handdator

Visa fullständig version : 24. Nomineringar till revisor(er)


Rick Falkvinge
2006-04-08, 18:05
Valberedningen har föreslagit Björn Felten som partiets revisor.

Ytterligare kandidater kan nomineras, eller frågor kan ställas till Björn.

Denna tråd stänger kl 11 på söndag för votering.

Ken Rabelius
2006-04-08, 18:26
Vad gör revisorn?

SeB
2006-04-08, 18:49
Granskar ekonomin och kollar så allt är riktigt och inget fuffens har förekommit.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Revisoredit: la till länk

kristoferlantz
2006-04-08, 18:50
Dubbelkolla kassörens jobb.

Björn Felten
2006-04-08, 18:58
lantzelot (2006-Apr-08)Dubbelkolla kassörens jobb.

Det är nog vad de flesta tror ja, men revisorns uppgift är att hålla koll på hela styrelsen, alltså inte enbart kassören. Många gånger kan den övriga verksamheten vara viktigare att kontrollera, eftersom bokföringen är ganska enkel att se över, medan styrelsens eventuella skumraskaffärer kan vara svårare att upptäcka.Det räcker väl att jag nämner Skandia för att du skall förstå vad jag menar...? :cool:

Bo Leuf
2006-04-08, 19:02
Vi kan med andra ord lita på att du ser till att alla fallskärmmar har rätt antal nollor, både före och efter :)

Björn Felten
2006-04-08, 19:04
Bo Leuf (2006-Apr-08)Vi kan med andra ord lita på att du ser till att alla fallskärmmar har rätt antal nollor, både före och efter :)

Alla människor har ju som bekant sitt pris, men just nu tror jag inte att PP har tillräckligt många mille för att mitt pris skall uppnås. :w00t:

Anders Milander
2006-04-08, 19:15
Björn Felten skrev: Alla människor har ju som bekant sitt pris, men just nu tror jag inte att PP har tillräckligt många mille för att mitt pris skall uppnås. https://www.piratpartiet.se/forum/Skins/Piratpartiet/Images/EmotIcons/w00t.gif
Sådant här yttrande, även helt oskyldigt och förstått av de flesta av oss som sarkasm, bör väl EJ yttras i en diskussion där revisor skall utses???? Uttalandet kan både uppfattas stötande och ge upphov till funderingaröver hur seriöst detta partiet och dess kandidater ter sig...

Nej, se till att hålla diskussionerna på "rätt" nivå..

Anders Milander anders.milander@bornet.net

burlöv-kommun
2006-04-08, 19:18
Följer styrelsearbetet och tillser att arbetet i styrelsen följer stadgarna, samt kollar ekonomin OCH om detta sköts UTAN klander. så förespråkar revisorn ansvarsfrihet inför årsmötet.

och då det tidigare kommit upp ..så en reflektion .

Vem gangnas av en revisor som är gammal kompis med ordförande.

Piratpartiet eller styrelsen ??

Revisorn SKALL kritiskt granska styrelsen.

Kanske lite mer titta runt hörnet.. kanske ta en som ev.t inte varit insyltad i styrelsen tidigare. Detta är ju faktiskt sista möjligheten detta årsmöte att förändra ..

burlöv-kommun
2006-04-08, 19:21
Sedan är ju frågan..ska det vara en eller två revisorer ??

Jag förespråkar såklart två..

infinite_emma
2006-04-08, 19:21
Om det inte synts ordentligt här på forumet - så är Björn exemplarisk i att kritiskt granska styrelsearbetet och framföra detta! Det var därför vi i valberedningen kände det som givet att nominera honom för fortsatt förtroende.

burlöv-kommun
2006-04-08, 19:27
Hmm..som du säkert förstår så delar jag inte helt o fullt din iaktagelse.

Då jag utan vidare framgång pekat på flertal brister.

Men att jag utan framgång påpekat brister betyder ju inte att bristerna inte finns, bara att årsmötet liksom revisorn valt att förbise bristerna såsom stadgebrott mm.

