handdator

Visa fullständig version : Årsmöte 31 mars 2009


Gonte
2009-03-28, 23:16
Påminnelse: Ung Pirat Göteborg kallar till årsmöte

Som vi tidigare meddelat, tisdagen den 31:a mars är det dags för Ung Pirat Göteborg att ha sitt årsmöte.AllmäntDu som har fått det här mailet är medlem i denna förening inom Ung Pirat och har självklart därmed också rätt att komma på årsmötet å bestämma. Vill du vara med och börja bygga det nya kunskapssamhället?Datum: 31:e mars (2009-03-31)

Tid: 18:00

Lokal: Meddelas imorgon

Årsmötets dagordning:1) mötets öppnande

2) mötets behörighet

3) val av mötets ordförande

4) val av mötets sekreterare

5) val av två personer att justera protokollet

6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

7) ekonomisk berättelse för förra året

8) revisorernas berättelse för förra året

9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse

10) årets verksamhetsplan

11) årets budget

12) val av årets styrelse

13) val av årets revisor

14) val av årets valberedare

15) övriga frågor

16) mötets avslutandeFrågor eller kommentarer?Skriv i forumet eller svara på det här mailet.

Du kan också ringa Jonatan Kindh på Tel: 031-31 31 691Pirathälsningar,

Jonatan Kindh

xor
2009-03-31, 13:01
Platsen är Nya Påvelundsskolan, Ängkärrsvägen 22 i Västra Frölunda.Endast medlemmar i Ung Pirat har rösträtt, men alla får komma. (Mycket sannolikt är du medlem i Ung Pirat om du är under 26 och inte vet.)

xor
2009-04-09, 16:54
Man kan läsa protokoll och sånt om man klickar på den här länken:http://minitruth.org/wiki/%C3%85rsm%C3%B6te_f%C3%B6r_Ung_Pirat_G%C3%B6teborg_2009

----- Protokollet: -----

( För snyggare protokoll med indentering, se länken ovan. )1) Mötets öppnandeJonas Lihnell öppnar mötet.2) Mötets behörighetMötet är behörigt.3) Val av mötets ordförandeKrister Svanlund väljs till mötets ordförande.4) Val av mötets sekreterareKalle Vedin väljs till mötets sekreterare.5) Val av två justerareJonas Lihnell, Thorbjörn Backlund, Alexander Brunius nomineras till justerare.

Jonas Lihnell och Alexander Brunius väljs till justerare.6) Styrelsens verksamhetsberättelseVi har arrangerat en demonstration den 10 januari.

Vi har fortsatt vårt sammarbete med andra politiska organisationer, i samband med demonstrationen.

Vi har planerat inför EU-kampanjen.

Vi har deltagit med ombud i Ung Pirats förbundskongress.

Vi har arrangerat piratfika. Flera gånger :)7) Ekonomisk berättelseVi har haft som mål att låna pengar för att köpa propaganda, i form av tröjor. Vi har dock inte haft möjlighet att köpa tröjor och därför inte skaffat oss några tröjor. Vi har inte haft några inkomster eller utgifter.8) Revisorns berättelseRevisorn säger att styrelsen bör ha möten under året.

Viss kritik riktas mot att mötet hålls så tidigt, vilket visserligen inte är fel, men lite oväntat.

Revisorn ser inga allvarliga brott mot vare sig stadgar eller ekonomi och rekommenderar ansvarsfrihet.Not: Det kan vara bra att flytta årsmötet för att se till att vi har en budget nästa år. (Enligt Stefan Flod.)9) AnsvarsfrihetJonas Lihnell förtydligar att vi inte har uppnått alla mål i verksamhetsplanen, för andra året i följd. Det finns dock en anledning, i och med att årsmötet hålls så tidigt.Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.10) Årets verksamhetsplan* Marknadsföra oss och bilda opinion.

* Anordna och rusta upp en bil tillsammans med Piratpartiet.

* Närvara vid större evenemang i Göteborg.

* Arrangera manifestationer och evenemang i Göteborg.

* Inleda sammarbete med andra lokalavdelningar i Ung Pirat som finns i västra Sverige samt i viss mån övrigt resten av Sverige.11) Budget

Yrkande från Kalle Vedin: Jag yrkar att alla pengar ska användas till att realisera verksamhetsplanen.

Mötet beslutar att inte bifalla yrkandet.Ung Pirat har budgeterat 18 850 kr för verksamhetsåret.Inkomst:

Medlemsavgift 0 kr

Förbundsbidrag 18 850 kr

Donationer 0 kr

Summa 18 850 krUtgifter:

Marknadsföring och opinionsbildning 10 000 kr

Material 1 000 kr

Övriga utgifter 2 850 kr

Bil/Buffert 5 000 kr

Summa 18 850 krResultat 0 kr12) Val av styrelseOrdförande Jonas Lihnell

Vice ordförande Thorbjörn Backlund

Kassör Kalle Vedin

Sekreterare Krister Svanlund

Ledamot Jonathan Shunzo Takeo

Ledamot Jimmy Callin

Ledamot Jonathan Kindh

Suppleant Jonas Lyckegård

Suppleant Alexander Brunius13) Val av firmatecknare

Ordförande Jonas Lihnell och kassör Kalle Vedin valdes till firmatecknare.

Vice ordförande Thorbjörn backlund får agera firmatecknare i dem fall ordförande inte kan nås.14) Val av revisor

Niklas Johansson valdes till revisor.15) Val av valberedare

Kalle Vedin och Evert Bäckerstam.16) Övriga frågor

Inga övriga frågor.17) Mötets avslutande

Krister Svanlund avslutar mötet.

Tobias Björkgren
2009-05-27, 15:27
hej vore extremt tacksam om ni ville lägga upp en .odt- och en .pdf-version av stadgar och årsmötesprotoll här på forumet. så vi kan arkivera det hela.mvh Tobias Förbundssekreterare