handdator

Visa fullständig version : Ung Pirat Karlstad Årsmöte 2009


maloki
2009-04-03, 00:29
Protokoll för Ung Pirat Karlstad Årsmöte den 2 april 2009

Jakthornsgatan 76, Karlstad§1. Mötet öppnade§2. Mötets behörighet

Röstlängd:

Tommy Eriksson

Jonathan Vestin

Felix Hvit

David Hakula

Michael Bui

Adam Bergstedth

Christian Ekström

Robin Hjelm

Marie Axelsson

Mikael HolmNärvarande var också C Magnus Berglund§3. Val av mötets ordförande

Mikael Holm§4. Val av mötets sekreterare

Marie Axelsson§5. Val av två personer att justera protokollet

Robin Hjelm och Tommy Eriksson§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Lokalavdelningen hade ingen verksamhet förra året.§7. Ekonomisk berättelse för förra året

Lokalavdelningen hade ingen ekonomi förra året.§8. Revisorernas berättelse för förra året

Lokalavdelningen hade inga revisorer förra året.§9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Lokalavdelningen hade ingen styrelse förra året.§10. Årets verksamhetsplan

Mötet beslutade att styrelsen ska jobba fram en verksamhets plan för 2009 innan den 30 juni 2009. Verksamhetsplanen ska publiceras på forumet.§11. Årets budget

Notering: Ingen budget i lokalavdelningar just nu. Mötet beslutar att hänskjuta frågan om budget till styrelsen.§12. Val av årets styrelse

Ordförande Felix Hvit

Kassör Tommy Eriksson

Sekreterare Marie AxelssonLedamöter David Hakula, Robin Hjelm och Adam Bergstedth§13. Val av årets revisor

C Magnus Berglund§14. Val av årets valberedare

Mötet beslutar att hänskjuta valet av valberedare till styrelsen. Dessa bör vara igång i början av 2010.§15. Övriga frågor

Mötet beslutar att styrelsen ska undersöka möjligheten att starta arbetsgrupper för valkampanjen i distriktet.

Mötet beslutar att Marie Axelsson ska skriva information om bildekaler på forumet.

Mötet beslutar att styrelsen ska diskutera vidare om valsedlar.§16. Mötets avslutande

PeterE
2009-04-03, 00:47
Kannon, bra jobbat!

Tommy Eriksson
2009-04-03, 07:52
justerat

Lord_H
2009-04-04, 09:35
Justerat - Robin HjelmBra jobbat Marie :)