Henry Rouhivuori
2006-04-08, 19:31
burlöv-kommun (2006-Apr-08)Hmm..som du säkert förstår så delar jag inte helt o fullt din iaktagelse.Då jag utan vidare framgång pekat på flertal brister.Men att jag utan framgång påpekat brister betyder ju inte att bristerna inte finns, bara att årsmötet liksom revisorn valt att förbise bristerna såsom stadgebrott mm.

Jag litar på att Björn Felten gör ett bra jobb för partiet som revisor.

fredux
2006-04-08, 19:45
Låter bra att ha två revisorer.

Jag ser gärna att Björn och Kjell är revisorer.

För precis som Björn skrev i en annan tråd så kunde han inte sitta i styrelsen som kassör eftersom han känt Rickard i 20 år och det skulle kunna ses som nespotism.

Därför är det väl bra om han och Kjell granskar partiets verksamhet tillsammans.

Henry Rouhivuori
2006-04-08, 20:03
fredux (2006-Apr-08)Låter bra att ha två revisorer.Jag ser gärna att Björn och Kjell är revisorer.För precis som Björn skrev i en annan tråd så kunde han inte sitta i styrelsen som kassör eftersom han känt Rickard i 20 år och det skulle kunna ses som nespotism.Därför är det väl bra om han och Kjell granskar partiets verksamhet tillsammans.

Du nominerar alltså bägge två som revisorer?Jag får bara påpeka att två personer skall samarbeta. När det gäller det, så kan det komma meningsskiljaktigheter och drabba partiet om det läcker ut i pressen efter att partiet har blivit invalt till riksdagen. Jag märkte bara nu under årsmötets första dag att en person var övernitisk i sin kritik. Meningsskiljaktigheter kan visserligen förekomma i det bästa teamet....

Anders Forsman
2006-04-08, 20:04
Jag tycker nog Björn har hackat på rätt rejält mellan varven, så i mina ögon ter han sig seriöst, men har guskelov också lite humor.Jag nominerar Fredrike och Björn, må bäste kvma vinna ;)

Henry Rouhivuori
2006-04-08, 20:07
Jag nominerar Fredrike och Björn, må bäste kvma vinna ;)

Går inte att nominera Fredrike.

edit

Anders Forsman
2006-04-08, 20:14
Henry (2006-Apr-08)Går inte.Går inte?Rick Falkvinge (2006-Apr-08)Valberedningen har föreslagit Björn Felten som partiets revisor.Ytterligare kandidater kan nomineras, eller frågor kan ställas till Björn.Denna tråd stänger kl 11 på söndag från votering.Tolkar jag som att det går i alla fall. Dessutom, varför inte 2 revisorer som någon nämde?

EDITERAR: På grund av idén av 2 revisorer och jag missade Fredrikes kassörsroll (ursäkt för det) så Nomineras Björn Felten och Kjell Olofsson.

fredux
2006-04-08, 20:14
Fredrike kan inte sitta som revisor eftersom hon är kassör.Jag tror både björn och kjell kan samarbeta för partiets bästa.

Dom kan nog komplettera varandra eftersom dom tydligen ser olika saker.

Dessutom tycker jag att det är bra att ha någon som är övernitisk när det

gäller vissa saker. Det är bra att styrelsen har några att svara upp till.

Det ökar förtroendet för partiet både inåt och utåt.

Hanna Dönsberg
2006-04-08, 20:23
Sure, Kjell har varit lite, om jag får vara lika rak som jag är i verkligheten: dryg. Men det lägger jag just nu åt sidan, och ställer mig i denna fråga bredvid honom (vägrar ställa mig bakom! ;)) - Varför skulle man tycka att Björn, pga hans personliga relation till Rickard, inte kan vara kassör, men däremot kunna ta det objektiva ansvaret som revisor?

Jag tycker det är helt sjukt, jag känner instinktivt att revisorn behöver vara ännu mer objektiv än kassören. Hoppas att det inte bara är jag.

