handdator

Visa fullständig version : Till funktionärer om distriktskongress


TeirdeZ
2009-03-23, 01:17
Jag skickade just ut det här till vad jag hoppas att är alla som sitter i våra styrelser runt om i distriktet. På grund av tidigare misstag har jag dock lärt mig att jag alltid bör dubbelposta på forumet, utifall mitt Delete-finger skulle råka gå av igen.Jag vill skicka ett extra informationsmejl om distriktet, eftersom vissa verkar ha missat tidigare information. Om någon kunde skicka det mejl jag skickade med dagordning (7 mars skickades det) vore det oxå snällt eftersom jag verkar ha tappat bort det. -___- Jag vill oxå varna för att det kan bli epic size mejl här:Jag är distriktskassör sedan uppstartsmötet 2007. Under 2008 misslyckades vi med att ha en kongress, vilket inte var så bra. Därför ska vi få en jättebra kongress 2009: vi samlas på plats i Lund, lördagen den 18 april, kl 13:00.Under kongressen kommer vi ta upp vad distriktet gjort hittills (inte så mycket), vilken budget distriktet haft (ingen alls), samt vilka medel och vad distriktet ska göra iår (det bestämmer kongressombuden!).Så vad gör då ett ombud? Ett ombud är en utvald delegat från sin lokalavdelning - vilken medlem som helst, man väljs av lokalavdelningen - som representerar sin avdelning på kongressen genom att rösta ned dåliga förslag, och för bra förslag. Varje lokalavdelning ska representeras av två ombud på kongressen.För närvarande har vi ombud från UP Malmö, Lund, Jönköping och Piratstudenterna i Lund. Det betyder att vi saknar personer från UP Helsingborg, Växsjö och Kalmar. Om du kommer från någon av de sistnämnda lokalavdelningarna och känner dig manad att representera din lokalavdelning på kongressen, prata med din lokalavdelnings styrelse. Typ.UP Södra distriktet kommer betala reseersättningar till alla ombud.Vidare behöver distriktet styrelsemedlemmar! Känner du dig manad att sitta i distriktsstyrelsen, anmäl dig till mig!Styrelsekandidater får också reseersättning för att ta sig Lund den 18 april.4 styrelsemedlemmar från södra distriktet kommer också att få en ledarskapsutbildning helgen 1-3 maj.Vad är distriktets uppgifter? Främst att hålla samman lokalavdelningarna i distriktet, hjälpa till att anordna ledarskapsutbildningar för lokalavdelningar, koordinera verksamhet över lokalavdelningsgränserna om lokalavdelningar så önskar. Distrikten är också tänkta att på lite längre sikt hjälpa till med bidragsansökningar till landstingen och regionerna inom distriktet.Vill man att nästa styrelse ska göra något särskilt kan man lämna in en motion. De ska vara inlämnade senast 29 mars.Ännu mer vitt får alla medlemmar i alla lokalavdelningar dyka upp på mötet och yttra sig i frågor. Det gäller också förbundsstyrelsen i Ung Pirat.Har man frågor kan man vända sig till mig. Jag nås på amelia.andersdotter@piratpartiet.se, eller via telefon: 0738436779På forumet heter jag TeirdeZ om man vill skicka ett PM. Man kan också prata med mig på IRC (Teirdes) eller via MSN (teirdes@hotmail.com).