handdator

Visa fullständig version : Partiprogram


zazor
2006-01-03, 13:37
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">Andra frågor som borde ligga detta parti varmt om hjärtat är: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">Vägtullarna ska bort, folk registreras och det kostar folk väldigt mycket pengar. För en vanlig svensson familj kan det vara livsnödvändigt att kunna ha en bil.<o:p></o:p></SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">Försvaret ska bli helt frivilligt, dvs. ingen tvångs rekrytering. Att i princip alla mönstrar kostar staten en himla massa pengar i onödan som kan användas inom vården istället. Bättre att göra som i USA och England och de flesta andra länder, en frivillig arme.<o:p></o:p></SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">Sen tycker jag också att partiet borde kräva att sänka alla statsanställdas löner. Alla i riksdagen/regeringen/kommunalråden/statsråden/departementanställdas löner borde sänkas rakt av med 25 %. Dessa pengar ska också gå till vården. Denna sänkning ska visa att partiet finns för att vi brinner för den enskilde individen och att vi inte gör detta för att bara tjäna pengar. <o:p></o:p></SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">Tjäna pengar och vilja förändra (lätta) på upphovsrätten går inte direkt hand i hand. Och även om vi sänker deras löner (våra) med 25 % så går det knappast någon nöd på dem i alla fall.<o:p></o:p></SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">Dessa 25 % avdrag ska dock inte gälla de som arbetar i den offentliga sektorn som t.ex. polis, brandmän eller sjukhuspersonal. Utan tvärtom pengarna ska direkt till vård och skola. <o:p></o:p></SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">T.ex. Visste ni att riksdagsanställda och regeringsanställda kostar staten i bara löner ca 5,5-6,5 miljarder om året? Drar vi av 25 % på 6 miljarder så får vi: 1,5 miljard över till vården. Detta skulle räcka till att anställa&nbsp;4 285 undersköterskor eftersom en heltidsanställd undersköterska kostar landstinget ca 350 000: - om året inkl. alla avgifter. <o:p></o:p></SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">Förstår någon hur mycket det är? 4 285 fler heltidsanställda undersköterskor, det skulle innebära att arbetslöshetskostnaderna minskar, folk kommer att ha råd att köpa mera. Företag kommer i sin tur att behöva anställa flera och så börjar vi om. och 25% är inte så stor löneförändring för dem, titta bara här nedanför vad de skulle tjäna om vi drog av 25%. <o:p></o:p></SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">För statsministern: 116 000: -&nbsp;= 87 000: - <o:p></o:p></SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">För statsråden: 93 000:- = 69 750:- <o:p></o:p></SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">För riksdagsledamoten: 48 000: - = 36 000: - (Detta är exkl. Deras utgiftsarvode på 3 750: -)<o:p></o:p></SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">Om vi sedan avskaffade värnplikten utan lät den bli frivillig skulle vi spara hundratals miljoner per år i bara mönstringskostnader.<o:p></o:p></SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">Visste ni t.ex. Att vi har ca 48 ? 50 000 personer som mönstrar varje år. Dessa kostar staten ca 180 000 000: - per år (enligt pliktverket kostar varje mönstrande person förra året 3700). Av dessa så går 8500 till militär tjänstgöring. Dvs. att vi skulle kunna spara ca. 150 000 000: - bara där. <o:p></o:p></SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">Och som sagt, 150 000 000 innebär ca 430 nya undersköterskor. Totalt skulle vi då ha sparat in så mycket att vi skulle kunna anställa ca 4700 nya undersköterskor till vården. <o:p></o:p></SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">Detta är bara ett exempel, självklart ska pengarna delas upp mellan skola, vården och andra myndigheter som polis och brandkår. Men man får en rätt så klar bild över hur mycket man skulle kunna förändra samhället.</SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV">Det är inte bara upphovsrätten som behöver förändras i detta samhälle. Det finns mycket annat, alla dessa tvångsregistreringar som inte är nödvändig måste bort. Vägtullarna ska bort, mönstringen ska bort då detta också är en form av tvångsregistrering etc.</SPAN></P><P style="BACKGROUND: white"><SPAN lang=SV style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #1f5080; FONT-FAMILY: Verdana; mso-ansi-language: SV"><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;

knarkfisk
2006-01-03, 14:29
Känns ändå som att vissa av dina ideer är egna åsikter som du vill försöka få med inom partiets ramar utan att de egentligen har något med grundtanken att göra. Piratpartiet bör hålla sig smalt och fokuserat.

zazor
2006-01-03, 14:51
Ett parti som är för smalt kommer aldrig att få någon somhelst position i politiken, vi kommer glidaut i sanden i sådana fall.