Hade egentligen inte ngt bra förslag på ngn annan, men känner mig nu ändå lockad att fråga just Kjell: Har du ngn erfarenhet av att sköta ekonomi? Skulle du kunna tänka dig att vara, och skulle du klara av jobbet som revisor? Isåfall föreslår jag dig! Finns inga bättre människor än de smådryga besserwissrarna att lägga viktiga beräkningar i handen på! :D

Anders Forsman
2006-04-08, 20:24
fredux (2006-Apr-08)Fredrike kan inte sitta som revisor eftersom hon är kassör.Ahh det missade jag och skyller på tapetseringen ;)

fredux
2006-04-08, 20:33
Jag nominerar härmed både Björn Felten och Kjell Olofsson till revisorer.

Jag hoppas att dom kan samarbeta och komplettera varandra i sin granskning av partiets verksamhet. Måste man nominera en så nominerar jag Kjell Olofsson.

Anders Milander
2006-04-08, 21:00
Är det mig det menas när någon nämndes som "övernitisk"??

Känner att jag vill förtydliga mitt tidigare inlägg:

Ser inte alls några problem med humor och "skojiga" inlägg, så länge dessa inte kan misstolkas av media. Yttranden där en nominerad kandidat till revision påvisar, om än med humor och "glimten i ögat"(som även undertecknad förstod), att med rätt belopp så kan han "köpas"hör väl ejtill "god ton" när revisor skanomineras..? Villpå detta sätt visa att minsta "snedsteg"(om änej allvarligt menat och med humor menat) kan i riksdagsdebatterna senare,utnyttjas av de etablerade partierna tillvår nackdel.

Anders Milander anders.milander@bornet.net

Christian Björklund
2006-04-08, 21:21
Låter bra med Björn Felten och Kjell Olofsson, därför nominerar jag dessa två "snubbar"... :)

burlöv-kommun
2006-04-09, 00:09
Inklipp från TOQig(Hanna)

Har du ngn erfarenhet av att sköta ekonomi? Skulle du kunna tänka dig att vara, och skulle du klara av jobbet som revisor?

Har du ngn erfarenhet av att sköta ekonomi? Skulle du kunna tänka dig att vara, och skulle du klara av jobbet som revisor?

Tack för förtroendet: Svaret är JA .

Mina meriter då. Som svar på din första fråga..Revisorsuppdraget innebär inte att man hanterar ekonomi.

Det innebär att kontrolleraatt andra (läs, styrelsen )förvaltar medlemmarnas förtroende enligt stadgarna och att ekonomin inte missköts.

Och jodå.. Jag anser mig klara av detta uppdrag.

Jag kan läsa och förstå stadgar, Jag vet vikten av att bokföringen/ekonomin redovisas på ett korrekt sätt Och jag kan framföra kritik när det behövs.Gav detta svar på dina frågor??

Karl-Fredrik Blixt Hagholm
2006-04-09, 01:08
Jag håller helt och hållet med Hanna och det ser ju klart ut som att Kjell är villig att axla rollen. Rock on! Jag står bakom förslaget att nominera Kjell.

John Nilsson
2006-04-09, 02:26
Tycker också det här med en duo av Kjell och Björn verkar vara en bra idé.Tror de skulle kompletera varandra bra (om de klarar av att samarbeta...)

Björn Felten
2006-04-09, 04:56
John Nilsson (2006-Apr-09)Tror de skulle kompletera varandra bra (om de klarar av att samarbeta...)

