handdator

Visa fullständig version : Automatisk geografisk placering är lite svajig


Oldtimer
2009-02-26, 23:29
Jag noterar att den automatik som räknar ut var en medlem hör hemma geografiskt är inte alltid korrekt. Jag förmodar att den bara går efter postnummer för att komma fram till rätt kommun, men eftersom brevbäringsdistrikt och kommungränser inte alltid tar hänsyn till varandra, hamnar en del medlemmar fel.Man skulle behöva ha ett fält där man kan mata in en "geo-override" i de fall där det blir fel, så att medlemmen får mejl från rätt kommunansvarig.Jag hjälpte ju till en gnutta med programmeringen i PirateWeb precis i början, men var av olika privata skäl tvungen att släppa det engagemanget. Men detta kanske är en funktion som jag kan hinna med att lösa om den känns behövd av fler.

Mab
2009-02-27, 22:02
Jag har upplevt just det problemet som frustrerande ett par gånger. Det vore tokbra om du mailade rick och kollade om det är något som du kan hugga tag i. Ju fler som kan arbeta med Pirateweb destu bättre. Det är ett system som vi hela tiden måste vidareutveckla för att fixa buggar och skapa nya funktioner som behövs.

Stefan Flod
2009-02-27, 22:05
+1