Både junilistan och Feministisk Initiativ har partiprogram som omfattar i princip hela den politiska sfären men de prioriterar vissa bitar, så ska vi också göra. Men har vi inte en väl genomarbetat Partiprogram på mer än punkten Bort med Upphovsrätten så kommer vi inte ens vara aktuella för riksdagsval. Och vad händer om vi mot förmodan skulle få säg 1-3 platser? Vi skulle aldrig klara av att rösta igenom lagändringar själva. Därför måste vi ha ett ordentligt,seriöst och genomarbetat partiprogram som tilltalar fler röstare än den grupp där de flesta inte ens har fyllt 18 och så att vi också kan samarbeta med andra partier som har likasinnade åsikter som oss för att få som vi vill.

Johan
2006-01-03, 14:59
Jag instämmer, något slags utökat program borde finnas, vad för riktlinjer ska vi annars använda till övriga poliska frågor om vi uppnår målet med en "vågmästarroll"?// Johan Johansson

Berner
2006-01-03, 15:01
Detta kan ju då tas upp av styrelsen när den har formats. Innan dess är det nog bara bra om vi siktar in oss på ett litet antal mål.

zazor
2006-01-03, 15:21
Ni har så rätt, därför borde det snaras tillsättas en kommite med säg ett 5-10 medlemmar som arbetar igenom en partiplan och även ger förslag på hur en styrelse ska se ut.

När detta är gjord så kan vi fundera på att ens bli ett parti. Att bli ett parti innan det ens har några bestämda åsikter går inte.

Som det ser ut just nu har vi en 4-5000 personer som vill bli medlemmar men vi har inte ens ett spikat partiprogram, hur vet de vad de egentligen stödjer?

Kolla bara på frågan patent inom medicinindustrin hur vitt skilda åsikter folk har. Och det är i princip den patent fråga som är viktigast av alla. Om vi inte kan enas kring något och komma med konkreta förslag så kommer partiet upplösas i många antingen mindre partier elller så försvinner det helt.

ff
2006-01-03, 15:53
Hela grejen med Piratpartiet tycker jag är oberoendet. Att partiet står utanför den vanliga röd-blå skalan och fokuserar sig på viktiga frågor som annars bestäms helt av personer med annan åsikt. Om vi börjar blanda in för mycket annat blir det nog bara ett lamt försök att skapa ett nytt parti där ingen kan enas eftersom medlemmarna har så vitt skiljda åsikter som vad som är rätt och fel.

sfy
2006-01-03, 16:00
Håller med ff....med tanke på att det finns så många olika politiska uppfattningar bakom anledningen till att man vill engagera sig i copyright-, sekretess-, övervakningsfrågor osv. så skulle det bara bli en soppa om man försökte bilda ett parti med andra frågor. Det finns inga fullständiga partier som representerar alla värderingar man har, men i detta fallet blir det nog extra fel.

TorSkude
2006-01-03, 20:35
Tyvärr zazor så måste jag hålla med föregående talare om att det verkar som att en del av de saker du tar upp är dina personliga åsikter som egentligen inte har någon koppling till upphovsrätt och integritet (vilket i mina ögon är de två saker som partiet fokuserar på, om man läser under "Vad vill vi?").Som ett exempel kan jag ta vägtullarna. Visst är det så att vägtullarna i sin nuvarande utformning må kränka folks integritet. Men betyder det att de måste göra det? Kan man inte skapa vägtullar som inte kränker folks integritet. Vad sägs om en bom där du får lägga pengar i en automat för att kunna passera med bilen. Kränker den konstruktionen någons integritet?

Som jag förstått det så är den ursprungliga idén att:Piratpartiet stödjer det block som går med på våra krav. Fullt ut.Fullt ut i båda bemärkelser. Blocket måste stödja alla våra krav, annars får de inte vårt stöd. Om de går med på alla våra krav så stödjer vi i vår tur resten av deras idéer. Samtliga.Om vi säger att det är det övre blocket (sätt in borgarna, det röda, det högra eller det socialistiska, vilket namn du nu vill använda) som går med på att stödja våra krav så stödjer vi alltså alla deras motioner så fort vi tillsammans med dem har fått igenom de ändringar vi krävt.

John Nilsson
2006-01-04, 02:18
Jag håller med Tor. Vi kommer ALLDRIG att kunna enas kring några andra frågor. Även de som nu står på partiprogrammet kommer att behöva revideras en aning.Att förhandla med anra partier är också den ENDA möjligheten att få igenom någonting alls. Jag tror inte (och vill inte) att vi har en chans på riksdagsmajoritet. 4% räcker gott för att driva frågan.

