04, 03:25
Patrik Hammar35 årHistoriker och statsvetare. Arbetar som historiker/researcher på ett museum.Lead för Karlskrona och ingår i organisationsutvecklingsgruppen.Ideologiskt är jag libertarian med ett långt (20 år) förflutet i Moderaterna. Lämnade partiet 2006 efter kursändringen.

Har innehaft ett stort antal styrelseposter och andra förtroendeuppdrag genom åren.Eventuell fritid ägnas primärt åt flickvän, film och böcker.E-mail: patrik.hammar@piratpartiet.seSkype: patrik.hammar

Rick Falkvinge
2009-03-04, 09:05
Det framgår inte vilka mandattider motionären lägger fram för sina kandidater. Kan motionären förtydliga detta, med hänsyn taget till den avsedda tredjedels rotationen?

Anders Hedberg
2009-03-05, 07:35
Jan-Olov har bett mig skriva in hans presentation -

---

Jag är 56 år gammal, bor i Kalmar med min fru. Vi har totalt 6 vuxna barn varav tre "bonusbarn", ett barnbarn och ett till på väg.Jag arbetar i ett av Sveriges större teknikkonsultföretag med produktionsnära IT som jag föredrar att kalla det. Jag är ordförande i den lokala fackklubben som omfattar totalt ca 90 medlemmar på kontoren i vår region. Jag har också haft ett antal olika styrelseuppdrag i ideella föreningar av olika slag varav två var arrangörsföreningar för musik.Jag har en humanistisk grundsyn och tycker mycket illa om förmynderi och översitteri av alla slag. Dock har jag inte engagerat mig politiskt tidigare. Jag gick med i Piratpartiet förra året när FRA-lagen klubbades. Innan dess tänkte jag att så korkade kan de (våra politiker) inte vara. Tyvärr överskattade jag dem. Innan dess hade jag försökt att påverka genom att maila och diskutera med riksdagspolitikerna men till ingen nytta. Jag var också tillsammans med min äldste son med vid demonstrationerna i samband med riksdagens öppnande i september.Jag tror att jag kan tillföra Piratpartiet trovärdighet, erfarenhet och ökad effektivitet i arbetet genom att jag tillhör de äldre i partiet och att jag har jobbat målinriktat med många olika frågor i skiftande konstellationer. Vi skall ju förändra världen eller hur? Jag har redan kavlat upp ärmarna.MvhJan-Olov