handdator

Visa fullständig version : Ett extra fält i valsedelsdistributionstabellstrukturen.


nicklasodh
2009-06-06, 15:16
Jag har kikat runt på tabellen med olika distrikts täckning av valsedlar.

Skulle man inte kunna ha en ruta som räknar ner också.

"Antal väljare som inte kan ta en valsedel med Piratpartiet" som räknar ner allteftersom.Dessutom känns det ibland lite taskigt för vissa distrikt. De kan ha täckt in varenda mjölkbord, utom en ö nästan väster om Orkneyöarna och får då inte full pott.

Hur många av de fem procent som är kvar är öar långt ute i havet?

Förresten är det ju tokvansinne att varje parti skall köra ut sina egna valsedlar. Det kan ju i extremfallet vara så att färjan ut till ön är full med bilar som bara skall lägga femtio valsedlar var.

Oldtimer
2009-06-06, 23:25
Jo, det är inte lätt med en valkrets som består av ett saltvattenfyllt sprickdalslandskap (Bohuslän).Vi har nu uppnått 99,9%. Återstår vallokalen på Sydkoster... :doze:Åtminstone kan inte färjan ditut bli full av bilar... det är en personfärja. :P

Daniel Nyström
2009-06-07, 00:44
Notera att alla statistik bygger på täckning av röstberättigade, inte antal lokaler. En avlägsen lokal med några hundra röstande räknas alltså väldigt lite om den saknar täckning.