Ziiiiiiiiit
2006-01-04, 07:19
Nu är detta en bisarr tanke, men vad gör vi om BÅDA blocken skulle gå med på alla krav?

TorSkude
2006-01-04, 07:22
Det är en intressant fråga. Jag tror dock inte att något block kommer att gå fullständigt med på våra krav. Därför borde vi kunna se vilka som ger mest, och alliera oss med dem.

Lenkki
2006-01-04, 22:34
Bara en tanke, jag har en sån känsla av att flera är missnöjda med politikerna ( och deras löner ), att ha med detta i partiet kanske skulle kunna locka fler missnöjjes röstare ?Jag för en skulle inte ha något emot att politikernas feta löner fick sig en liten diet...

JK suger
2006-01-05, 01:15
Mänskliga Rättigheterna kontra Ägande Rätten

Alla människor på jorden ska ha rätt till mat, kläder, bostad, Inkomst, utbildning, sjukvård,samt slippa förtryck tortyreller statliga eller kommersiellaövergrepp på Integritet,Ingen särbehandling av minoriteter kvinnor eller barn vita eller svarta eller gula

i mänskliga rättigheterna står ett tillägg en kompromissett löfte som upphäver alla andra rättigheter "Ägande Rätten"dvs upphovsrätt patent mönster på mediciner censur mm

"Ägande rätten skallvara oinskränkt"och detta annat ska bara ses som rekomendationer eller vag utopi av ett gäng drömmaretill Statsministrar och Presidenter som trodde de kunde övertala kapitalet om dess eget bästa

Äganderättenstoppar allaandra givna rättigheter

Enperson kan äga ett folk på en hel kontinent han äger deras mat arbetskraft bostäder Industrier Skolor och sin egen polis+militär som ska skydda det landet från att någon ska ta det han som kejsare eller kung äger och har ärvt sin far och han är således utvald -av vem ?

men Äganderätten är från början folkets egendom ...

som folket lämnat ifrån sig till polisen frivilligt efter vallöfteneller efter hot om tortyr svält eller andra misserabla förhållanden som gjort medborgarna svaga och viljelösa inför sina höghetervarpå nya vallöften

I en demokrati väljer vi bara Staten inte Kapitalet tyvärr och de går hand i hand Vi får väljamellan tvåblock som båda kommer stödja kapitalet och Ägande Rätten

konsumentmakt kan hindra kapitalets likriktning och göra dem flexibla om ÄgandeRättten regleras måste kapital släppas löst och utvecklingen påskyndas de flesta företag har 100år gamla patent

och i Sverige ärÄganderätten inte inskriven i grundlagen ännu tack o lov trots att Calle försökte grundlagsskydda den med 2 val mellan som om den var av guld och sårbar?

men när såg vi att det gick att köpa en mp3 DVD sist med 4st divx videos?

-aldrig det är 8låtar på en cd av dålig kvallité som går sönder för 240kr av en usel artist

dessutom=4h arbete för att lysna på 35minuter skit musik och cd´n var plomberad låt företagen konkurrera om dina pengar istället sk valfrihet

Vi behöver bara kunna reglera Ägande Rätten eller avskaffa den så är alla problem lösta

Sunnan
2006-01-05, 01:27
JK Suger, du har en något förvirrad skrivstil. Antar att du refererar till artikel sjutton och (fram för allt) tjugosju i FNs deklaration över mänskliga rättigheter.

Gustav Nipe
2006-01-05, 01:40
Lenkki (2006-Jan-04)Bara en tanke, jag har en sån känsla av att flera är missnöjda med politikerna ( och deras löner ), att ha med detta i partiet kanske skulle kunna locka fler missnöjjes röstare ?

Jag för en skulle inte ha något emot att politikernas feta löner fick sig en liten diet...

Tycker faktiskt inte att riksdagsledarmöters löner är speciellt höga med tanke på att dom jobbar 365 dagar om året!

zim007
2006-01-05, 02:03
Kommer någon i håg Ny demokrati ? vi ska helst inte göra några misstag från början när vi väl står där invalda till riksdagen. Om ingen av blocken stödjer oss så får vi stå där och ta vår linje och få våra krav godkända genom lobbying i media och till dom andra partierna.

Alexmcfire
2006-02-10, 20:06
Zazor, jag håller definitivt med, värnplikt är typ exempel på intrång i privatlivet och könsdiskriminering. PP borde sträva att avskaffa detta, vad eventuella sparade pengarna skall gå till istället

är dock en öppen fråga tycker jag.