Det är dessvärre uteslutet. Det räcker ju att se på den just avklarade frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Kjell avstyrkte medan jag tillstyrkte.Som revisor är det viktigt att vara flexibel och att inte låsa sig vid någon enskild detalj, för att sedan med envishet hålla fast vid just denna detalj, utan förmåga att se till helhetsbilden. Man måste hela tiden ha klart för sig vad som är bäst för firman/föreningen, och agera därefter.Som alltid när det är människor inblandade, så begås det misstag. Så även i en aktiv styrelse. Enda säkra sättet att undgå att göra misstag är att inte göra något alls, och en sådan styrelse vill väl ingen ha? Som revisor har man, då man ser ett begånget fel eller misstag, att ställa sig två frågor:1) Har misstaget skadat firman/föreningen eller deras ägare/medlemmar?2) Har skadan åsamkats medvetet och uppsåtligen?Om svaren på båda frågorna är nej, så behöver revisionen inte återspegla misstaget på något sätt.Om svaret är ja på 1) men nej på 2) så skall det framgå av revisionsberättelsen att misstag begåtts, men det skall fortfarande inte hindra att styrelsen får ansvarsfrihet.Det är först om även fråga 2) måste besvaras med ett ja, som styrelsen inte skall beviljas ansvarsfrihet, eftersom det då alltså kan anses föreligga ett uppsåt bakom felet/misstaget.Allt detta är för mig självklart, men det förefaller (att döma av agerandet under gårdagens förhandlingar) vara helt främmande för Kjell.Så dessvärre, att vara med i den föreslagna konstellationen med Kjell är fullständigt omöjligt för mig, det skulle aldrig fungera.

John Nilsson
2006-04-09, 05:39
Jag förstår Björns tankar. Egentligen så hade jag hellre nominerat exodus än Kjell till att vara "den överkritiska halvan", men det går ju bara att nominera medlemmar :PVilket fall: Jag tror att många här, Björn, och även jag, inräknat, riskerar att se för mycket mellan fingrarna som det är nu. Det är väldigt lätt att tänka, jaja det är inte lätt, de menar ju väl, det blir bättre nästa gång. Eller helt enkelt tänka, vadå fel, det funkar ju?Eftersom jag tänker så själv så vågar jag inte lita på att Björn gör ett bra jobb, just för att jag håller med honnom oftast. Därför vill jag ha någon som är överkritisk som hela tiden oponerar sig, så att jag tvingas tänka efter lite.Men om Kjell och exodus (och minata ;)) låvar att opponera sig friskt även i fortsättningen, så har jag fullt förtroende för Björn som revisor.

Björn Felten
2006-04-09, 05:45
John Nilsson (2006-Apr-09)Men om Kjell och exodus (och minata ;)) lovar att opponera sig friskt även i fortsättningen, så har jag fullt förtroende för Björn som revisor.

Skulle jag få medlemmarnas förtroende att även i fortsättningen agera codec mellan medlemmarna och styrelsen (vilket är hur jag ser revisorns roll på pirat-språk), så hoppas jag självklart på att få ta emot kritik ifrån alla som har sådan att anföra.Och visst har vi sett att framför allt Kjell är duktig på att framföra kritik, även om ett visst mått av ödmjukhet, för att ge större trovärdighet, kanske inte skulle skada i det fallet. :)

fredux
2006-04-09, 06:46
Eftersom Kjell sagt att han ställer upp så vill jag nominera kjell som revisor.

Helst hade jag sett både Kjell och Björn men tolkar Björns svar som att det inte går.

Jag tycker också att Björn när jag läst hans tidigare poster verkar gå efter styrelsens väg. Kanske just för att som han själv påpekade i kassörtråden känt rickard i 20 år vilket gör att det kan ses som nespotism om han blir kassör. Jag tror verkligen det kan ses som nespotism om Björn blir revisor och ska granska styrelsen. "gamla kompisar emellan". Vi behöver ha en övernitisk dryg revisor som inte låter sig köpas. Tycker Björns kommentar även om den var skämtsam inte var till gagn för partiet utan kan användas mot partiet senare.Partiet behöver en sådan som Kjell som revisor.

Björn Felten
2006-04-09, 06:59
fredux (2006-Apr-09)Jag tror verkligen det kan ses som nespotism om Björn blir revisor och ska granska styrelsen. "gamla kompisar emellan".

Det var tråkigt att höra att jag förlorat ditt förtroende för att jag varit ärlig. Om du skärskådar gårdagens möte, så skulle jag tor att du kan se, att jag förmodligen var den främste att framföra kritik mot just Rick i ett flertal trådar, då sådan kritik, IMHO, var befogad.Vad gäller din rekommendation av Kjell, så vill jag bara att du tänker efter hur du tror att gårdagens smidiga möte hade förlöpt om Kjell hade varit revisor.

