handdator

Visa fullständig version : Norra distriktet - protokoll 16/3 2009


Sanduin
2009-03-16, 21:20
Piratpartiet Norra distriktet – 16 Mars 2009Mötes hölls via IRCNärvarandeAndreas Larsson (ordförande). Lämnar mötet 21:20, anländer på nytt 21:24.

Jakob Lindqvist (sekreterare)

Jakob Jarmar (kassör)

Max Sidenstjärna (ledamot)

Marco Baxemyr (ledamot)

Anders Trovik

Staffan Jonsson

Peter Elmered

Pirat027 (?). Lämnar mötet 21:10.

Stefan Flod. Anländer 21:00.DagordningDistriktsutbildningshelg

DistriktskongressenMötet öppnas (20.00)Distriktsutbildningshelg:

Preliminärt skickas Andreas Larsson, Marco Baxemyr och Max Sidenstjärna till utbildningshelgen.Distriktskongressen:

Jakob Jarmar får i uppdrag att undersöka alternativ för sovsalar under kongressen. Vidare så ska Jakob Jarmar ta kontakt med Lars Johansson och jämföra alternativ angående möteslokal.Övriga frågor:

Möjligheten till fler medlemmar i styrelsen ska utforskas, kandidater från UP Luleå ses som alternativ.Mötet avslutas (22.00)

agnesson
2009-03-16, 21:26
Sanduin (2009-Mar-16)

Distriktsutbildningshelg:

Preliminärt skickas Andreas Larsson, Marco Baxemyr och Max Sidenstjärna till utbildningshelgenÄr det inte fyra personer som kan åka? Varför valde ni bara tre?

Sanduin
2009-03-16, 21:35
agnesson (2009-Mar-16)Sanduin (2009-Mar-16)Distriktsutbildningshelg:Preliminärt skickas Andreas Larsson, Marco Baxemyr och Max Sidenstjärna till utbildningshelgenÄr det inte fyra personer som kan åka? Varför valde ni bara tre?Det fanns bara tre personer närvarande på mötet med möjlighet att åka just den helgen.

agnesson
2009-03-16, 21:43
Ah. Om ingen annan från styrelsen kan/vill åka tycker jag ni ska utse någon annan från norra distriktet alternativt meddela ansvariga att norra distriktet bara skickar tre.

Mab
2009-03-16, 22:30
Ni kan ju kolla med revisorer och valberedarna också. De är ju typiska personer där det kan vara bra om de har koll på vad styrelsen förväntas göra. så då borde ju de också kunna ha nytta av utbildningen. Även om styrelsen givetvis är de som har mest nytta av den

nemetroid
2009-03-16, 22:34
Protokollet blev lite knapphändigt på den punkten. Det där är de vi vet någorlunda säkert att vi ska skicka, vi ska även ta kontakt med åtminstone en till för att kolla intresse. (resten hade inte möjlighet)