handdator

Visa fullständig version : Bokslutet


Henry Rouhivuori
2009-03-05, 20:58
Var är kvartalsrapporten bokslutet?

Björn Felten
2009-03-07, 09:35
HR (2009-Mar-05)Var är kvartalsrapporten bokslutet?

Det, och övriga finansiella rapporter, väntar fortfarande på att bli reviderade. Än så länge finns bara preliminära rapporter. Se parallell tråd.

Cyberbuddha
2009-10-03, 15:30
Årsberättelse är ett måste att den skrivs löpande under året, då vi faktiskt är en enormt stor organisation. Det finns ingen vettig chans att knåpa ihop den på ett rätt och riktigt sätt på en helg. Vi har ett samhällsansvar som vi har tagit på oss då vi valt att träda fram som ett politiskt parti och då måste vi också sköta alla kort rätt. Risken för maktmissbruk av de stora existerande riksdagspartierna är enorma och de är ganska desperata redan över att vi finns så de kommer att slå under bältet. Detta är en underbar chans för dem.Vidare så hoppas jag och tror att revisorerna har granskat räkenskaperna, protokoll och övrig verksamhet under året och då är det ganska snabbt gjort i slutet för att få fram en revisionsberättelse.Vi kan inte på något sätt ta bort denna punkt från dagordningen från årsmötet angående styrelsen ansvarsfrihet utan den SKA behandlas av årsmötet. Som ideel förening så har man som styrelse ett ansvar för medlemmarnas gemensamma medel inom organisationen. I och med att man tar bort ett beslut angående ansvarsfriheten så lägger man ansvaret för ekonomin PÅ styrelsen och den ska då granskas och SKA bli återbetalningsskyldig. Detta tror jag inte finns anledning till för vårt parti då jag antar att revisorerna löpande har gjort sitt jobb och OM de hittat något slagit larm till styrelsen.Ta upp beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen på årsmötet, revisionsberättelsen samt verksamhetsberättelsen, annars så låses ju möjligheterna till vidare utbetalningar tills detta skett.Mikael Ensson

Kommunansvarig Eda Kommun

Rick Falkvinge
2009-10-05, 05:59
Cyberbuddha (2009-Oct-03)Ta upp beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen på årsmötet, revisionsberättelsen samt verksamhetsberättelsen, annars så låses ju möjligheterna till vidare utbetalningar tills detta skett.Hej Mikael!Ansvarsfriheten eller dess motsats är inte på något sätt knuten till möjligheten att fortsätta förvalta den löpande verksamheten. En beviljad ansvarsfrihet innebär enbart att föreningen avsäger sig framtida möjligheter att stämma den tidigare styrelsen för att få tillbaka förskingrade medel (något som i så fall oftast pågår parallellt med en brottsutredning).Ett möte som väljer att inte bevilja ansvarsfrihet har ett år på sig att lämna in en sådan stämning till domstol.Rick

agnesson
2009-10-05, 11:15
Rick Falkvinge (2009-Oct-05)

Ett möte som väljer att inte bevilja ansvarsfrihet har ett år på sig att lämna in en sådan stämning till domstol.Varför just ett år? Är inte det upp till medlemmarna, eller den som känner sig träffad, att göra det inom den tid de själva känner för? Det som är viktigt är väl preskriptionstiden (2-25 år) och att ev utredning blir svårare ju längre tiden går?

Björn Felten
2009-10-07, 16:24
agnesson (2009-Oct-05)Rick Falkvinge (2009-Oct-05)

Ett möte som väljer att inte bevilja ansvarsfrihet har ett år på sig att lämna in en sådan stämning till domstol.

Varför just ett år? Är inte det upp till medlemmarna, eller den som känner sig träffad, att göra det inom den tid de själva känner för? Det som är viktigt är väl preskriptionstiden (2-25 år) och att ev utredning blir svårare ju längre tiden går?

Du har naturligtvis alldeles rätt. Varifrån Rick har fått sin årsgräns ifrån begriper jag inte alls. Måhända har det med att det normalt är ett års tid till nästa årsmöte att göra?

willenfort
2009-10-08, 09:10
Björn Felten (2009-Oct-07)agnesson (2009-Oct-05)Rick Falkvinge (2009-Oct-05)Ett möte som väljer att inte bevilja ansvarsfrihet har ett år på sig att lämna in en sådan stämning till domstol.Varför just ett år? Är inte det upp till medlemmarna, eller den som känner sig träffad, att göra det inom den tid de själva känner för? Det som är viktigt är väl preskriptionstiden (2-25 år) och att ev utredning blir svårare ju längre tiden går?Du har naturligtvis alldeles rätt. Varifrån Rick har fått sin årsgräns ifrån begriper jag inte alls. Måhända har det med att det normalt är ett års tid till nästa årsmöte att göra?Tror Rick har fått årssiffran härifrån. http://sv.wikipedia.org/wiki/Ansvarsfrihet

Man har ett år på sig för allmänna skadeståndskrav som inte beror på brott. Övriga skadestånd räknas preskription enligt brottsbalken.

Tänk på att det året har inte börjat ticka ännu. eftersom inget beslut är taget ännu./C