Richie
2006-04-09, 08:06
John Nilsson (2006-Apr-09)Jag förstår Björns tankar. Egentligen så hade jag hellre nominerat exodus än Kjell till att vara "den överkritiska halvan", men det går ju bara att nominera medlemmar :P

Nä!Be kjell läsa stadgarna för dig innan du somnar. ;-) Notera särskilt passusen där revisor och valberedning bereds tillträde till årsmötet - hade de varit medlemmar hade de ju redan varit insläppta.Faktum är att både jag och Björn, oberoende av varandra, har tillfrågat en extra lämplig icke-medlem om han ville ha jobbet, men tyvärr sa han nej pga orsaker. Så du kan visst föreslå/nominera Exodus (det var inte honom vi frågade, så det är klädsamt om du frågar honom om han vill ställa upp).

fredux
2006-04-09, 08:21
Efter att ha läst stadgarna så har jag sett att fler platser kan tillsättas."Årsmötet utser minst en högst två revisorer och maximalt två revisorsuppleanter.Jag nominerar därför följandeKjell Olofsson till revisor

Frida till revisor

Anders Forsman till revisorsuppleant

Jakethecake till revisorsuppleantHade gärna velat sett Karin Engström som revisor efter att ha läst hennes historia där hon kandiderar till riksdagslistan. Men eftersom hon är gift med Christian Engströ så kan jäv förekomma om hon ska granska styrelsen. Därför nominerar jag Frida för jag tycker vi ska ha en tjej med skinn på näsan.Jag hade gärna velat kandidera till revisor men jag har inte blivit nominerad.

Richie
2006-04-09, 09:00
fredux (2006-Apr-09)Jag hade gärna velat kandidera till revisor men jag har inte blivit nominerad.

Jag tror faktiskt du just nominerade dig själv. :-)

fredux
2006-04-09, 09:28
Nej jag nominerar inte mig själv.Dessutom är jag ny medlem och jag tror jag gör mer nytta genom att bara komma in på årsmöten som medlem och försöka påverka det jag tycker är fel genom att försöka förbättra oddsen för ett bättre partiarbete.Jag hade inte tänkt bli medlem men Tor Skude replikerade i en kommentar till mig på ett annat forum att jag borde engagera mig och försöka förändra (indirekt istället för att gnälla på piratpartiet ute i media) därför är jag här.

fredux
2006-04-09, 09:33
Jag läste stadgarna och jag somnade inte, jag tycker inte man ska prata illa om andra medlemmar på ett kränkande sätt. Mobbningen av Kjell måste ta slut, och Kjell måste skärpa sig.

Rick Falkvinge
2006-04-09, 09:37
fredux (2006-Apr-09)Kjell Olofsson till revisor
Frida till revisor
Anders Forsman till revisorsuppleant
Jakethecake till revisorsuppleant


Är alla tillfrågade?

Vad heter Frida mer än Frida?

fredux
2006-04-09, 10:25
Jag har ingen aning om vad Frida heter mer än Frida.

Och Anders Forsman har jag inte heller sett härinne sedan igår så jag vet inte hur han ställer sig.

Så jag får väl dra tillbaka min nominering.Jag får nominera på nytt det förslag som flest verkar gilla nämligenKjell Olofsson som revisor

Björn Felten som revisorPrecis som vi har flera i styrelsen och i valberedningen så är det väl bra att vi har flera stycken revisorer. Och de båda har båda tackat ja tack till att bli revisorer.

Rick Falkvinge
2006-04-09, 11:29
fredux (2006-Apr-09)
Kjell Olofsson som revisor
Björn Felten som revisor

Precis som vi har flera i styrelsen och i valberedningen så är det väl bra att vi har flera stycken revisorer. Och de båda har båda tackat ja tack till att bli revisorer.

Den här samnomineringen har dock Björn med eftertryck meddelat att han inte accepterar.

Det föreligger därför endast två förslag, Björn Felten och Kjell Olofsson (var för sig).

Denna tråd är nu stängd och vi går till votering.