handdator

Visa fullständig version : Protokoll för årsmötetet 2009


hiren
2009-06-07, 20:34
Årsmötesprotokoll för Ungpirat Mariestad

3 Juni 2009Närvarolista:Hiren Kerai

Amanda Mattsson

Stephanie Rönnlund

Andreas Corsson

Håkan Gustavsson

Janne Bengtsson

Philip Eliasson

Johan Bergqvist

Jonas Andersson

Oscar Andersson

Erik Ryd

Armin Azhirnian

Adam Lans

Stefan IngermanssonBeslutsärenden1. Mötet öppnas

- Armin Azhirnian förklarar mötet öppnat2. Mötets behörighet

- Kallelseförfarandet godkänns och mötet förklaras behörigt.3. Val av mötesordförande

- Mötet väljer Armin Azhirnian till mötesordförande.4. Val av mötessekreterare

- Mötet väljer Hiren Kerai till mötessekreterare5. Val av två justerare

- Mötet väljer Erik Ryd och Jonas Andersson att justera protokollet.6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

- Verksamhetsberättelsen är ännu ej klar, mötet väljer att ajournera denna punkt till ett extramöte på irc.7. Ekonomisk berättelse för förra året

- Ekonomisk berättelse är ännu ej klar, då vi inte haft någon ekonomi ännu, mötet väljer att ajournera denna punkt till ett extra möte på irc.8. Revisorernas berättelse för förra året

- Revisorernas berättelse är, p g a ovanstående punkter, ännu ej klar, mötet väljer att ajournera denna punkt till ett extra möte på irc.9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

- Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas.10. Årets verksamhetsplan

- Mötet väljer att ajournera denna punkt till ett extra insattmöte på irc.11. Årets budget

- Mötet väljer att sätta budgeten till 012. Val av årets styrelse

- Mötet väljer:

Ordförande: Armin Azhirnian

Sekreterare: Hiren Kerai

Kassör: Erik Ryd

Vice ordförande: Janne Bengtsson

Vice sektreterare: Johan bergqvist

Fikaombudsman:Oscar Andersson

Ledamot: Philip Eliason

Ledamot: Adam Lans

Ledamot: Stephanie Rönnlund13. Val av årets revisor

- Mötet väljer: Jonas Andersson

14. Val av årets valberedare

- mötet väljer: Andreas Larsson och Håkan Gustavsson

15. Övriga frågor

- Här togs det upp frågor ang: Lan, att utöka verksamheten, Pirattröjor och någon typ av musikträff.

16. Mötets avslutande

- Mötet förklaras avslutat

-justrerat av Erik Ryd

-justrerat av Jonas Andersson