handdator

Visa fullständig version : PirateWeb medlemsregister. Sortering och fler fält? Export? Automatisera mer?


Kristian Pettersson
2009-04-20, 18:19
Gdagens...Jag är admin för Ängelholms kommun och med tanke på tillströmningen av medlemmar den senaste veckan så har det varit lite svårt att kunna hålla rätt på vilka som är nya medlemar. Som det är nu ser sorteringen slumpartad ut, nya och gamla ligger huller om buller. Jag hade uppskattat om man dels kunde sortera på alla fält och framför allt hade det varit bra att kunna få se datumet när personen anslöt sig. En extra supergrej hade varit om man kunde göra en dump till Excel eller liknande.En annan fiffig grej hade varit om man kunde göra utskick till medlemmar som kom till efter ett visst datum. Så slipper äldre medlemmar få samma information igen. T.ex: om jag gör ett utskick på onsdag till 100 pers om ett evenemang på fredag, sen tillkommer 50 nya på torsdag som jag också vill informera. Om jag skickar till alla 150 riskerar man att trötta ut de tidigare medlemmarna, speciellt när nyhetsbreven haglar som på sistone.Ännu bättre hade varit om man kunde flagga ett visst brev till att skickas till nytillkomna medlemmar, till och med ett visst datum som man satte på utskickssidan. Det hade förenklat alltsammans betydligt.

agnesson
2009-04-21, 09:06
Om du vill ha ut information till endast nya medlemmar kan du ju ändra det automatiska mail som skickas ut när en ny medlem skapas. Gå in under "Triggered automails"