handdator

Visa fullständig version : Mönsterskydd?


m4ttias
2006-01-03, 12:00
Vad är mönsterskydd, och varför måste det bort?

Uffliat
2006-01-04, 10:11
m4ttias (2006-Jan-03)Vad är mönsterskydd, och varför måste det bort?

Mönsterskydd är patent på ett utseende, egentligen kan det mesta som är formgivet mönsterskyddas. Det går att läsa om på http://www.prv.se.

Mönsterskydden används för att upphovsmannen skall kunna skydda sin design. Många "formgivare" arbetar ju efter enRoyalty basis.

Helt enkelt ett sätt att äga ett utseende.

Nackdelen med att ta bort mönsterskyddet, om någon, är väl i så fall att alla har möjlighet att tillverka exakt vad som helst, vilket kommer att leda till att den som till absolut minsta kostnad kan framställa något kommer att bli marknadsledande. Detta i sin tur skulle kunna leda till en försämrad arbetssituation eftersom möjligheternatill exklusivitet och orginalitet inskränks. Den som har billigast arbetskraft konkutrerar ut andra, eller något i den stilen. Vet iofs inte om detta har så mycket med immaterialrätten att gör, skulle snarare vilja kalla det fri konkurens.

/Om någoninkräkter på våra rättigheter måste vi slå tillbaka. Jävlas inte med folket.

Keep it real/

U

Richie
2006-01-04, 23:04
Det finns främst ett område där mönsterskydden sätter konkurrensen ur spel: Billtillverkarna designar vissa delar (t.ex. lampglas, skärmar och andra karossdelar) extra fantasifullt för att de ska kunna mönsterskydda dem och hindra konkurrens från piratdelstillverkare. Den biten bör vi komma åt på något sätt utan att trampa ner det konsumentskydd som mönsterskyddet erbjuder.

dev/null
2006-01-05, 23:23
Mönsterskydd? Nånstans får det fan ta slut, mönsterskydd är nog just där.

Lenkki
2006-01-09, 05:10
Jag tycker att mönster skydd ska gälla allmänt för logtyper, och för namn ska det gälla innom branscher. Annat än så, så tycker jag att vi ska beholla mönster skydd.Köper jag en CocaCola så vill jag ta mig f_n vara säker på att det är en CocaCola och inte någon piss-smakande-kopia.Sen om ett skylifting företag vill kalla sig för "Fanta" så ska dom få göra det bara det inte är samma / liknande logga som för drycken.edit: Blandade jag ihop Varumärken och Mönsterskydd? jaja, iaf så tycker jag ändå att samma argument gäller här.

Rheo
2006-01-09, 12:03
Lenkki (2006-Jan-09)Jag tycker att mönster skydd ska gälla allmänt för logtyper, och för namn ska det gälla innom branscher. Annat än så, så tycker jag att vi ska beholla mönster skydd.Köper jag en CocaCola så vill jag ta mig f_n vara säker på att det är en CocaCola och inte någon piss-smakande-kopia.Sen om ett skylifting företag vill kalla sig för "Fanta" så ska dom få göra det bara det inte är samma / liknande logga som för drycken.edit: Blandade jag ihop Varumärken och Mönsterskydd? jaja, iaf så tycker jag ändå att samma argument gäller här.Du blandade nog ihop. Detta ska troligen gå under varumärken, och dina argument överlappar det som står på varumärkesforumet.

Wintran
2006-01-14, 00:48
Är det fler än jag som tycker att mönsterskydd låter mycket likt patent? Inte dess motiveringen, men så som det är konstruerat idag. Att ha ensamrätt på en formgivning eller design låter för mig ungefär som att ha ensamrätt på en idé eller uppfinning.Att tanken bakom mönsterskydd kan vara sympatisk - att ett företag inte ska kunna utge sig för att vara ett annat - är en sak, men dagens system där man har rätt att registrera sin design och sedan kräva ensamrätt på den låter lite för mycket "immaterialrätt" för att jag ska kunna acceptera den.Som jag skrev i ett tidigare inlägg:

Jag tror att mönsterskyddet likt varumärkesskyddet skulle kunna omformas till någon form av lag där det för företag kunde anses olagligt att "skapa sina produkter så de medvetet liknar någon annans i förhoppningen om att locka till sig kunder", eller något åt det hållet. Att inspireras av och härma konkurrenters design förekommer ju regelbundet i mer eller mindre alla branscher, och är i grunden motsatsen till skadligt, men en sådan här lag skulle likt ett förenklat mönsterskydd tillåta företag att stämma varandra när det går över en viss gräns. Denna gräns bör vara när det riskerar att skada konsumenterna - när konsumenterna inte längre vet vad de köper.

John Nilsson
2006-01-14, 01:25
Wintran (2006-Jan-14)Jag tror att mönsterskyddet likt varumärkesskyddet skulle kunna omformas till någon form av lag där det för företag kunde anses olagligt att "skapa sina produkter så de medvetet liknar någon annans i förhoppningen om att locka till sig kunder", eller något åt det hållet. Att inspireras av och härma konkurrenters design förekommer ju regelbundet i mer eller mindre alla branscher, och är i grunden motsatsen till skadligt, men en sådan här lag skulle likt ett förenklat mönsterskydd tillåta företag att stämma varandra när det går över en viss gräns. Denna gräns bör vara när det riskerar att skada konsumenterna - när konsumenterna inte längre vet vad de köper.Då räker det att helt enkelt förbjuda att man lurar kunderna. Hur det skall utformas rent lagtekniskt är en annan fråga, med det centrala här är inte någons rätt till en produkt; detta är helt och hållet en relation mellan en säljare och en köpare, vilket torde fasa in problematiken under bedrägerilagstiftningen.BRB 9:1Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.

För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan. Lag (1986:123).

Emil Vikström
2006-01-17, 17:36
Wintran (2006-Jan-14)Är det fler än jag som tycker att mönsterskydd låter mycket likt patent? Inte dess motiveringen, men så som det är konstruerat idag. Att ha ensamrätt på en formgivning eller design låter för mig ungefär som att ha ensamrätt på en idé eller uppfinning.

Ja, det är det många som tycker. I teknikkursen i skolan läste vi om patent och gick samtidigt igenom mönsterskydd i samma avsnitt.Wintran (2006-Jan-14)Att tanken bakom mönsterskydd kan vara sympatisk - att ett företag inte ska kunna utge sig för att vara ett annat - är en sak, men dagens system där man har rätt att registrera sin design och sedan kräva ensamrätt på den låter lite för mycket "immaterialrätt" för att jag ska kunna acceptera den.

Word